dr-sezer-saglam
Doç.Dr. Sezer SAĞLAM
alt
Hastane : Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
alt
Tıbbi Birim : Medikal Onkoloji
alt
 
alt

Genel Bilgi ve Tanıtım
alt

1991 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Sezer Sağlam , 1996 da İç Hastalıkları , 2005 te Medikal Onkoloji uzmanı olmuştur. 2008 yılından beri T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Grup Florence Nightingale Hastanesi hekimidir.

Ağırlıklı olarak Gastrointestinal Kanserler ile ilgilenmektedir. Özellikle rektum kanseri, nöroendokrin kanserler ve mide kanserlerinde  çok sayıda hasta deneyimi vardır. Ayrıca kemoterapi toksisitesinin azaltılması ile ilgili patenti kendisine ait çalışması bulunmaktadır.

Prof. Dr. Sezer Sağlam, ASCO (American Society of Clinical Oncology)

Eğitim
alt

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi (Nisan.2012)

Gastrointestinal Onkoloji (Ocak 2005 -2009)

istanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Medikal Onkoloji Bölümü
Medikal Onkoloji Yan Dal İhtisası (Aralık 2001-Aralık 2004)

Istanbul Universitesi ,Istanbul Tıp Fakültesi
Hemodializ Sertifikası (Mayıs 1996- Ocak1997)

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Uzmanlığı (Kasım 1991-Kasım 1996)

İstanbul Üniversitesi ,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1985-1991)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
alt

• Tıbbi Onkoloji Derneği
• European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS)
• American Society of Clinical Oncology (ASCO)

Ödüller
alt

• VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan 2006 Antalya
Süzme R, Sağlam S, Gürdöl F: Meme kanserli olgularda Her2/neu proteini ile serum interlökin-2 ve tümör nekroz faktör düzeylerinin ilişkisi (en iyi poster ödülü)

Deneyim
alt

Şubat 1999-Kasım 2001
Metropolitan Florence Nigthingale Hastanesi
American Cancer Center, Gayrettepe/İstanbul

Nisan1997- Ekim 1998
Bayraktar Dializ Merkezive Hemodiyaliz Sertifikası
Güngören/ Istanbul

Projelerde Yaptığı Görevler

1-Tıbbi Onkoloji Derneği, Gastrointestinal Kanserler ve Nöroendokrin Tümör, Veri Toplama Grup Başkanı

2-Çalışma ismi: Her 2 alterasyonu bulunan operabl Meme kanseri olan nod pozitif ve yüksek riskli nod negatif hastaların adjuvan tedavisinde doksorubisin ve siklofosfafmidi takiben dosetaksel ve (AC- T) ile doksorubisin ve siklofosfamidi takiben docetaksel trastuzumab (herceptin) (AC TH) ve dostaksel, karboplatin ve transmuzumab(TCH) karşılaştıran çok merkezli Faz III randomize çalışma (TAX-GMA-302/BCIRG006), Sorumlu araştırıcı

3-Çalışma ismi: "Primer gastointestinal stromal tümör (GIST) rezeksiyonunu takiben hastalarda adjuvan imatinib kullanımını değerlendiren çok merkezi, tek kollu faz II çalışma", Sorumlu araştırıcı

4- Çalışma ismi: İlerlemiş karsinoid tümörü olan hastalarda Sandostatin LAR ve RAD001 10 mg/gün ya da Sandostatin LAR ve plasebonun kullanılacağı randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli faz III çalışma" (proje kodu: CRAD001C2325), Sorumlu araştırıcı

5-Çalışma ismi: Gastrointestinal Stromal tümörü olan (GIST) ve imatinib dirençli tek bir hastada AMN107 kullanımı, Sorumlu araştırıcı

6-Çalışma ismi: İmatinib ile tedavi edilen ilerlemiş gastrointestinal stromal tümörlü (GIST) hastalarda nilotinib tedavisinin değerlendirilmesi: Faz 2 Klinik Çalışma, Sorumlu araştırıcı

7-Çalışma ismi: "Epidermal büyüme faktör reseptörü-açığa çıkaran metastatik kolorektal kanser için birinci sıradaki tedavi olarak, 5-FU/FA+irinotecan'ın 5-FU/FA+irinotecan+Cetuximab ile karşılaştırılan açık rasgeleleştirilmiş, kontrollü, çok merkezli, faz III çalışma", Sorumlu araştırıcı

Yayınlar
alt

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Topuz E, Eralp Y, Saglam S, Saip P, Aydiner A, Berkman S, Yavuz E. "Efficacy of intraperitoneal cisplatin as consolidation therapy in patients with pathologic complete remission following front-line therapy for epithelial ovarian cancer. Consolidative intraperitoneal cisplatin in ovarian cancer."Gynecol Oncol. 92(1): 147–5, 2004.

