Prof.Dr. Canan KARATAY EFENDİGİL
Prof.Dr. M. Canan KARATAY
Hastane : Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Tıbbi Birim : Dahiliye, Kardiyoloji
 

Genel Bilgi ve Tanıtım

1943 yılında Elazığ'da doğdu. 1961 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. İngiliz hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı.

Bu sırada Türkiye'de bir kardiyolog olarak (cerrahi yardım almaksızın) bir ilki gerçekleştirdi. Kalıcı ve geçici kalp pili implantasyonu tekniğini başarıyla uyguladı. Koroner Yoğun Bakım'da 'Vena Subklavya Ponksiyon' tekniğini yerleştirdi.

1976-1978 yılları arasında, Güney Afrika Cape Town Üniversitesi Groote Schuur Hastanesi'nde, dünyada ilk kez kalp nakli ameliyatını gerçekleştirmiş olan Christian Barnarnd'ın ekibinde çalıştı. Doçentlik tezini kalp nakli yapılmış hastalar üzerinde gerçekleştirdi. 1979 yılında doçent oldu.

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde, Cape Town'da eğitimini görmüş olduğu (şu anda ülkemizde yaygın bir şekilde uygulanmakta olan) 'femoral arter' yolu kullanılarak yapılan koroner anjiyografi tekniğini (Judgkin tekniği) yine ilk kez ülkemizde uyguladı ve bu uygulamayı ülkemize yerleştirdi. 1987-1995 yılları arasında State University of New York Health Science'de kalp hastalıkları alanlarında araştırmalar yaptı.
1995-1997 yılları arasında Gaziantep ve İstanbul'daki birçok özel hastanede, 'koroner yoğun bakım' ve 'koroner anjiyografi laboratuvarları'nı kurdu.

1997-2002 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002-2006 yılları arasında da Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

2006-2010 yılları arasında Türkiye'de ilk ve tek sağlık üniversitesi olan İstanbul Bilim Üniversitesi'nde rektörlük yaptı. Halen İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
M. Canan Efendigil Karatay, Ali Başak Karatay ile evlidir. Çiftin Mehmet Rahmi Karatay adında bir oğulları bulunmaktadır.

Eğitim

2002
'European Cardiologist' Diploması.

1998
Profesör İç ve Kalp Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü, Haseki.

1986
Kardiolog—İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü, Haseki.

1979
Doçent—İç Hastalıkları, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.

1972
İç Hastalıkları Uzmanı-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği.

1967
Tıp Doktoru—Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi.

1961
Üsküdar Amerikan Kız Lisesi.

Uzmanlık Eğitimleri ve Deneyim

1967-1972
İç Hastalıkları Asistanı-İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği

1972-1974
‘Cardiac Registrar’ (Kardioloji Kliniği Asistanı) Liverpool Üniversitesi, Liverpool Regional Cardiac Center, İngiltere.

1974-1976
Tedavi Kliniği Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Baş Asistan olarak, Türkiyede ilk kez cerrahi yardım almadan kalıcı ve geciçi Pace Maker tekniğini uygulama. Koroner yoğun bakımda perkütan Vena Sup Clavia ponksiyon tekniğini uygulama.

1976-1978
‘Cardiac Registrar’ Kardioloji Kliniği Asistanı, Cape Town Üniversitesi, Groote Schuur Hastanesi Kardioloji Bölümünde, perkütan Judkins tekniği ile koroner anjiografi ve kalp kateterizasyonu eğitimi. Kalp transplantasyonu yapılmış olan çift kalpli hastalarda hemodinamik ve anjiografik çalışma. Doçentlik tezi.

1979-1987
İstanbul Üniversitesi Kardioloji Ensititüsünde Doçent olarak çalışma. Türkiyede ilk kez perkütan , Judkins tekniğini kullanarak, femoral arter ponksiyon yoluyla Koroner anjiografi ve kalp kateterizasyonu tekniğini uygulama, yerleştirme. Kalp kateterizasyonu laboratuarında, klap kateterizasyonu ve koroner anjiografi alanında asistan yetiştirme.

