Teşhis ve Tedavi Üniteleri
Hekimler
 Yeni Florence Nightingale, Yine Florence Nightingale

Florence Nightingale grubunun beşinci hastanesi olarak hizmete giren İstanbul Florence Nightingale Hastanesi İstanbul'un merkezi Şişli'de 50254 m2 kapalı alana sahiptir ve toplam 18 kattan oluşmaktadır. Binanın çatısında bulunan heliport alanı her tür hava ambulans helikopterinin iniş-kalkış yapmasına uygun olarak yapılandırılmıştır. Akıllı hastane olarak inşa edilen İstanbul Florence Nightingale Hastanesi TUV Hessen Green Building sertifikası ile ülkemizin ilk "Yeşil Hastane Binası" unvanını almıştır.

Yapımına 2008 yılında başlanmış olan hastanenin 219 hasta yatağı 51 yoğun bakım yatağı, hepsi laminar hava akımı ile donatılmış 11 ameliyathanesi ve 2 doğumhanesi bulunmaktadır. Ameliyathanelerin tümü odyovizüel olarak 300 kişilik konferans salonuna ve uluslararası noktalara bağlanabilmekte, bu sayede interaktif tıp eğitimi ve bilimsel aktivitelere imkân sağlamaktadır.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, yalnızca İstanbul ve Türkiye'ye değil aynı zamanda uluslar arası arenada özellikle Ortadoğu, Doğu Avrupa ve çevre ülkelerin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilecek tıbbi kadro-teknolojik donanım-teknik altyapı üçgeninde organize olmuştur.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri'nde uzun yıllar çalışmış hekimlerin görev yapacağı İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde hemen her branşta sağlık hizmeti sunulmaktadır.

23 yıllık Florence Nightingale birikiminin konfor ve teknoloji ile birleştiği hastane, hasta memnuniyetini daha da üst seviyelere çıkaracaktır.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, sağlık alanında pek çok yeniliği kendisiyle birlikte getirmiştir. Radyoloji sonuçlarının incelendiği rapor odasında hekimler dünyanın herhangi bir yerindeki hekim ile görüntülü ve sesli bağlantı kurabilmekte, hasta raporlarını inceleyerek karşılıklı görüş alışverişi yapabilmekteler. Böylelikle hastalara ikinci bir görüş imkanı sağlandığı gibi aynı zamanda yurt dışından ülkemize gelecek olan hastalar için de hekimlerimizden ön görüş alınması sağlanabilecektir. Yine ülkemizde ilk kez kullanılmaya başlanan EOS cihazı ile ortopedik görüntülemede çok düşük dozlu 2D / 3D Xray ışınları kullanılarak radyasyon dozu ile ilişkili riskler hastalar için en aza indirgenmiştir. Frontal ve lateral dijital görüntüler hangi uzunlukta olursa olsun eş zamanlı olarak elde edilebilmekte, iskelet anatomisinin 3D rendering metodu ile görüntülenmesi sağlanmaktadır.

Sağlıklı Yaşam Merkezi, check-up hizmeti ile kişilerin hastalanmadan önce risk analizlerini yaparak gerektiğinde kişileri yaşam tarzı değişikliklerine yönlendirilerek koruyucu hekimliği esas alan bir misyon üstlenmiştir. Merkezde kişilerin yaşam kalitelerini yükseltmek üzere "Kişiye Özel Programlar" oluşturulmuştur.

Tıbbın her alanında hizmet sunmak üzere tıbbi kadro-teknolojik donanım-teknik altyapısı üçgeninde organize olmuş İstanbul Florence Nightingale Hastanesi aşağıdaki alanlarda "Center of Excellence / Mükemmeliyet Merkezi" statüsüne erişmiştir.