A2. Balci NC, Akun E, Erturk M, Saglam S, Inan N, Balci Y. "Renal-related perinephric fluid collections: MRI findings." Magn Reson Imaging. 23(5): 679–84, 2005.

A3. Basaran M, Bavbek ES, Saglam S, Eralp L, Sakar B, Atalar AC, Bilgic B, Ozger H, Onat H. "A phase II study of cisplatin, ifosfamide and epirubicin combination chemotherapy in adults with nonmetastatic and extremity osteosarcomas." Oncology. 72(3–4): 255–60, 2007.

A4. Sakar B, Gumus M, Basaran M, Argon A, Ustuner Z, Ustaoglu MA, Saglam S, Guney N, Tenekeci AN, Aykan NF. "XELOX followed by XELIRI or the reverse sequence in advanced colorectal cancer." Oncology. 73(5–6): 298–304, 2007.

A5. Topuz E, Derin D, Can G, Kürklü E, Cinar S, Aykan F, Cevikbaş A, Dişçi R, Durna Z, Sakar B, Saglam S, Tanyeri H, Deniz G, Gürer U, Taş F, Guney N, Aydiner A. "Effect of oral administration of kefir on serum proinflammatory cytokines on 5-FU induced oral mucositis in patients with colorectal cancer." Invest New Drugs. 26(6): 567–72, 2008.

A6. Balci NC, Befeler AS, Bieneman BK, Fattahi R, Saglam S, Havlioglu N. "Fat containing HCC: findings on CT and MRI including serial contrast-enhanced imaging." Acad Radiol. 16(8): 963–8, 2009.

A7. Balci NC, Perman WH, Saglam S, Akisik F, Fattahi R, Bilgin M. "Diffusion-weighted magnetic resonance imaging of the pancreas." Top Magn Reson Imaging. 20(1): 43–7, 2009.

A8. Saglam S, Suzme R, Gurdol F. "Serum tumor necrosis factor-alpha and interleukin-2 concentrations in newly diagnosed ERBB2 (HER2/neu) positive breast cancer patients." Int J Biol Markers. 24(3): 142–6, 2009.

A9.Saglam S,Aykan NF,Şakar B et al. A pilot study evaluating the safety and toxicity of epirubicin, cisplatin, and UFT (ECU regimen) in advanced gastric carcinoma. Journal of Gastrointestinal Oncology.2; 219-26, 2011

A10. Effects of surgical laparoscopic experience on the short-term postoperative outcome of rectal cancer: results of a high volume single center institution.Balik E, Asoglu O, Saglam S, Yamaner S, Akyuz A, Buyukuncu Y, Gulluoglu M, Bulut T, Bugra D. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2010;20:93-9.

A11. Can diffusion-weighted MRI determine complete responders after neoadjuvant chemoradiation for locally advanced rectal cancer?Engin G, Sharifov R, Güral Z, Sağam EK, Sağlam S, Balik E, Asoğu O, Yamaner S, Güllüoğu M, Kapran Y, Özel S.Diagn Interv Radiol. 2012;18:574-81.

