prof-dr-tomris-sengor2
Prof.Dr. Tomris ŞENGÖR
Hastane : Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Tıbbi Birim : Göz Hastalıkları
 

Mesleki İlgi Alanları

Kornea hastalıkları, Kontakt Lens, Gözyaşı Sistemi Hastalıkları, Katarakt, Glokom, Pediatrik Oftalmoloji, Retina Hastalıkları, Oküloplastik Cerrahi

Ülkemize ve Mesleğime Kazandırdığım İlkler

  1. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde İlk Kornea nakli ameliyatı: (1987)
  2. PTT Hastanesi'nde İlk Kornea nakli ameliyatı: (1993)
  3. Florence Nightingale Hastaneler Grubu'nda İlk Kornea nakli ameliyatı:(2013)
  4. Avrupa Kontakt Lens Kongresi (2011) İlk Live Fitting (Kontakt Lens Canlı Uygulaması)

 

Genel Bilgi ve Tanıtım

Eğitim:

Lisans
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi
1981

Tıpta Uzmanlık
Göz Hastalıkları Kliniği
Hacettepe Üniversitesi
1985

Doçent
Göz Hastalıkları
1992

Profesör
Göz Hastalıkları
İstanbul Bilim Üniversitesi
2012

 

Görev ve Ünvanlar:

Ar.Gör. Doktor
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1982-1985

Uzman Doktor
Başasistan
Haydarpaşa Numune Hastanesi Göz Kliniği
1986-1992

Doç. Doktor
Klinik Şef Yard.
Klinik Şefi
S.B. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği (Eski; İstanbul Ulaştırma Bakanlığı Posta İşletmeleri Sanatoryum ve Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği)  
1993- 2012

Prof. Doktor
A.D. Başkanı
İstanbul Bilim Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
2012-

 

 

Yönetilen (Danışmanlık) Tıpta Uzmanlık Tezleri

Danışmanlık yapılan tezler:

Diabette oküler yüzey değişikliklerinin İmpresyon Sitolojisi ile Değerlendirilmesi
Dr.Canan Gürdal, PTT Sanatoryum ve Hastanesi, İstanbul, 1995

Pseudofakik Kistoid Makuler Ödemin Anjiografik Olarak Değerlendirilmesi
Dr.Asil Yıldırım, PTT Sanatoryum ve Hastanesi, İstanbul, 1996

Diabetik Retinopatide Argon Lazer Fotokoagulasyonun Görme Alanı Bulguları Üzerine Etkisi
Dr.Yelda Buyru, PTT Sanatoryum ve Hastanesi, İstanbul, 1997

Primer Açık açılı Glokomda Argon Laser Trabeküloplasti Tedavisi ve Kliniğimizdeki Uygulama Sonuçları
Dr.Can Kaan Uzun, PTT Sanatoryum ve Hastanesi, İstanbul, 1998

Argon Lazer İridotomi sonrası Ön Kamera LDH düzeyleri
Dr.Sevda Aydın, PTT Sanatoryum ve Hastanesi, İstanbul, 1999

DMÖ de fokal ve grid lazer tedavilerinin etkinlikleri
Dr.Ayla Kut, PTT Sanatoryum ve Hastanesi, İstanbul, 1999

Diabetik Retinopati patogenezinde Vasküler Endotelial Grovt Faktörün Proliferatif Diabetik Retinopatiden önceki evrelerdeki rolünün tesbiti,
Dr.Olcay Tatar, PTT Sanatoryum ve Hastanesi, İstanbul, 2002

Primer pterjiyumun cerrahi tedavisinde amniyotik membran transplantasyonunun etkinliği ve güvenilirliği.
Dr.Bahtınur Aksu, PTT Sanatoryum ve Hastanesi, İstanbul, 2004

Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Akrilik ve Silikon Göz içi Lens ile birlikte uygulanan Kapsüler Germe Halkasının Kapsül Kesifliğine Etkisinin Haritalama Yöntemi İle Değerlendirilmesi
. Dr.Ebru Toprak, PTT Sanatoryum ve Hastanesi, İstanbul, 2004

Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Pulse, Burst ve Lineer Modların Karşılaştırılması
Dr.Tufan Evciman , FSM EAHastanesi, İstanbul, 2008

Subretinal Neovasküler Membran varlığında Pegaptanip Sodyum ve Fotodinamik Tedavi Sonuçlarını Karşılaştırılması
Dr.Melih haboğlu , FSM EAHastanesi, İstanbul, 2008

Glokom ve OkülerHipertansiyon Hastalarıyla Sağlıklı Bireylerde Humprey Bilgisayarlı Görme Alanı Skorları ile Heidelberg Retina Tomografisi ve Görsel Uyarılmış Potansiyel Cevap Değerlerinin Karşılaştırılması
Dr. Yasemin Ağırman, FSM EAH Göz Kliniği, İstanbul, 2009

Yeni Tanı Konmuş Primer Açık açılı Glokom Hastalarında Kullanılan Antiglokomatöz İlaçların Oküler Yüzey üzerine Olan Etkileri
Dr. Semih Açıkgöz, FSM EAH Göz Kliniği, İstanbul, 2009

Diabetik Makula Ödemi ve Kataraktı Olan Hastalarda, Fakoemülsifikasyon Cerrahisiyle Aynı yada Ayrı Seanslarda Yapılan İntravitreal Triamsinolon Asetonid Uygulamasının, Grid Lazer Seçeneği İle Birlikte Etkilerinin Karşılaştırılması
Dr. Emine Alyamaç Sukgen, FSM EAH Göz Kliniği, İstanbul, 2010

İntravitreal Ranibizumab Uygulamasının Fotodinamik tedavi ile karşılaştırılması
Dr. Gökçen Baş, FSM EAH Göz Kliniği, İstanbul, 2010

Farklı Tipte Yumuşak Kontakt Lens Kullanan Hastalarda Sferik ve Asferik Lens Tasarımının Görme Kalitesine Olan Etkileri
Dr. Mustafa Demir, FSM EAH Göz Kliniği, İstanbul, 2011

Bevcizumab, Ranibizumab ve Triamsinolon Asetonid İntravitreal Uygulamasının Göz İçi Basıncına Etkisi
Dr. Mustafa Demir, FSM EAH Göz Kliniği, İstanbul, 2011

 

Projelerde Yaptığı Görevler

Türk Oftalmoloji Derneği Kontakt Lens Bilgilendirme Projesi Başkanı

 

İdari Görevler

  1. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Şef Yrd. 1993- 1998
  2. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Şefi 1998 - 2012
  3. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 2006 -Halen
  4. Türk Oftalmoloji Derneği Kontakt Lens Birimi Başkanı 2008-2012

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)
Üyesi

TOD İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Oftalmoloji Yeterlilik Kurulu
Genel Kurul Üyesi

TOD İstanbul Şube Genel Kurul
Delegesi

TOD Kontakt Lens Birimi
Aktif Üyesi

TOD Kornea Birimi
Aktif Üyesi

TOD Eğitim Planlama Birimi
Aktif Üyesi

European Contact Lens Society Of Ophthalmologists (ECLSO)
Active Member


 

Ödüller

TÜBİTAK BİLİM ADAMI YETİŞTİRME BURSU (1975-1981)

EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ: Stereoskopik fundus fotoğraflaması. A.Alanyalı, C. Gürdal, Y.Özkurt, T.Şengör, H.Aralp. T.Klin.Oftalmoloji. 1998;7:147-148.