1987-1995
State University of New York Health and Science Center, Medical Department of Medicine-Cardiovascular Research Laboratuarında ‘Senior Research Scientist’ - Kardiovasküler araştırma laboratuarında, Kıdemli Bilimsel Araştırmacı- olarak araştırma yapma ve yürütme. (650 adet farenin sol koroner arterini bağlıyarak akut iskemi-infarktüs geliştirerek aritmiler üzerine ilaç ve reperfüzyonun etkilerini incelemek, ayrıca 86 domuzda kalp tamponadı yaparak, kateterizasyon, hemodinamik ve EKG çalışması).

1995-1997
Türkiyede, özel Hastanelerde koroner yoğun bakım ünitelerinin kurulması,   koroner anjiografi, kateter ve hemodinami laboratuarlarının kurulması, ilk kez çalıştırılması. Aynı zamanda, Non-invasif laboratuarların kurulması ve çalıştırılması-treadmill, eko-kardiografi- laboratuarların başlatılması. Bu hastanalerde, açık kalp ameliyatları ve koroner by-pass ameliyatlarının ilk kez uygulanması ve başlatılması. Bu alanlarda hem teknik hem yardımcı personelin eğitilmesi. (Sani Konukoğlu Tıp Merkezi-Gaziantep ve Yeditepe Hastanesi-İstanbul, İçerenköy-  daha sonra ki yıllarda İsviçre Hastanesi olarak isimlendirilmiştir)

1997-2002
Yedi Tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı.

2002-2006
Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi İç  Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı.

2006-2012
İstanbul Bilim Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı.

Yönetim Görevleri

2006 - 2010
Rektör. Türkiyenin ilk ve tek sağlık üniversitesi olan TC İstanbul Bilim Üniversitesi, kurucu REKTÖRÜ.

2006 - 2010
Rektörler Komitesi Üyesi, ve Üniversiteler Arası Kurul Üyesi

2002 - 2006
Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı,
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu ve   Genel Kurul Üyesi

1997 - 2001
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı,Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Tıp Fakültesi Yönetim Kurul Üyesi

1978 - 1987
İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı.

1979 - 1987
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koruyucu Kalp Hastalıklatı (preventive cardiology) Ana Bilim Dalı Başkanı

1978 - 1980
Türk Kardioloji Vakfı Başkan Yardımcısı.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1968-
Türk Tabibler Birliği.

1974-
Türk Kardioloji Derneği.

2002-
Fellow of the Scientific Council of International
College of Angiology (FICA).

2002-
Avrupa Tıp Eğitimi Derneği Üyesi (Association for
Medical Education in Europe-AMEE)

2002
Uluslararası Tıp Eğitimi Derneği Üyesi(An
International Association Medical Education)

2006-
Uluslararası Kadın Rektörler Komitesi Üyesi

2010-
Kolesterole Kuşkuyla Bakanların Uluslararası Ağı  (The
International  Network Of Cholesterol Skeptics-THINCS) Üyesi

2010
Uluslararası D-Vitamini Konseyi üyesi.

Ödüller

1. İngiliz Hükümeti Bursu ile Liverpool Üniversitesi Liverpool Regional Cardiac Centre'de, -Bölgesel Kalp Hatalıkları Koroner Bakım Ünitesinde Merkezi- Kardioloji Asistanı olarak Eğitim ve araştırma. (1972-1974)

2. Akbank Fotoğraf Yarışmasında Mansiyon. (1978)

3. Romanya Tıp Doktorları Fotoğraf Yarışmasında III'lük ödülü. (1980)

4 İFSAK Fotoğraf Yarışmasında Mansiyon (1986)

5. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından düzenlenmiş olan Türk Kadın Sanatkarları Sergisine Fotoğrafcı olarak Davetli Katılımcı (1987)

Seçilmiş Tıbbi Yayınlar

KİTAPLAR

1.Karatay CE. Karatay Diyeti. Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si: Hayykitap. İstanbul, Nisan 2011.

2. Karatay CE. Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık. Şişimanlığa Elveda, Mutluluğa Merhaba. Hayykitap. İstanbul, Kasım 2011.

