Ense Kalınlığı Ultrasonu

ikili-test

İlk trimester tarama testi, 11-14 hafta tarama testi; (ikili test), veya ense kalınlığı testi olarakta bilinen bu test, gebeliğin 11 ile 14. haftaları arasında yapılan ultrasonografik inceleme ile aynı zamanda anneden alınan kan örneğinde yapılan laboratuvar tarama testiyle sık rastlanılan bazı fetal anormalliklerin (mesela down sendromu gibi) o gebelikte olma riskinin hesaplanmasını içerir. Test sonucunda aileyle testin sonuçları bilgilendirici bir biçimde açıklanmaktadır.

Ense Kalınlığı (nuchal transclucency,NT) ölçümü ne demektir?

Anne karnındaki bebeğin ense kısmında cilt-ciltaltı aralığındaki sıvı birikiminin ultrasonla ölçülmesidir.  Bu sıvı her bebekte belli bir sınıra kadar normal olarak vardır. NT ölçümünün yükseldiği durumlarda, hem kromozomal hem de yapısal bozukluk ihtimali artmaktadır.


11–14 hafta taramasının amacı nedir?


Bu ultrason taramasının ve testin amacı Down sendromu riski ve diğer kromozomal anormalliklerin riskini değerlendirmek, bu haftada fetusta bulunabilecek yapısal anormallikleri teşhis etmek, ikiz, üçüz gebelik gibi çoğul gebeliklerin teşhisi ve belirti vermeyen gebelik kayıplarının teşhisini koyabilmektir.


11–14 hafta testi (ikili test) nelerden oluşur? Down sendromu saptama yüzdesi nedir?


11–14. haftada yapılan risk hesaplanmasında annenin yaşı, anne kanında ölçülen PAPP-A ve Free Beta hCG düzeyleri, ultrasonla ölçülen fetüsün ense kalınlığı, bebeğin burun kemiği, bebeğin kalp ve duktus venozusundaki kan akımlarının katılımıyla verilir. Down sendromu saptama oranı tüm bu belirteçler ile %97.5 civarındadır.


11-14 2
.
2 boyutlu (solda) ve 3 Boyutlu (sağda) ultrasonografi ile 12. gebelik haftasında artmış ense kalınlığı olan bir fetüs.
Sağda 2 boyutlu solda 3 boyutlu ultrason görüntüleri görülmektedir.


ikili-test02
 
Referanslar
 1. Yigiter AB, Kavak ZN, Durukan B, Isci H, Uzuner A, Uyar E, Gokaslan H. Placental volume and vascularization flow indices by 3D power Doppler US using VOCAL technique and correlation with IGF-1, free beta-hCG, PAPP-A, and uterine artery Doppler at 11-14 weeks of pregnancy. J Perinat Med. Mar;39(2):137-41, 2011.
 2. Alin Basgul Yigiter, Z. N.Kavak, H.Isci, N.Guducu, B.Durukan. Prenatal diagnosis of a digynic triploid fetus in the second trimester: Transvaginal two-dimensional ultrasound, color Doppler and fetoplacental Doppler velocity waveform findings.” Clin Exp Obstet Gynecol.  38(3):303-5, 2011.
 3. Alin Basgul Yigiter, Early normal and abnormal pregnancy .Donald School of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2011.
 4. Alin Başgül Yiğiter, Z.N. Kavak, N. Güdücü, H. Gökaslan ve E. Uyar, “Three Fetuses Karyotyped as Turner Syndrome with Cystic Hygroma Developing Hydrops: Prognosis and Outcome”, Clin Exp Obstet Gynecol,. 2007;34(3):182–4.
 5. Kavak, Z.N., Alin Başgül Yiğiter, ve H. Gokaslan, “The Efficacy of First-trimester PAPP-A and Free Beta hCG Levels for Predicting Adverse Pregnancy Outcome”, J Perinat Med, 34, 2:145-148 (2006).
 6. Alin Başgül Yiğiter, ve Z.N. Kavak, “Anne Karnında Down Sendromu Tanısına Güncel Yaklaşımlar ve Olgu Sunumu”, Aile Hekimliği Dergisi,10,4:178–82 (2006).
 7. D. Sezen, Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, H. Gökaslan, “ 11-14. Hafta Duktus Venozus Dopplerinin Nukal Kalınlık Ölçümü İle Birlikte Kullanımının Fetal Prognoza Etkileri”. Kadın Doğum Dergisi 4;4:941–5,2006.
 8. Z. Abbas, Alin Başgül Yiğiter, Z. N. Kavak, S. Tokal, H. Gökaslan, “ 11-14. Gebelik Haftalarında Bakılan Uterin Arter Doppleri, Maternal Ekokardiyografi Ve Serum Belirteçlerinin Preeklampsi Ve İntrauterin Gelişme Geriliğini Tahminindeki Yeri”. Kadın Doğum Dergisi 4;4:935–40,2006.
 9. Nicolaides KH.  Screening for fetal aneuploidies at 11 to 13 weeks. Prenat Diagn. Jan;31(1):7-15,2011.
 10. Alin Başgül Yiğiter, Z.N. Kavak, N. Bakirci ve H. Gokaslan, “Effect of Smoking on Pregnancy-associated Plasma Protein A, Free Beta-human Chorionic Gonadotropin, and Nuchal Translucency in the First Trimester of Pregnancy”, Adv Ther, 23, 1:131-138 (2006).
 11. Alin Başgül Yiğiter, Z. N. Kavak, Y. Yılmaz, H. Gökaslan, A. Başgül, O. Tokol, H. Bengisu, “Predictive Value Of Umbilical Arterial Acid-Base Values, Biophysıcal Profıle Assessment And Apgar Score On Neurodevelopmental Outcome At Two Years In Normal Term Pregnancıes”. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 37,1,1–8 (2006).
 12. Alin Başgül Yiğiter, Z. N. Kavak, “ Fetal Biofizik Profil”,Derleme. Kadın Doğum Dergisi, 3, 254–8 (2005).

RİSKLİ GEBELİK ve DOĞUM web sitemize ulaşmak için tıklayınız.