EN BÜYÜK ÖDÜLLERİM:
     *Öğrencilerimin Saygısı,
          *Hastalarımın Teşekkürü,
               *Ailemin Sevgisi

 

Yayınlar


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Comparing treatment options of pterygium: limbal sliding flap transplantation, primary closing and amniotic membrane grafting
Kurna SA, Altun A, Aksu B, Kurna R, Sengor T
Eur J Ophthalmol. 2013 Mar 12:0. doi: 10.5301/ejo.5000263. [Epub ahead of print]

A2. A.Ring keratitis due to topical anaesthetic abuse in a contact lens wearer
Aydin Kurna S, Sengor T, Aki , Agirman Y
Clinical and Experimental Optometry . Volume 95, Issue 4, pages 457–459, July 2012
Article first published online: 23 MAR 2012
DOI: 10.1111/j.1444-0938.2012.00712.x

A3. Contact Lens Related Dry Eye And Ocular Surface Changes Wıth Mappıng Technıque In Long Term Soft Silicone Hydrogel Contact Lens Wearers
Şengör T, Aydın Kurna S, Altun A
Eur J Ophthalmol, Published online: 11.11.2011
DOI 10.5301/ejo.5000079

A4. High Dk piggyback contact lens system for contactlens-intolerant keratoconus patients
Şengör T, Aydın Kurna S, Ün M, Akı S, Ozkurt YB

Clinical Ophthalmol. 2011; 5: 331-5

A5. Comparison of burst, pulse, and linear modes used in phacoemulsification surgery.
Ozkurt YB, Evciman T, Sengor T, Haboglu M, Bas G, Kurna S, Aki S,
Eur J Ophthalmol, 2010; 20(2): 353-64

A6. Success rates in the correction of astigmatism with toric and spherical soft contract lens fittings.
Kurna SA , Şengör T , Ün M, Akı S.

Clinical Ophthalmology 2010, 4: 1–8

A7. Dynamic MR dacryocystography in patients with epiphora
Cubuk R, Tasalı N, Aydın Ş, Saydam B, Sengor T.
Eur J Radiol 2010; Feb;73(2):230-3

A8. Administration of the fixed combination of latanoprost 0.005% and timolol 0.5% in glaucoma patients with an intraocular pressure over 30 mmHg.
Ozkurt YB, Sengor T, Evciman T, Haboğlu M, Baş G, Aydın S
Clin Ophthalmol, 2009; 3: 337–339

A9. Rose K contact lens fitting for keratoconus.
Ozkurt Y, Sengor T, Kurna S, Evciman, T, Acikgoz, S, Haboğlu, M.ve Aki, S,
Int Ophthalmol, 2008, 28(6), 395-398

A10. Effects of extended wear soft contact lens on ocular surface and central corneal thickness
C Gürdal, S Aydın, H Onmuş, E Toprak, Şengör T
Ophthalmologica 2003; 217:329-336

A11. Colour coded mapping technique in impression cytology-findings in soft contact lens wearers and patients with other external eye diseases.
Şengör T, C Gürdal, H Kırımlıoğlu, M Irkeç, S Aydın
Ophthalmologica 2002;216(3):155-8.

A12. Changes in the ocular surface: initial observations from a pilot study of diagnostic radiology technicians(radiographers)
C Gürdal, S Aydın, H Onmuş, Şengör T, M Özarar
Eur Radiol.2002;12(6):1589-93.

A13. Diagnostic significance of impression cytology in allergic rhinoconjuctivitis.
Şapçı T, Gürdal C, Onmuş H, Gökdemir Ö, Özkurt Y, Şengör T, Akbulut U
Am.J.of Rhinology.1999;13(1):31-35..

A14. Tear Lt C4 Levels İn Patients With Subclinical contact lens related giant papillary conjunctivitis
Şengör T, İrkeç M, Gülen Y, Taşeli M, Erker H
The CLAO Journal 1995;21(3):159-162.

A15. Tear immunology in contact lens wearers
Şengör T, Gürgül S, Öğretmenoğlu A, Kılıç H, Erker H
Contactologia 1990;12(1):43-45.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1- Contact Lenses In Chıld Age Group (Poster)
Sengor T. (1), Aydın Kurna S. (2), Oflaz A (2 ), Altun A (2)
16th AFRO ASIAN CONGRESS OF OPHTHALMOLOGY ( June 13-16 2012)

B2- Contact Lens Related Severe Keratıtıs And Accompanyıng Dacrıoadenıtıs (Poster)
Sengor T. (1), Aydın Kurna S. (2), Altun A (2), Akı S (2)
16th AFRO ASIAN CONGRESS OF OPHTHALMOLOGY ( June 13-16 2012)

B3- Contact Lens Management Of Pedıatrıc Aphakıa
Sengor T. (1), Karacorlu M. (2), Aydın Kurna S. (3), Altun A.(3)
16th AFRO ASIAN CONGRESS OF OPHTHALMOLOGY ( June 13-16 2012)

B4- Effects Of The Rıgıd Gas Permeable Contact Lenses On The Ocular Hıgher Order Aberratıons In The Keratoconus Patıents. (Poster)
Aydın Kurna S., Şengör T., Gençağa T., Akı S., Altun A.
16th AFRO ASIAN CONGRESS OF OPHTHALMOLOGY ( June 13-16 2012)

B5- Vısıon Related Qualıty Of Lıfe In The Patıents Wıth Keratoconus By Using The National Eye İnstitute Visual Function Questionnarie-25
Aydın Kurna S., Şengör T., Gençağa T., Akı S., Altun A.
16th AFRO ASIAN CONGRESS OF OPHTHALMOLOGY ( June 13-16 2012)

B6. Success Of Torıs-K Contact Lens For Keratoconus And Traumatic Keratopathy
Altun A., Sengor T., Aydin Kurna S., Aki S., Gencaga T., Oflaz A., Simsek M.,Gurbuz O.,
41st ECLSO Congress 9-11 Sep., 2011, Istanbul, Turkey, (Poster)

B7. Acanthamoeba Keratitis Due To Contact Lens Wearing
Sengor T., Akkaya S., Aksoy S., Altun A., Sahin T., Bas G., Gencaga T.,
41st ECLSO Congress 9-11 Sep., 2011, Istanbul, Turkey, (Poster)

B8. Contact Lens Management Of Pediatric Aphakia.
Sengor T, Karacorlu M, Aydin Kurna S, Altun A, Buyru Ozkurt Y, Aki S, Sonmez A, Demir M
41st ECLSO Congress 9-11 Sep., 2011, Istanbul, Turkey, (Poster)

B9. Rigid Contact Lens Management Of Keratectasia After Penetrating Keratoplasty For Keratoconus
Akkaya S., Sengor T., Gencaga T., Ozkurt Y., Kurna S.,
41st ECLSO Congress 9-11 Sep., 2011, Istanbul, Turkey. (Poster)

B10- Comparison Of Two Types Of Toric Contact Lenses By Using Corneal Aberrometry
Demir M., Sengor T., Aydin Kurna S., Sonmez A., Altun A., Sahin T.,Gencaga T.,
41st ECLSO Congress 9-11 Sep., 2011, Istanbul, Turkey. (Poster)