A12. Modified DCF (mDCF) regimen seems to be as effective as original DCF in advanced gastric cancer (AGC).Keskin S, Yıldız I, Sen F, Aydogan F, Kilic L, Ekenel M, Saglam S, Sakar B, Disci R, Aykan F.Clin Transl Oncol. 2012

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1. Saglam S, Bugra D, Kaytan Saglam E, Yamaner S, Asoglu O, Balik E, Oral E.N, Sakar B, Kizir A, Kapran Y, Camlıca H. "Prospective randomized study comparing fourth-week surgery versus eighth- week surgery after neoadjuvant concomitant radiotherapy and infusional 5-FU in T3-4/N0+ rectal cancer: Istanbul R-01 Study". J Clin Oncol 27:15s, (suppl; abstr 4131), 2009

B2. Saglam S, Arifoglu A, Saglam EK, Asoglu O, Yamaner S. "Induction chemotherapy plus concurrent chemoradiotherapy (HART) sor squamous cell carcinoma of the esophagus: Preliminary analysis of the phase II trial". Proc. ASCO GI Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, Gastrointesitinal Cancer, USA, abstr no: 75, 2008.

B3. Sakar B, Gumus M, Argon A, Guney N, Saglam S, Basaran M, Ustaoglu M.A, Ustuner Z, Aykan F. "XELOX followed by XELIRI or the reverse sequence in advanced colorectal cancer". Proc. ASCO GI Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, Gastrointesitinal Cancer, USA, abstr no: 307, 2007

B4. Saglam S. "Epirubicine, cisplatin, UFT (ECU Regimen) in advanced gastric carcinoma". Proc. ASCO GI Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, Gastrointesitinal Cancer, USA, abstr no:86, 2006.

B5. Balik E, Bektas H, Yamaner S, Bugra D, Bulut T, Saglam S, Saglam E, Akyuz A, Buyukuncu A, Sokucu N. "The effects of neoadjuvant chemo-radiotherapy on the complication rates in rectal cancer surgery". XXI. Biennial Congress of International Society of The University of Colon and Rectal Surgeons 25-28 June, ABD, Abstr no: 93, 2006

B6. Balik E, Bektas H, Keskin M, Bugra D, Yamaner S, Bulut T, Saglam S, Saglam E, Sokucu N, Buyukuncu Y, Akyuz A. "Surgical timing for rectal cancer operation after neoadjuvant radiotherapy and chemotherapy". XXI. Biennial Congress of International Society of The University of Colon and Rectal Surgeons 25-28 June, ABD, Abstr no: 95, 2006

B7. Bitisik O, Saip P, Saglam S, Dalay N. "Detection of circulating breast cancer cells in relation to therapy" Journal of Clinical Oncology, ASCO Annual Meeting Proceedings. Vol 23, No. 16S, Part I of II (June 1 Supp. abstr no:689), 2005.

B8. Sakar B, Aykan N.F, Saglam S, Ustuner Z. "Long-term survival after curative resection for pancreatic ductal adenocarcinoma" Journal of Clinical Oncology, ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 22, No 14S (July 15 Supp. Abstr no: 4227), 2004.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

C1. REJIN KEBUDI, SEZER SAGLAM. "Hypertrophic Osteoarthropathy", p954. Encyclopedia of Molecular Mechanisms of Disease Lang, Florian (Ed.) Version: print (book) Springer 3 volume, 2009.

C2.SEZER SAGLAM,AYDIN ÇAKIR SEYFETTİN KUTER.''Blood Irradiation''Chapter 18.p(336-348). Modern Approaches To Quality Control.2012

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1.Sağlam S. "Sinyal Iletisini Bloke eden Monoklonal Antikorlar [cd 20 (rituksimab), Her 1 Blokerleri (setuksimab, Panitumumab, Matuzumab, Nimotuzumab), Her 2 Blokerleri (trastuzumab), Her-1-2 Blokeri (pertuzumab), Igr-1r, Vegf (bevasizumab), Vegf Trap, Vegfr1, Vegfr2, Trail R1 (mapatumumab), Trail R2 (leksatumumab), Pdgf-alfa Integrinler]". Türkiye Klinikleri Dergisi/Tıbbi Onkoloji- Onkolojide Yeni İlaç Tedavileri Özel Sayısı; Cilt/Vol: 2 (1), 37-44, 2009.

D2. Sağlam S, AYKAN N.F. "Nöroendokrin Tümörlerin Tedavisi" Derleme (Review). Endokrinolojide Diyalog; vol: 2, 142- 6, 2007.

D3. Uçar A, Yekeler E, Yıldırım Dönmez F, Tunacı M, Sağlam S, Acunaş G. "Sternal Metastazlı Uterus Liomyosarkomu" İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası; Cilt: 68 (3), 078-080, 2005.