3. Karatay CE. ve et al. Kansere Çözüm Var ! Nelerden uzak durmalı, ne yemeli, nasıl yaşamalı? Şeker, Neden Tatlı Tatlı Zehirler? sayfa: 203-223, Hayykitap. İstanbul, Kasım 2011.

4. Karatay CE. , Doğan N. Karatay Mutfağı. Hayykitap. İstanbul, Kasım 2012.

5. Karatay CE. Karatay Diyeti İle Obezite ve Diabete Çözüm Var. Hayykitap. İstanbul, Şubat 2013.

6. Karatay CE. Karatay Diyetiyle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi. Hayykitap. İstanbul, Ekim 2013.

TEZLER

1. Efendigil, C. M.: Diabetes İnsipidusda Chlorpropamidin Antidiüretik Etkisi. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, 1972, İstanbul.

2. Efendigil, C. M.: Kalp Transpilantasyonu Yapılmış Hastalarda Anjiografik ve Hemodinamik Çalışmalar. Doçentlik Tezi, 1979, İstanbul.

TERCÜME

Efendigil, C. M.: Dünya Sağlık Organizasyonu Diabetes Mellitus Terim ve Sınıflandırlması. Diabetes 1, 3:3, 1970.

Hakemli Dergilerde Basılmış Yayınlar

1. Özdemir, C., Hatemi H., Yavuz, A., Efendigil, C. M.: Miyastenia Graviste Oral Potasyum Yükleme. İstanbul Üniversitesi Tıp Mecmuası : 32:13, 1969.

2. Hatemi, H., Efendigil C.,Özdemir, C., Yardımcı, B., Derman, U.: Miyastenia Graviste Elektrokardiogram Bulguları. İstanbul Üniversitesi Tıp Mecmuası : 34: 85, 1971.

3. Tuzlacı, M., Minkari, T., Alemdaroğlu, K., Efendigil C.: Dev Bir Duodonal Ülser. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mecmuası : 2:7,1971.

4. Aherwadkar, S.,J., Efendigil, C., Coulshed, N.: Chlorpromazine therapy, and associated acute disturbances of cardic rhythm. British Heart J. 36:1251-1252, 1974. (Psychopharmacology, adlı psikiatri kitabında atıf yapılmıştır. American Psychiatric Publishing Inc. 2002)

5. Efendigil, M.C., Harley, A., Deegan, T., McKendrick, C.S.: Changes in glomerular filtration rate following myocardial infarction. Cardiovasc Res. 9:741-744, 1975. (140 atıf almıştır-1992 doktora rezinde atıf yapılmıştır- Groningen Üniversitesi, Hollanda)

6. Efendigil, C., Yazıcıoğlu, N., Kantarelli, H., Demiroğlu, C.: Subkutan, Subklavya Ven Ponksiyon Tekniği: Türk Tabibler Birliği Dergisi. 42, 2:76, 1976.

7. Kürklü, E., Kürklü S., Efendigil, C., Demir F.,Özder, A., Yıldırım, M.S., Göklevent, K., Demir, F., Alpaslan, N., Atak, A., Demiroğlu, C., Sabar, E.F.: Akut miyokard infarktüsü komplikayonu olarak, anevrismektomi ve revaskülürizasyon yapılmış olan bir vak'a. Çağdaş Tıp Dergisi, 6:32, 2-11, 1979.

8. Karatay, C.E., Yazıcıoğlu, N., Demiroğlu, C.: Yirmi Hasta Sinüs sendromlu hastada devamlı kalp pili uygulaması. Türk Kardioloji Derneği Arşivi: 11:85-87, 1982.

9. Karatay, C.E., Yazıcıoğlu, N., Güzelsoy, D., Demiroğlu, C.: Kronik Aort Yetersizliği tedavisinde İV Verapamil. Türk Kardioloji Derneği Arşivi: 11:135-137, 1982.

10. Güzelsoy, D., Karatay, C.E., Beyer, T., Yazıcıoğlu N., Demiroğlu C., Kayahan S.: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Geriatri Kliniğinde EKG taraması. Türk Kardioloji Derneği Arşivi: 11:20-22, 1982.