B11- Vısual Acuıty And Oculer Higher Order Aberratıon Changes Due To Rıgıd Gas Permeable (Rgp) Contact Lenses
Gencaga T., Aydin Kurna S., Sengor T., Aksoy S., Demir M., Oflaz A.,
41st ECLSO Congress 9-11 Sep., 2011, Istanbul, Turkey. (Poster)

B12- Effects Of Two Multıpurpose Disinfecting Solutions On Corneal And Conjunctival Staining Profıles.
Aydinkurna S., Sengor T., Akkaya S., Altun A., Aksoy S., Bas G.,
41st ECLSO Congress 9-11 Sep., 2011, Istanbul, Turkey. (Poster)

B13- Corneal Higher Order Aberration Changes Due To Silicone Hydrogel Contact Lenses On The Cornea Opacıtıes
Aydinkurna S., Aksoy S., Sengor T., Sonmez A., Simsek M., Oflaz A.,
41st Eclso Congress 9-11 Sep., 2011, Istanbul, Turkey. (Poster)

B14- Contact Lenses In Patients With Visual Complaints After Corneal Refractive Surgery
Aksoy S., Sengor T., Aydin Kurna S., Gecaga T., Buyru Ozkurt Y., Demir M.,
41st Eclso Congress, 9-11 Sep., 2011, Istanbul, Turkey. (Poster)

B15- Piggyback Contact Lenses İn Keratoconus Patients
Sengor T, Aydın Kurna S,
41st Eclso Congress, 9-11 Sep., 2011, Istanbul, Turkey. (Sözel Sunu)

B16. Correction Of Post Cataract Surgery Astigmatism With Terry Astigmatom.
Külekçi M, Şengör T, Gürdalc, Aydın S, Alanyalı A
XIII.Congress Of The Europian Society Of Ophthalmology 2001- İstanbul (Poster)

B17. Evaluation Of The Effects Of Capsuler Tension Ring İmplantations With Acrylic And
Silicon IOL's After Phacosurgery Using Capsular Mapping Technique.
Toprak E, Akı S, Şengör T, Gürdal C, Alanyalı A, Tatar O, Kut A.
XIII.Congress Of The Europian Society Of Ophthalmology 2001- İstanbul (Sözel Sunu)

B18. Effects Of Extended Wear Soft Contact Lens On The Ocular Surface Cytology And Central
Corneal Thickness.
Gürdal C, Aydın S, Onmuş H, Toprak E, Şengör T.
ECLSO 2000 Meeting - Antalya. (Sözel Sunu)

B19. Are We Succesful In Toric And Spherical Contact Lens Fitting For The Correction Of
Astigmatism.
Külekçi M.,Şengör T., Aydın S, Gürdal C.,Alanyalı A.
ECLSO Meeting 2000- Antalya (Poster)

B20. Change In The Ocular Surface Of Radiology Technicians.
Gürdal C., Aydın S.,Onmuş H., Şengör T, Hakarar M.
3rd Cornea Meeting- 2000 – İstanbul

B21. The Effects Of Topical Aproclonidine On Blood Aqueous Barrier İn Cataract And Glaucoma
Patients.
Aydıns, Şengör T, Akın V, Gürdal C, Alanyalı A.
VI.International Symposium On Ocular Inflammation Congress 2000- İstanbul (Poster)

B22. Tear Lt C4 Levels İn Patients With Subclinical Contact Lens Related Giant Papillary
Conjunctivitis
Şengör T, İrkeç M, Gülen Y, Taşeli M, Erker H
ECLSO 1993 Meeting-Hollanda (Sözel Sunu)

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. TEMEL GÖZ HASTALIKLARI
Editörler: Dr.Pınar Aydın
Dr.Yonca Akova
Bölüm: KONJONKTİVA HASTALIKLARI
Şengör T.
Sayfa : 136-144

C2. TOD EĞİTİM YAYINLARI
KONTAKT LENSLER VE UYGULANMASI
Bölüm:TORİK LENSLER VE UYGULAMA PRENSİPLERİ
Şengör T.
Sayfa : 165-182

C3. TOD EĞİTİM YAYINLARI
KORNEA
Bölüm: KONTAKT LENSLER ve KORNEA
Şengör T.
Sayfa : 561-576

C4. TOD EĞİTİM YAYINLARI
OPTİK VE REFRAKSİYON
Bölüm: PRESBİYOPİDE LENSLER VE UYGULAMA PRENSİPLERİ
Şengör T.
Sayfa : 241-251

C4. TOD EĞİTİM YAYINLARI
OPTİK VE REF RAKSİYON
Bölüm: KONTAKT LENSLERDE GÖRME KALİTESİ
Şengör T.
Sayfa : 353-361

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. 1- Çocuk Yaş Grubunda Kontakt Lensler
Şengör T.
MN Oftalmoloji 41. ECLSO Kongresi Özel Sayısı, 2011; 44-48

D2. Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası okuler yüzey değişiklikleri.
Kurna, S.A., Şengör, T., Haboğlu, M., Ağırman Y., Özkurt, Y.,
Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2008; 38, 393-399

D3. Gözyaşı disfonksiyonu ve kontakt lensler
Şengör T.
Türkiye Klinikleri Oftalmoloji , 2008; 1(1), 18-21

D4. Katarakt ve glokom hastalarında Kan-Aköz bariyeri ve topikal aproklonidin ile etkileşimi
Kurna, S.A, Şengör T, Akın V, Gürdal C, Alanyalı A
Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2007; 37, 9-16

D5. Kontakt lens kullanımına bağlı akantomoeba Keratiti
Şengör T, C Gürdal, O Kaplaner, LK Bilgin, OŞ Arslan, N Alparslan
T.Oftalmoloji Gazetesi.2005; 36, 509-515

D6. Pterjiyum cerrahisinin kornea topografisi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
S.Aydın Kurna, B.Aksu , Şengör T
T.Oftalmoloji Gazetesi, 2005;35:378-384.

D7- Primer pterjiyum eksizyonunda amniyotik membran grefti ve primer kapama yöntemlerinin karşılaştırılması.
Aksu Bahtınur, Aydın Kurna Sevda, Şengör T , Acar Zeynep
T.Oftalmoloji Gazetesi, 2005;35:385-390..

D8- Latanoprost veya betaksolol kullanan glokom olgularında HLA-DR ekspresyonu

Gürdal C, Şengör T, Akyüz Z, Kırımlıoğlu H,Kurna S

MN Oftalmoloji, 2004; cilt11, sayı 2:130-134

D9- Prezervan içermeyen göz damlalarında kontaminasyon riski
Gürdal C, Şengör T, Oltan N, Aydın Kurna S
MN Oftalmoloji ,2004, cilt11, sayı 2:81-83

D10- Astigmatizmanin torik ve sferik kontakt lens ile düzeltilmesinde başarılımıyız?
Şengör T, Aydın S, M Külekçi, C Gürdal, A Alanyalı
T.Oftalmoloji Gazetesi, 2002;32:181-186.