  IVF ve Tüp Bebek 

  İstanbul Omurga Cerrahi 

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 Meme Sağlığı

 Dermatokozmetoloji

 İstanbul Minimal İnvaziv ve Robotik Cerrahi Merkezi

Check-Up ve Sağlıklı Yaşam  

 

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

TEŞHİS ÜNİTELERİ


Akciğer Hastalıkları

Alerji Testleri

Solunum Fonksiyon Testleri

Reverzibilite Testi

Bronş Provokasyon Testi

CO Difüzyon Testi

Pletizmografi

Uyku Laboratuvarı


Kardiyoloji

Koroner Anjiyografi

EKG

Eforlu EKG

Ekokardiyografi

Holter

Koroner BT-Anjiyografi

Ergospirometri


Üroloji

Androloji

Sistoskopi

Ürodinami


Klinik Laboratuvar

İmmünoloji

Biyokimya

Hematoloji

Mikrobiyoloji

Seroloji

Tromboz

Genetik


Endoskopi Laboratuvarı

Bronkoskopi

Gastroduodenoskopi

ERCP

Kolonoskopi

Rektoskopi

Endoskopik Ultrasonografi

pH Metre, Manometre


KBB Hastalıkları

Odyoloji Ünitesi
VENG (Videoelektronistagmografi)
Vertigo Laboratuarı
VEMP


Nöroloji

EEG

EMG

Uyku EEG’ si


Nükleer Tıp

PET-CT

Gamma Kamera

Sintigrafi

Miyokardiyal Perfüzyon Sintigrafisi

Akciğer Perfüzyon Ventilasyon Analizi


Oftalmoloji

Bilgisayarlı Görme Alanı

FFA-ICG Anjiyografi

OCT (Optik Tutarlılık Tomografisi)

Dalga Cephesi Analizi


Patoloji

Sitoloji

Sitopatoloji

Bağışıklık Histopatolojisi


Radyoloji

EOS ultra düşük doz 2D/3D görüntüleme

Anjiyografi (Nöro ve Periferik)

MR (3 Tesla ve 1,5 Tesla)

Bilgisayarlı Çok Kesitli Tomografi (16 ve 128 dedektör)

Dijital Röntgen

3D Röntgen

Dijital Floroskopi

Kemik Dansitometrisi

Ultrasonografi

Renkli Doppler Ultrasonografi

Mobil Röntgen ve Ultrasonografi

Girişimsel Radyoloji Uygulamaları

Dijital mammografi


Check-up

Genel check-up paketi

Kardiyoloji check-up paketi

Detaylı kadın / erkek check-up paketleri

Kişiselleştirilmiş genel sağlık kontrolleri

Executive check-up
TEDAVİ ÜNİTELERİ


Acil Servis

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Beslenme ve Diyet

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 Çocuk Cerrahisi

Dermatoloji

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Genel Cerrahi

Meme Hastalıkları

Hepatobilier Cerrahi

Gastrointestinal Cerrahi

Tiroid&Endokrin Cerrahi

Girişimsel Radyoloji

Göğüs Hastalıkları

Göz Hastalıkları

İç Hastalıkları

Genel Dahiliye

Endokrinoloji Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları

Gastroenteroloji

Hematoloji

Nefroloji

Romatoloji

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Perinatoloji

Kalp-Damar Cerrahisi

Kardiyoloji

Kulak Burun Boğaz

Mikrobiyoloji

Nöroloji

Nöroradyoloji

Nükleer Tıp

Ortopedi ve Travmatoloji

İstanbul Omurga Cerrahi Merkezi

Ayak Sağlığı 

Spor Hekimliği

El Cerrahisi

Tüp Bebek

Üroloji

 Yoğun Bakım 

 Genel Yoğun Bakım

 Yeni Doğan Yoğun Bakım 


MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ

IVF ve Tüp Bebek Merkezi

İstanbul Omurga Cerrahi Merkezi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Meme Sağlığı 

Dermatokozmetoloji 

İstanbul Minimal İnvaziv ve Robotik Cerrahi Merkezi

Check-up ve Sağlıklı Yaşam 

 

 


ULAŞIM - İLETİŞİM

ADRES

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Abide-i Hürriyet Cad. No: 166
Şişli İSTANBUL


TELEFON

0212 375 65 65