11. Karatay, C. E.., Şençoban, K., Yazıcıoğlu, N., Üner, M.S., Demiroğlu, C.: İdiopatik Mitral Kapak Prolapsusu Sendromunun klinik, ekokardiografik ve anjiografik olarak değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Tıp Mecmuası : 50:185-190, 1987.

12. Yüksel, H., Enar,R., Yazıcıoğlu, N. Şençoban,K., Karatay, C.E., Demiroğlu, C. Ventriküler Takikardi atakları ile seyreden bir variyant anjina vakası. Haseki Tıp Bülteni. 25:3, 1987.

13. Karatay, C.E., Gültekin, N., Erhan, N., Bakay C., Şener, D., Doğar, H., Üner, S., Demiroğlu C.: İlginç bir Arterio-venös fistül vakası. Türk Kardioloji Arşivi. 15:117, 1987.

14. Gürmen,T., Güzelsoy, D., Öztürk, M., Karatay, C.E., Şençoban, K., Demiroğlu, C.:Koroner arter hastalığında efor sırasında kan basıncı değerleri ve kalp hızının hasta koroner arter sayısı ve sol ventrikül fonksiyonun değerlendirilmesi. Türk Kardioloji Arşivi. 16:1, 39-43 1988.

15. Thomas E. Terndrup, Peter J. Mariani, H. Chip Walls, Rober M. Spear, Canan M. Karatay.: Plasma cocaine and tetracaine levels following application of topical anesthesia in a swine laceration model. Am J Emerg Med. 9:539-543, 1991.

16. Lighty, G.W. Jr., Spear R.M., Karatay M.C., Hare C. L., Carlson R.J.: Swine models for cardiovascular research: A low stress transport and restraint system for large swine. Cornell Vet. 82:131-140, 1992. (United States Department of Agriculture National Library- 219 atıf almıştır)

17. Karatay, C. M., Lighty G.W. Jr., Spear R.M.: A leg restraint system for prevention of peripheraL edema and limb trauma in swine. Cornell Vet. 82:169-172, 1992.

18. Karatay, C. M., Fruehan, C.T., Lighty, G.W., Spears, R.M., Smulyam H.: Acute cardiac tamponande in swine: Effect of fluıd conductance on body surface electrocardiogram QRS size. Cardivasc Res. 27:1033-1038, 1993. (1996 Ağustos, Chest ve 2001 Ağustos JACC mecmualarında atıf yapılmıştır)

19. M. Ersanlı, N. Yazıcıoğlu. C. Çeliker, C.E. Karatay, C. Demiroğlu. Our experience in the reuse of perpanent cardiac pacemakers. Europace 507510, 1995.

20. N. Yazıcıoğlu. C. Çeliker, M. Ersanlı, C.E. Karatay, C. Demiroğlu. Permanent transvenous cardiac pacing in children. Europace 487-490, 1995.

21. C. Çeliker, N. Yazıcıoğlu, M. Ersanlı, C. Türkoğlu, C.E. Karatay, C. Demiroğlu. Our experince of pacemaker replacement and follow up of retained functionless electrodes. Europace 515-517, 1995.

22. M.C.Efendigil Karatay et al. Letter to the Editor. No scientific support for linking dietary saturated fat to CHD: British Journal Of Nutrition. pg. 1-3;2011.

23 Barry Groves, David Davidson, Marshall E.Deutch, David Diamond, Duane Graveline, M C Efendigil Karatay, Malcolm Kendrick, Peter Langsjoen, Luca Mascitelli, Carlos Monterio, Uffe Ravinskov, Paul J. Rosch, Stephanie Seneff, Glyn Wainwright. Obesity is an Iatrogenic Disease. A Letter to Academy of Medical Royal Colleges. Obesity Streeting Group. 2012.