D11-Kısa süreli dalgalanmanın güvenilirlik kriteri olarak önemi ve glokom erken tanısındaki yerinin değerlendirilmesi
Aydın S, Alanyalı A, Şengör T, Akı S, Gürdal C
T.Oftalmoloji Gazetesi, 2001;31: 453-458

D12-Edinsel Çocukluk Çağı Oküler Toksoplazmosis olgu sunumu
Kut A, Şengör T,A.Alanyalı,N.Bora,S.Akı
MN Oftalmoloji, Eylül 2001;8(3):294-296

D13-Poliklinik ortamında sık kullanılan göz damlalarının mikrobiyolojik incelenmesi
Kut A, C Gürdal, Şengör T, N Bora, S Aydın
PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2000;22(1):19-21.

D14-Persistan Hiperplastik Pupiller Membran
Aydın S, O Kaplaner, S Akı, C Gürdal, Şengör T
PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2000;22(2):119-122

D15-Topikal karteol ve metipranolol kullanımının serum lipit profili üzerine etkileri
Akı S, Erdoğan K, Alanyalı A, Şengör T. Kaplaner O
MN Oftalmoloji 2000;7(1):18-21.

D16- Argirozis
Gurdal C, Onmus H, Şengör T, Aydın S,K Erdoğan, T Şapçı, F Sayrak
PTT Hastanesi Tıp Dergisi 1999;21(1):36-38.

D17-Reiter Sendromu
K Uzun, S Aydın, O Kaplaner, K Erdoğan, T Şengör, A Alanyalı
MN Oftalmoloji 1999;6(3):295-297.

D18-Katarakt Cerrahisi Sırasında Oluşan Iatrojenik Fotik Retinopati
Y Özkurt, T Şengör, S Aydın, A Alanyalı
T. Oft.Gaz. 1999;29:215-219.

D19. Diabetes Mellitusda kuru göz ve impresyon sitolojisi.
C. Gürdal, T.Şengör, H.Onmuş.
T.Oft. Gaz. 1999;29:104-108.

D20-Sıçanlarda alkali kornea yanığının erken dönem tedavisinde steroid ve nonsteroid antienflamatuar ilaçların karşılaştırılması.
C. Gürdal .,Karakurt Ö.,Onmuş H., Kut A ,T.Şengör .,Alanyalı A
MN Oftalmoloji 1999;6:325-329.

D21-Santral retinal arter oklüzyonu: Retinal iskemi,fonksiyonel kayıp.
Erdoğan K, T.Şengör, Alanyalı A, Tatar O
PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 1999; 21(1):39-41.

D22-Stereoskopik fundus fotoğraflaması.
A.Alanyalı, C. Gürdal, Y.Özkurt, T.Şengör, H.Aralp.
T.Klin.Oftalmoloji. 1998;7:147-148. (EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ)

D23-Skleral fiksasyon sütürlü arka kamera göziçi lensi implantasyonunda erken ve geç dönem kistoid maküler ödem.
T.Şengör, C. Gürdal, Y.Özkurt, A.Alanyalı, H.Aralp.
T.Oft. Gaz. 1998;28:8-13.

D24-PEKKE+GİL ameliyatlarında kullanılan sütür tekniklerinin postoperatif astigmatizma üzerine etkileri
Kaplaner O,T Şengör, Alanyalı A, Akı S, Uzun K, Aralp H
T. Klin. Oftalmoloji 1998;3:153-156.

D25- Erken Glokomatöz hasarın tesbitinde otomatik perimetri ile makuler alanın
değerlendirilmesi.
A.Alanyalı, C. Gürdal, Y.Buyru,T.Şengör, H.Aralp.
T.Klin.Oftalmoloji. 1997; 6:34-36.

D26- Bir olgu nedeniyle epibulber dermoid kist.
T.Şengör, Y.Buyru,A.Yıldırım, A.Alanyalı, C. Gürdal ,H.Aralp.
T.Klin.Oftalmoloji.1997;6:42-44.

D27-Orbitanın radyolojik inceleme yöntemleri
Özkurt H, Özkurt Y, Şengör T
PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 1997; 19(1):51-54.

D28-Planlı ekstra kapsüler katarakt ekstraksiyonu ve göz içi lens implantasyonlarında sütür alınmasının ameliyat sonrası astigmatizma üzerine etkisi
Kaplaner O, Şengör T, Alanyalı A,Kiki M,Aralp H
PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 1997; 19(1):13-16.

D29-Grönblad-Stranberg sendromu
Özkurt Y, Şengör T, Yıldırım A, Sayrak F, Gürdal C, Alanyalı A.
PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 1997; 19(2):94-96.

D30-Sinir lifi fotoğraflama tekniği üzerine bir çalışma.
C. Gürdal, A.Alanyalı, Y.Buyru, T.Şengör, H.Aralp.
M.N.Oftalmoloji. 1996;3:237-238.

D31- Takayasu Arteriti.
C. Gürdal, A.Alanyalı, T.Şengör, A.Yıldırım.
T.Oft. Gaz.1996; 26: 96-98.

D32- Görme alanı testinde teknik hatalar.
Y.Buyru, A.Alanyalı, C. Gürdal, T.Şengör, H.Aralp, A.Yıldırım.
PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 1996; 18: 507-511.

D33- Möbius Sendromu.
A.Yıldırım, C. Gürdal, A.Alanyalı, T.Şengör, Y.Buyru.
PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 1996; 18:539-541.

D34- Bir olgu nedeniyle Bietti'nin kristalin retina ve kornea distrofisi
Şengör T, Alanyalı A,Akı S, Kaplaner O
Retina-vitreus 1996;2:494-97.

D35- Komplikasyonsuz PEKKE+GİL ameliyatlarından sonra görülen arka kapsül kesafeti ve kistoid makuler ödemin geç dönemde görme prognozuna etkisi
Akı S, Şengör T, Alanyalı A, Kaplaner O, Kiki M, Aralp H
PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 1996;18(2):459-462.

D36- Bir olgu nedeniyle Purtscher Retinopatisi:Tanı, tedavi ve prognozun irdelenmesi
Şengör T,Kaplaner O,Alanyalı A,Uzun K,Aralp H
T.Klin.Oftalmoloji. 1996;5:387-392.

D37- Göz içi lens implantasyonlarında biyometrinin önemi ve hata kaynakları
Kiki M, Alanyalı A,Yıldırım A, Şengör T, Aralp H
TOD XXX. Ulusal Kongre Bülteni 1996;2:392-99.

D38- Yumuşak Kontakt lens kullanan hastalarda konjonktiva sitolojindeki değişikliklerin geografik dağılımı.
Şengör T, C. Gürdal, H.Onmuş, A.Alanyalı, Y.Buyru, H.Aralp.
IV.Ulusal Türk Medikal Kontakt lens kongre bülteni Haziran 1996:189-196.

D39- Afakik ve pseudofakik kistoid makuler ödem
Şengör T
PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 1996;18(1):425-26.

D40- Dakriosistorinostomide lokal anestezinin yeri.
C. Gürdal, T.Şapçı, A.Alanyalı, T.Şengör.
T.Oft. Gaz.1995;25: 214-216.

D41- Çocukluk Çasğında görülen göz kapağında pigmentli bir spitz nevüs.
C. Gürdal, T.Şengör, F.Filizel, H.Aralp.
M.N Oftalmoloji.1995;2: 173-175.