D4. Kuter S, Sağlam S. "Transfüzyon kaynaklı graft-versus-host hastalığını önlemede kullanılan kan ve kan bileşenleri, ışınlama cihazlarının fiziksel yapısı, radyasyon dozları, dozimetrik ölçümler, ışınlama dozları ve klinik endikasyonlar".Türk Onkoloji Dergisi, Cilt: 24 (3), 2009

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E1. Topuz E, Eralp Y , Sağlam S, Saip P, Aydıner A, Berkman S, Yavuz E, "Primer kemoterapi sonrası tam remisyon sağlanan over kanserli hastalarda konsolidasyon tedavisi olarak intraperitoneal sisplatin tedavisinin etkinliği", 15. Ulusal Kanser Kongresi, P 310, Antalya, 2003.

E2. Balık E, Keskin M, Bektaş H, Sağlam S, Sağlam E, Buğra D, Yamaner S, Bulut T, Sökücü N, Büyükuncu Y, Akyüz A. "Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası 4. ve 8. haftasında ameliyat edilen rektum kanserli hastaların erken ve geç dönem komplikasyonları açısından karşılatırılması". Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006

E3. Balık E, Keskin M, Bektaş H, Sağlam S, Sağlam E, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A. "Rektum kanserinde neoadjuvan kemoradyoterapinin perop ve erken dönem komplikasyonlar üzerine etkisi". Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.

E4. Sağlam S, Başaran M, Onat H, Bavbek S."Primer gastrik lenfomalı hastalarda gastrektominin sağkalıma etkisi". 1.Tıbbı Onkoloji Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan, Antalya, abstr no: 213, 2006.

E5. Saglam S, Aykan F, Şakar B, Yazar A. "İleri evre mide kanserinde epirubicine, cisplatin, UFT (ECU Rejimi)" 1.Tıbbı Onkoloji Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan, sözel bildiri 5, Antalya, 2006.

E6. Ergen A, Sağlam S, Almaç Z, Tuncer S, Peksayar G. "Karsinoid tümör ve orbita metastazı: Olgu sunumu" XII. Ulusal Kanser Kongresi, P 629,Antalya, 2007.

E7. Vural S, Karadağ Ç. A. Tanık C, Sağlam S, Karaman S, Urgancı N, Erdem E." Epididim metastazlı çocukluk çağı kolon adenokarsinomu: Olgu sunumu" XIII. Ulusal Kanser Kongresi, P 330, Antalya, 2009.

F. Diğer yayınlar

Fa: Ulusal Kitap Editörlüğü:

F1a. Sağlam S. "Kemoterapi için Kaynak Kılavuz El Kitabı: Companion Handbook to the Chemotherapy Sourcebook" Lippincott Williams&Wilkins Michael C. Perry (çeviri). İstanbul Medikal Yayıncılık, 534 sayfa, 2008.

Fb: Ulusal Kitaplarda Bölüm:

F1b. Sağlam S. "Kanser Hastalıklarında Destek Tedavi" İç hastalıkları, Editör Prof Dr Enver Dolar, Nobel&Güneş Yayınevi Bölüm 7/174, 2005

 

alt
ico-mail0 Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
alt
ico-tel0 0212 288 34 00
444 0 436
alt
ico-maps0 Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
Cemil Aslan Güder Sok. No: 8
Gayrettepe - İstanbul
alt
ico-media0 Basın & Medya Arşivi
alt
Doç. Dr. Sezer Sağlam EN İYİ BİLDİRİ ödülü aldı.
alt
Rektum kanserinde ERKEN TEŞHİSİ çok önemli
alt
Yürüyüş yap kanserden kaç...
alt
Kanserli hücrelerle aç kalarak savaş..
alt
Rektum Kanserinde Erken Teşhis Önemli
alt
Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor
alt
Utanma Doktora Git...
alt
Rektum Kanseri!
alt
Erken teşhiste yeni dönem! Kanser ve Alzheimer
alt

Ulaşım ve İletişim Bilgileri
Sorunuzu gönderin, uzmanlarımız cevaplıyor.
Online Randevu
Geçmiş Olsun dileğinizi hastanıza iletiyoruz.