YAPTIRILAN TEZLER

1. İnterventriküler Blokların AMİ'deki Seyri (1979)

2. AMİ'de Koroner Bakım Ünitesinin Etkinliği (1979)

3. Sağ Ventrikül İnfarktüsünde EKG ile Hemodinamik Bulguların Karşılastırılması (1984)

4. Frusemide'in Akut Hemodinamik Etkileri 1986

5. İdiopatik Mitral Kapak Prolapsusunun Klinik, Ekokardiografik ve Angiografik olarak Değerlendirilmesi 1987

BİLDİRİLER, KONUŞMALAR, SUNULAR

1 1968, Türk Diabetikler Cemiyeti'nin düzenlediği uluslar arası tekamül kursu, İzmir.

2 1969, Türk Diabetikler Cemiyeti'nin düzenlediği uluslar arası tekamül kursu, İstanbul.

3 1971, Türk Diabetikler Cemiyeti'nin düzenlediği uluslar arası tekamül kursu, İzmir.

4 1972 Türk Diabetikler Cemiyeti'nin düzenlediği uluslar arası tekamül kursu, İstanbul.

5 1976 Türk Diabetikler Cemiyeti'nin düzenlediği uluslar arası tekamül kursu. Çanakkale. İngilizce yapılan konferansların simultane tercümanı olarak.

6 1970 Milli Türk Tıp Kongresi, Bursa.

7 1971 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu III. Bilim Kongresi, Ankara. Sözlü bildiri sunumu.

8 1971 Türk Nefroloji Kongresi, İstanbul. Bildiri sunumu.

9 1972 Nefroloji Kongresi, İstanbul. Sözlü bildiri ile.

10 1973 'Recent Advances in Clinical Medicine' Stanford Course, Cliveden, Oxford, İngiltere.

11 1974 'The scientific Basis of Cardiology' University of London Cardiothoracic Institute and European Society of Cardiology. Bir haftalık mezuniyet sonrası kurs.

12 1974 ' Permenant Pace-Maker' kursu. Paris, Fransa.

13 1975 The American College of Cardiology ve Türk Kardioloji Derneği'nin düzenledikleri; 'International Circuit Course on Cardiovascular Disease'. A Postgraduate Program for the Medical Profession. Davetli Konuşmacı ve panelist olarak. Maçka, İstanbul.

14 1976 European Society of Cardiology ve Türk Kardiology Derneği Toplantısı, Istanbul. Sözlü bildiri ve panelist olarak.

15 1975 'Pace Maker'( Kalp- Pili) Semposyumu, İstanbul. Düzenleyici olarak ve Konferans vererek.

16 1976 Avrupa Kardioloji Derneği ve Türk Kardioloji Derneği 2. Bilimsel Kongresi. Davetli tartışmacı.

17 1976 Türk Tıp Derneği Bilimsel Toplantısı. 3 sözlü bildiri sunumu.

18 1976 Avrupa Cocuk Kardioloji Birliği 14.cü Kongresi, İstanbul.

19 1976 'Seminar on Cardiovascular Pathology' Cardiothorasic Instıtute, Londra. 1 Hafta.

20 1976 '7th Congress of the European Society of Cardiology' Amsterdam, Hollanda. 1 Hafta.

21 1977 'Refresher Course in Advance Medicine for Physicians' Cape-Town University. Cape Town, South Africa. 1 Hafta.

22 1977 'Workshop on Electrocardiography' Cape-Town University. Cape Town South Africa.

23 1978 I Ulusal Kardioloji Kongresi, İzmir. Sözlü bildiri ile.

24 1979 Türk Kardioloji Derneği Bilimsel Toplantısı, İstanbul. Bildiri ile.

25 1979 Acil hekimlik. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi V Kongresi. Bildiri sunumu ile.

26 1980 II Ulusal Kardioloji Toplantısı, İstanbul.

27 1980 VIII European Congress of Cardiology, Paris France.

28 1981 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Atatürk Haftası Bilimsel Toplantısı. 'Türkiye ilk olarak Kalıcı Pacemaker (Kalp pili) sempozyumunu, düzenleme ve konferans.

29 1981 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Atatürk Haftası Bilimsel Toplantısı. 'İskemik Kalp Hastalığının Medikal ve Cerrahi Tedavisi, düzenleme.

30 1981 Kardioloji Toplantısı, Bursa. Sözlü Bildiri sunumu.