D42- Rekürren Toksoplazmik retinokoroidit.
T.Şengör, , O.Kaplaner, A.Alanyalı, K.Uzun, C. Gürdal, , Y.Buyru..
PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 1995;17:153-163.

D43- Werner Sendromu.
C. Gürdal, Y.Buyru, T.Şengör, A.Yıldırım, A.Alanyalı, K.Uzun.
PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 1995;17: 151-155.

D44- Orbital Selülit.
Y.Buyru, C. Gürdal ,A.Alanyalı ,T.Şengör, A.Yıldırım.
PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 1995;17:165-168.

D45- Bir olgu nedeniyle sarkoidoz ve göz bulguları
Akı S, Kaplaner O, Alanyalı A, Şengör T
PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 1995;17(3):347-351.

D46- Bir olgu nedeniyle kronik myeloid lösemi
Buyru Y, Yıldırım A, Şengör T, Kaplaner O, Uzun K
PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 1995;17(3):353-358.
D47- Diabetik retinopati.
C. Gürdal ,T.Şengör ,A.Alanyalı.
PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 1994;16:243-248.

D48- Arka kapsül desteği olmayan hastalarda intraoküler lens implantasyonu.
T.Şengör ,C. Gürdal, A.Alanyalı , A.Yıldırım, H.Aralp.
TOD XXVIII.Ulusal kongre bülteni. 1994;1:332-335.

D49- Kliniğimizde katarakt cerrahisi: visüel prognoz ve komplikasyonların değerlendirilmesi.
A.Yıldırım ,T.Şengör ,C. Gürdal, , A.Alanyalı ,H.Aralp.
TOD XXVIII.Ulusal kongre bülteni. 1994;1:188-190.

D 50- Kornea kurvatür ölçümü
T Şengör
XIV. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Kontakt Lens(Uygulamalı) 1994; 47-54

D51- Trabekülektomide limbus ve forniks tabanlı konjonktiva flepleri
G.Uludoğan,E.Yıldırım,T.ŞengörT. Oft. Gaz.,1993,23:450-452

D52- Purtscher retinopati olgusu
G.Uludoğan,T.Şengör,H.Erker
Oftalmoloji,1993;2(4):378-380

D53- Vernal konjonktivitte immünite.
G.Uludoğan,S.Gürgül,M.Tardi,Ş.Nefesoğlu,T.Şengör
TOD Dr Muzaffer Sander Yaz Sempozyumu Bülteni:Göz ve immünoloji,Ürgüp,1992;64-69

D54- Steroidal ve nonsteroidal antiinflamatuvar ajanların postoperatif gözyaşı LTC4 düzeyleri üzerine etkisi
T.Şengör,M.İrkeç,G.Uludoğan,H.Yüksel
TOD XXVI.Ulusal Kongresi bülteni,Bursa,1992;169-172

D55- Koroid malign melanomu,güncel yaklaşımlar ile elde edilen başarılı bir sonuç.

T.Şengör,Ö.F.Yılmaz,F.Küçüksezer
HNH Tıp Dergisi,1992;32:95-97

D56- 117 gözde yaşa bağlı makula dejenerasyonu
G.Uludoğan,M.Moridi,T.Şengör
T. Oft. Gaz.1992;22:376-380

D57- Herpes simplex I enfeksiyonlarında gözyaşında HSIV antijenleri ile serumda HSIV spesifik antikorların tesbiti
T.Şengör ve ark.
TOD XXV.Ulusal Kongresi bülteni,İstanbul,1991;3:320-322

D58- Epitelial herpes simpleks keratitlerinde asiklovir ile TFT+Vidarabin tedavilerinin karşılaştırılması.
T.Şengör ve ark.
TOD XXV.Ulusal Kongresi bülteni, İstanbul,1991,4:9-11

D59- Waardenburg sendromu.
Ş.Nefesoğlu,F.Abit,T.Şengör
TOD XXV.Ulusal Kongresi bülteni, İstanbul,1991,4:287-289

D60- Gaz geçirgen lenslerin adaptif,subjektif semptomlar ve objektif bulgular yönünden değerlendirilmesi.
T.Şengör ve ark.
III. Ulusal Türk Medikal Kontakt Lens Kongresi Bülteni ,Side,1991;42-46

D61- Gaz geçirgen sert lenslerin uzun süreli kullanımı.
T.Şengör ve ark.
III. Ulusal Türk Medikal Kontakt Lens Kongresi Bülteni ,Side,1991; 42-46

D62- Ender rastlanan bir Rieger Sendromu vakası
A.Esen,G.Uludoğan,T.Şengör,H.Erker
Yeni Symposium,Ocak 1991;29:58-53

D63- Keratoplastide sütür materyalleri,sütür teknikleri ve postoperatif astigmatizma
T.Şengör,H.Erker
T.Oft.Gaz. , Eylül-Ekim 1991,vol .XXI;361-365

D64- Normal ve kataraktöz lenslerde ,kapsül epitelinin hücre dansitesi ve morfolojisi yönünden
incelenmesi
T.Şengör ve ark.
TOD XXIV.Kongre Bülteni,Ankara,1990;221-223

D65- Bakteriyel korneal ülserler,etyolojik nedenleri ve etyopatojen mikroorganizmalar
T.Şengör ve ark
HNH Tıp Dergisi ,1990;30:101-105

D66- Kontakt lens kullanan hastalarda konjonktiva,lens,lens kutusu ve solusyonların bakteriyolojik incelenmesi.
Şengör T,Gümülü E
Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1990;30(4):261-266.

D67- Perforan göz yaralanmaları konusunda epidemiyolojik bir çalışma
T.Şengör ve ark
TOD XXII.Kongre Bülteni,Ürgüp,1988;705-710

D68- Gebelik toksikozlarında göz dibi bulguları ve hastalığın prognozu ile ilişkisi
S.Kart,M.K.Soytürk,H.Erker,T.Şengör
TOD XXI.Kongre Bülteni,İzmir ,1987;152-155

D69- PMMA Lensler ile gaz geçirgenliği olan sert lenslerin adaptif semptomlar,subjektif semptomlar ve objektif bulgular yönünden karşılaştırılması
T.Şengör, S.Kart,H.Erker
I.Ulusal Türk Medikal Kontakt Lens Kongresi Bülteni,İstanbul.1987;64-68

D70- Gaz geçirgen sert lens kullanan olgularda adaptif,subjektif semptomların ve objektif bulguların değerlendirilmesi. M.İrkeç,B.Alp,T.Şengör. I.Ulusal Türk Medikal Kontakt Lens Kongresi Bülteni,İstanbul.1987;73-80
D71- Lens tiplerinin ortaya çıkabilecek subjektif semptomlar yönünden karşılaştırılması T.Şengör,M.İrkeç. TOD XX.Ulusal kongresi Bülteni,Bursa,1986;445-449
D72- Lens tiplerinin ortaya çıkabilecek komplikasyonlar yönünden karşılaştırması
T.Şengör,M.İrkeç
TOD XX.Ulusal kongresi Bülteni,Bursa,1986;450-454

D73- Oküler herpetik enfeksiyonların epidemiyolojik özellikleri
T.Şengör ve ark. .HNH Tıp Dergisi

D74- Afak ve miyoplarda yumuşak uzun süreli lens kullanımı
M.İrkeç,T.Şengör. T. Oft. Gaz. 1986;16:101-107

D75- Stromal herpetik keratit tedavisinde kortiko steroidlerin yeri
M.İrkeç,T.Şengör
T. Oft. Gaz. 1986;16:108-114

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

TOD 46. ULUSAL KONGRESİ
E1. Kontakt Lense Bağlı Akantomoeba Keratiti
Son 10 Yılda Gördüklerimiz
Tomris Şengör1, Ahmet Altun2, Sevda Kurna2, Sibel Aksoy2
1istanbul Bilim Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, 2fatih Sultan Mehmet Eah, Göz Kliniği, İstanbul
E2. Pediatrik Afakide Görsel Rehabilitasyon, Erken Ve Geç Dönem Sonuçlarımız
Tomris Şengör1, Sevda Kurna2, Ahmet Altun2, Hatice Kübra Kökcen2, Mert Hakan Şimşek2
E3. İntravitreal Uygulanan triamsinolon asetonid, bevacisumab, ve ranibizumab enjek siyonlarından sonra GİB değerlerinin takibi
Şahin T, Özkurt Y, Şengör T, Akkaya S
45. TOD Ulusal Kongre, Kıbrıs, 5-9 Ekim, 2011.

E4- Yaşa bağlı makula dejenerasyonu sonucu oluşankoroidal neovasküler membranda kombine kombine PDT ve intravitreal ranib izumab tedavisinin tek başına ve IVR ile karşılaştırılması
Şimşek M, Baş G, Akı S, , Şengör T, Özkurt Y,
45. TOD Ulusal Kongre, Kıbrıs, 5-9 Ekim, 2011.

E5- Sert gaz geçirgen kontakt lens kullanımına bağlı görme keskinliği ve korneal aberasyon değişiklikleri
Gençağa T, Kurna S, , Şengör T, Aksoy S, Demir M
45. TOD Ulusal Kongre, Kıbrıs, 5-9 Ekim, 2011.

E6- Keratokonusta ve travmatik keratopatide Toris K lensin başarısı.
Altun A, , Şengör T, Kurna S, Akı S
45. TOD Ulusal Kongre, Kıbrıs, 5-9 Ekim, 2011.

E7-- Kontakt lens kullanımı ile ilgili Akantomoeba keratiti.
Şengör T, Akkaya S Kurna S, Aksoy S, Özkurt Y
45. TOD Ulusal Kongre, Kıbrıs, 5-9 Ekim, 2011.

E8- Keratokonus nedeniyle penetran keratoplasti uygulanan ve sonrasında ektazi gelişen hastalarda gaz geçirgen sert kontakt lens uygulanması
Akkaya S, , Şengör T, Gençağa T, Kurna S,
45. TOD Ulusal Kongre, Kıbrıs, 5-9 Ekim, 2011.

E9- Primer açık açılı glokom ve oküler hipertsansiyonlu olgularda Moorfields regresyon analizi ve glokom probabilite skorlaması sonuçlarının karşılaştırılması
Kurna S, Sönmez A, Şengör T, Ağırman Y, Altun A,
45. TOD Ulusal Kongre, Kıbrıs, 5-9 Ekim, 2011.

E10- Refraktif cerrahi sonrası görme problemlerinin rehabilitasyonunda kontakt lensler
Aksoy S, , Şengör T, , Kurna S, Akkaya S, Gençağa T
45. TOD Ulusal Kongre, Kıbrıs, 5-9 Ekim, 2011.

E11- Kornea opasitelerinde silikon hidrojel kontakt lens uygulamasının aberasyonlar üzerine etkisi
Aksoy S, Kurna S, Şengör T, , Sönmez A, Şimşek M
45. TOD Ulusal Kongre, Kıbrıs, 5-9 Ekim, 2011.

E12- İki farklı torik kontakt lensin yüksek sıralı aberasyonlarının korneal aberometri ile karşılaştırılması
Demir M, Kurna S, Şengör T, Akı S, Şahin T, Gençağa T
45. TOD Ulusal Kongre, Kıbrıs, 5-9 Ekim, 2011.

E13- Yeni nesil çok amaçlı dezenfeksiyon solüsyonlarının kornea ve konjonktiva boyanma profilleri üzerine etkileri
Kurna S, , Şengör T, Akkaya S, Altun AGençağa T
45. TOD Ulusal Kongre, Kıbrıs, 5-9 Ekim, 2011.

E14- Pediatrik afakide kontakt lens uygulaması
Kurna S, , Şengör T, Akkaya S, Altun AGençağa T
45. TOD Ulusal Kongre, Kıbrıs, 5-9 Ekim, 2011.

E15- Sferik ve torik kontakt lens kullanan hastalarda sferik ve asferik tasarımın görme kalitesi üzerine olan etkisi
Demir M, Kurna S, Şengör T, Akı S, Şahin T, Gençağa T
44. TOD Ulusal Kongre, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010

E16- Bilgisayar kullanımının kuru göz fonksiyon testleri üzerine etkisi
Gençağa T,Özkurt Y, Akkaya S, Şengör T, Akı S
44. TOD Ulusal Kongre, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010

E17- Çocuk yaş grubunda konbtakt lensler
Şengör T, Kurna S, Oflaz A, Akkaya S,
44. TOD Ulusal Kongre, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010

E18- Keratokonus hastalarında görme ile alakalı yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Kurna S, Şengör T, Akkaya S, Gençağa T
44. TOD Ulusal Kongre, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010

E19- Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu sonucu oluşan koroid neovasküler membran (knvm) tedavisinde bevacizumab uygulanması '',
Baş, G., Sengör, T., Özkurt, Y., Sukgen, E., Aki, S.,
43. TOD Ulusal Kongre, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010

E20- Yeni tanı konmuş glokom hastalarında kullanılan antiglokomatöz ilaçların oküler yüzey üzerine olan etkileri '', Açıkgöz, S., Kurna, S., Şengör, T., Özkurt, Y., Akı, S., Özbay, N.Ö., Ertek, S.,
43. TOD Ulusal Kongre, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010

E21- Diabetik maküler ödemi ve kataraktı olan hastalarda aynı seansta fakoemülsifikasyon cerrahisi; intravitreal triamsinolon injeksiyonu ve sonrasında grid fotokoagülasyon uygulamasının kısa dönem sonuçları'',
Sukgen E., Şengör, T., Özkurt, Y., Kurna, S.A, Akı, S., Baş, G.,
43. TOD Ulusal Kongre, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010

E22- Alzheimer, glokom, oküler hipertansiyon ve kontrol hastalarında Heidelberg retina tomografisi 3 ile ölçülen parametrelerin karşılaştırılması'',
Kurna, S., Ağırman, Y., Şengör, T., Akar, G., Özkurt, Y., Akı, S.,
43. TOD Ulusal Kongre, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010

E23- Kontakt lens kullanımına bağlı keratit ve eşlik eden dakrioadenit
Şengör, T., Özhuy Ş, Aslan OŞ, Kurna S
43. TOD Ulusal Kongre, Antalya, 11-15 Kasım, 2009.