31 1982 I Türk Tıbbi Filimler Semineri. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Sürekli Kalp pili takılırken ve hastanın izlenmesi ile ilgili belgesel sunumu. Film 8 mm renkli.

32 1982 Türk Kardioloji Derneği III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. İstanbul. Panalist.

33 1982 IX World Congress of Cardiology, Moscow.

34 1982 III Ulusal Kardioloji Kongresi. Ankara. 3 sözlü bildiri sunumu.

35 1984 'European and American Cardiology at the Hammersmith: Myocardial Function in Man. Ischaemia, Failure, Cardiomyopathies' Postgraduate Cardiology Course at Royal Post Graduate Medical School London, İngiltere.

36 1985 Klinik Kardiolojide VI. Mezuniyet Sonrası Kurs,İstanbul Konferans vererek.

37 1985 Postgraduate Cardiology Course at Royal Post Graduate Medical School at Hammersmith, London, İngiltere.

38 1985 Postgraduate Course on Echocardiography and Doppler. Thoraxcenter, Rotterdam, Hollanda.

39 1986 Postgraduate Cardiology Course at Royal Post Graduate Medical School at Hammersmith, London, İngiltere.

40 1986 Postgraduate Course on Echocardiography and Doppler. Thoraxcenter, Rotterdam, Hollanda.

41 1986 V Ulusal Kardioloji Kongresi İstanbul. 2 Bildiri sunumu ile.

42 1986 10th World Congress Cardiology, Washington DC, USA.

43 1987 Anjioplasti ve Valvuloplasti uygulamalı Bilimsel toplantı. İÜ Kardioloji Enstitüsü, İstanbul. Düzenleyici ve konuşmacı olarak.

44 1990 American Heart Association Meeting Dallas, Texas. Poster sunumu.

45 1992 Sixth Annual Research Poster Session, State University Of New York Health Science Center, Syracuse, USA. 3 Poster sunumu ile.

46 1993 Seventh Annual Research Poster Session, State University Of New York Health Science Center, Syracuse, USA. 2 Poster sunumu ile.

47 1995 7th European Symposium on Cardiac Pacing, İstanbul. 3 Bildiri sunumu ile.

48 1997 Eleventh Annual Research Poster Session, State University Of New York Health Science Center, Syracuse, USA. 3 Poster sunumu ile.

49 2000 1rst Latin American Cardiostim. The International Meeting Point of Cardiologist: To an integrated Medico Surgical and Interventional Cardiology. Salvador de Bahia, Brazil. 'Abstract' İle.

50 2001 Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi. ''2000'li Yıllarda Tıp Eğitimi'', İzmir. Bir poster, bir sözlü bildiri sunumu ile.

51 2002 Yılı Aritmi Toplantısı. Türk Kardioloji Derneği Pacemaker, Aritmi ve Electrofizyoloji Grubu. Ankara. Oturum Başkanı olarak.

52 2002 Pfizer Kardiovasküler Günleri, Antalya.

53 2003 Türk Kardioloji Derneği Ekokardiografi Çalışma Grubu VI. Mezuniyet Sonrası Toplantısı. Trabzon.

54 2003 Türk Kardioloji Derneği Girişimsel Kardioloji Çalışma Grubu X. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardioloji Toplantısı. İstanbul.
ico-mail0 Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ico-tel0 0216 450 03 03
444 0 436
ico-maps0 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Bağdat Cad. No: 63
Kızıltoprak Kadıköy İSTANBUL
ico-media0 Basın & Medya Arşivi
Kilo Alma Hastalık mıdır? | Moda Deniz Kulübü & Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
 Geliştirdiği Diyetle Ezber Bozan Prof.Dr. Karatay, Sağlıklı Yaşamın Sırlarını Anlattı.
Kola ve Karbonhidrat kalp krizinin tetikçisi | Röportaj
 Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Bilgiler Veriyor!

Ulaşım ve İletişim Bilgileri
Sorunuzu gönderin, uzmanlarımız cevaplıyor.
Online Randevu
Geçmiş Olsun dileğinizi hastanıza iletiyoruz.