E24- Pterjiyum tedavisinde limbal flep kaydırılması, amniyon zarı ve primer kapama yöntemlerinin karşılaştırılması",
Kurna, S.A., Baş, G., Şengör, T., Özkurt, Y., Akı, S.,
42. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 19-23 Kasım, 2008.

E25- Glokom hastalarında prezervanlı ve prezervansız beta bloker göz damlalarının uzun süreli kullanımının oküler yüzey üzerine olan etkileri",
Kurna, S.A., Açıkgöz, S., Şengör, T., Özkurt, Y., Akı, S.,
42. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 19-23 Kasım, 2008.

E26- Uzun Süre Yumuşak Kontakt Lens Kullanımının Göz Yüzeyi ve Gözyaşı Fonksiyonlarına Etkisi",
Şengör, T., Kurna, S.A., Baş, G., Özkurt, Y., Akı, S.,
42. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 19-23 Kasım, 2008.

E27- Glokom ve oküler hipertansiyon hastalarında Humphrey görme alanı skorları ile Heidelberg retina tomografisi (HRT) ve görsel uyarılmış potansiyel (VEP) cevap değerlerinin karşılaştırılması",
Ağırman, Y., Kurna, S.A., Şengör, T., Gözke, E., Özkurt, Y., Açıkgöz, S., Ünal, M.,
42. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 19-23 Kasım, 2008.

E28-Koroid Neovaskularizasyonlu hastalarımızda fotodinamik tedavi ile Pegaptanib Na kombinasyonu sonuçlarımız",
Haboğlu, M., Akı, S., Özkurt, Y., Şengör, T., Kurna, S.A., Evciman T.,
42. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 19-23 Kasım, 2008.

E29-Fakoemülsifikasyon cerrahisinde kullanılan üç farklı ultrason modununkarşılaştırılması", Evciman, T., Şengör, T., Özkurt, Y., Akı, S., Haboğlu, M., Açıkgöz, S., Ağırman, Y.,
42. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 19-23 Kasım, 2008.

E30- Keratokonus ve düzensiz astigmatizmada piggyback kontakt lens uygulaması",
Şengör, T., Özkurt, Y., Kurna, S., Evciman, T., Haboglu, M., Açıkgöz, S.,
41. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

E31-Diabetik maküler ödem tedavisinde arka subtenon triamsinolon asetonid uygulaması", Özkurt, Y., Evciman, T., Şengör, T., Haboglu, M., Akı, S., Kurna, S.,
41. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

E32- Pseudoeksfoliasyon sendromu olan ve olmayan olgularda katarakt cerrahisinin göziçi basıncı (gib) üzerine etkisi",
Haboglu, M., Özkurt, Y., Şengör, T., Evciman, T., Akı, S., Kurna, S.,
41. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

E33-Arka kapsül kesafetinde uygulanan Nd:YAG lazer tedavisinin ön kamara derinliği, refraksiyon ve göziçi basınç düzeylerine etkileri",
Evciman, T., Özkurt, Y., Şengör, T., Haboglu, M., Akı, S., Kurna, S.,
41. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

E34-Skleral fiksasyon sütürlü sekonder arka kamara göziçi lens implantasyonu ameliyatlarında 10 senelik sonuçlarımız",
Şengör, T., Kurna, S., Açıkgöz, S., Özkurt, Y., Ağırman, Y., Akı, S.41. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

E35- Glokom, oküler hipertansiyon ve kontrol hastalarında görsel uyarılmış potansiyel (VEP) cevap değerleri"
Ağırman, Y., Kurna, S., Şengör, T., Gözke, E., Özkurt, Y., Açıkgöz, S., Ünal M.,
41. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

E36- Glokom hastalarında topikal latanoprost ve timolol maleat damla kllanımının etkinliği ile aksiyel uzunluk arasındaki ilişki",
Açıkgöz, S., Kurna, S., Şengör, T., Özkurt, Y.,
41. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

E37-Yaş ve kuru tip yaşa bağlı macula dejenerasyonlarında sistemik risk aktörleri", Evciman , T., Özkurt, Y., Akı, S., Kurna, S., Şengör, T., 40. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

E38- Primer açık açılı glokom olgularında latanoprost, bimatoprost ve travoprostun gün içerisinde göziçi basınç değişikliklerine etkileri",
Sukgen, E., Özkurt, Y., Kurna, S., Şengör, T., Haboğlu, M.,
40. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

E39- Keratokonusda piggyback kontakt lens uygulaması",
Şengör, T., Özkurt, Y., Kurna, S., Evciman , T., Açıkgöz, S.,
40. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

E40- Glokom hastalarında prezervanlı ve prezrvansız beta bloker göz damlalarının oküler yüzey üzerine olan etkileri",
Kurna, S.A., Şengör, T., Ağırman Y., Özbay N., Özkurt, Y., Akı, S.,
40. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

E41- Göziçi basınç düzeyleri 30mm Hg üzerinde olan olgularda latanoprost ve timolol sabit kombinasyon tedavisi",
Özkurt, Y., Kurna, S., Sukgen, E., Şengör, T., Evciman , T.,
40. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

E42- Değişik glokom tiplerinde goiyoskopik açı derceleri ile keratometrik ve biyometrik verilerin karşılaştırılması",
Kurna, S., Sukgen, E., Şengör, T., Özkurt, Y., Akı, S.,
40. TOD. Ulusal Kongre, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

E43- Nonproliferatif diabetik retinopatide serum ve aköz hümör vasküler endotelial büyüme faktörü (VEGF) seviyelerinin karşılaştırılması
Tatar O, Akı S, Şengör T, Toptani S, Alanyalı A
2003-TOD 37. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-İstanbul(serbest bildiri)

E44- Astigmatik düzeltmede torik ve sferik yumuşak kontakt lenslerin objektif ve subjektif başarı oranları
Aydın S, Ün M, Şengör T
2003-TOD 37. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-İstanbul(posteri)

E45-.Glokomlu olgularda renkli doppler US ile retrobulber kan akımı değerlendirmesi
Akyüz Z, Derin E, Saydam B, Şengör T
2003-TOD 37. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-İstanbul(posteri)

E46- Klinik olarak tek taraflı pseudoeksfoliasyon sendromunda retrobulber kan akımı
Aydın Ş, Çubuk R, Kozan B, Toprak E, Tasalı N, Şengör T
2003-TOD 37. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-İstanbul(serbest bildiri)

E47- Farklı göz içi lens materyallerinin ve kapsül germe halkasının arka kapsül kesafeti üzerine etkisinin haritalama metodu ile karşılaştırılması
Toprak E, Şengör T, Akı S, Ün M
2003-TOD 37. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-İstanbul(serbest bildiri)

E48- Torik lensler ve uygulama prensipleri
Şengör T
36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2002 (Kurs)

E49-Pterjium eksizyonu sonrası amniotik membran transplantasyonu yapılan olgularda astigmatik ve topografik değişikliklerin değerlendirilmesi
Aydın S, Aksu B, Gürdal C, Şengör T, Alanyalı A
TOD 36..Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-Ankara, 2002(poster)

E50-Primer ve rekürren pterjium eksizyonlarında amniotik membran transplantasyonu ve primer kapama sonuçlarının karşılaştırılması
Aksu B,Aydın Kurna S, Gürda C, Şengör T, Alanyalı A
TOD 36..Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-Ankara ,2002(serbest bildiri)

E51- Latanaprost veya selektif betabloker kullanan glokom olgularında HLA-DR VE CD23 ekspresyonu
Gürdal C, Şengör T, Akyüz Z, Kırımlıoğlu H, Aydın Kurna S
TOD 36..Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-Ankara, 2002(poster)

E52- Prezervan içermeyen göz damlalarında kontaminasyon riski
Gürdal C, Şengör T, Oltan N, Aydın Kurna S
TOD 36..Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-Ankara, 2002- (poster)

E53- Yumuşak kontakt lens bakımında yüzeyel depozitlerin tarayıcı elektron mikroskopisi ile incelenmesi.
S.Aydın, C.Gürdal, Şengör T;M.Sargon,S.Aydın.
TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi. İzmir, 2001 (Bildiri)

E54- Usher Sendromlu Olguda Bilateral Kapsül Kontraksiyonu
O.Tatar,A.Alanyalı,C.Gürdal, Şengör T, Z.Akyüz
TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi. İzmir, 2001(Poster)

E55- Diabetik Makulopatide Fokal ve Grid Fotokoagulasyonun Görme ve Santral Görme Alanına Etkisi B.Aksu,A.Kut,S.Akı.Şengör T, A.Alanyalı
TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi. İzmir, 2001(Poster)

E56- 3 Kuşak boyunca Best Vitelliform Makuler Distrofisi.
M.Ün,T.Şengör,S.Akı,C.Gürdal,E.Toprak
TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi. İzmir, 2001(Bildiri)

E57- Kontakt lensin uygulayıcısı kim olmalıdır?
T.Şengör
TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,Antalya, 2000 (Panel)

E58-Fakoemülsifikasyon cerrahisinde sütürlü ve sütürsüz tekniklerin geç dönem astigmatizmaya etkileri.
Tatar O., Karakurt Ö, Şengör T., Alanyalı A, C. Gürdal.
TOD XXXIV.Ulusal Kongresi- Antalya, 2000 (serbest bildiri)

E59- Glokom erken tanısında mavi-sarı görme alan yönteminin yeri
E Toprak, K Erdoğan, A Alanyalı, T Şengör, S Aydın
TOD XXXIV.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-Antalya, 2000( serbest bildiri)

E60- İzole silioretinal arter tıkanıklığı ve santral retinal arter tıkanıklığında silioretinal arter
Tatar O, Akı S, Şengör T, Karakurt Ö, Alanyalı A
TOD XXXIV..Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-Ankara, 2000 (Poster)

E61- Poliklinik şartlarında kullanılan ilaçların mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi
A Kut, C Gürdal, T Şengör, N Bora, S Aydın
TOD XXXIII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-İzmir, 1999 (Bildiri)

E62- Katarakt ve glokom hastalarında kan aköz bariyeri ve topikal apraklonidin ile etkileşimi
S Aydın, T Şengör, C Gürdal, A Alanyalı
TOD XXXIII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-İzmir, 1999( Bildiri)

E63- Ratlarda alkali kornea yanık sonrası steroid ve non-steroid antiinflamatuar tedavi.
C. Gürdal, Ö.Karakurt, H.Onmuş, A.Kut, T.Şengör, A.Alanyalı.
TOD XXXII.Ulusal Kongresi-Bursa, 1998- (Bildiri)

E64- Kısa devreli fluktuasyonun güvenilirlik kriteri olarak önemi ve glokom erken tanısındaki yerinin değerlendirilmesi
S Aydın, A Alanyalı, T Şengör, S Akı, O Kaplaner, Ö Karakurt
TOD XXXII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-Bursa, 1998- (Bildiri)

E65- Diabetik retinopatide fotokoagulasyonun görme alanı üzerine etkisi
Y Özkurt, T Şengör, S Aydın, S Akı, T Oğuz, Ö K Doğan
TOD XXXII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-Bursa, 1998(poster)

E66- Topikal carteolol ve metipranolol kullanımının serum lipid profili üzerine etkileri
S Akı, K Erdoğan, A Alanyalı, T Şengör, O Kaplaner
TOD XXXII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-Bursa, 1998 ( serbest bildiri)

E67- Katarakt Cerrahisi Sırasında Oluşan Iatrojenik Fotik Retinopati
Y Özkurt, T Şengör, S Aydın, A Alanyalı
TOD XXXI.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi-Istanbul, 1997( serbest bildiri)

E68- Diabettes Mellitusda Kuru Göz ve impresyon sitolojisi.
C. Gürdal, T.Şengör, H.Onmuş
TOD.XXX.Ulusal Kongresi , Antalya,1996 (Bildiri)

E69- Göz içi lens implantasyonunda biyometrinin önemi ve hata kaynakları
Kiki M, Alanyalı A, Yıldırım A, Şengör T, Aralp H
XXX.TOD Ulusal Kongresi –Antalya, 1996 (poster)

E70- Yumuşak kontakt lens kullanan hastalarda konjunktiva sitolojisindeki değişikliklerin geografik dağılımı.
T.Şengör, C. Gürdal, H.Onmuş, A.Alanyalı, Y.Buyru, H.Aralp.
.IV.Kontakt Lens Kongesi, Nevşehir, 1996.(bildiri)

E71- Klasik PEKKE+GİL implantasyonlarında sütür alınmasının ameliyat sonrası astigmatizma üzerine etkisi
O.Kaplaner,T.Şengör,A.Alanyalı, M.Kiki
TOD XXIX.Ulusal Kongre-Antalya, 1995 (poster)

E72-Sinir lifi fotoğraflama tekniği üzerine bir çalışma.
C. Gürdal, A.Alanyalı, Y.Buyru, T.Şengör, H.Aralp.
TOD XXIX.Ulusal Kongre-Antalya, 1995 (poster)

E73- Erken Glokomatöz hasarın tesbitinde otomatik perimetri ile görme alanının değerlendirilmesi.
A.Alanyalı, C. Gürdal, Y.Buyru,T.Şengör, H.Aralp
TOD XXIX.Ulusal Kongre-Antalya, 1995 (poster)

E74-Primer olarak skleral fiksasyon sütürlü arka kamera GİL implantasyonlarına bağlı kistoid makuler ödem
Şengör T, A.Yıldırım, Alanyalı A, C.Gürdal
TOD XXIX.Ulusal Kongre-Antalya, 1995 (poster)

E75- PEKKE+GİL ameliyatlarında kullanılan sütür tekniklerinin postoperatif astigmatizma üzerine etkileri.
Kaplaner O, Şengör T, Alanyalı A,Kiki M,Aralp H
TOD XXIX.Ulusal Kongre-Antalya, 1995 (poster)

E76. Görme Alanı testinde teknik hatalar
Buyru Y, Alanyalı A, Gürdal C, Şengör T, Aralp H, Yıldırım A
TOD XXIX.Ulusal Kongre-Antalya, 1995 (poster)

E77- Arka kapsül desteği olmayan hastalarda IOL implantasyonu.
T.Şengör, C. Gürdal.
TOD XXVIII.Ulusal Kongre-Antalya,1994 (bildiri)

E78- Kliniğimizde katarakt cerrahisi sonrası visüel prognoz ve komplikasyonların değerlendirilmesi
A.Yıldırım, T.Şengör ,C. Gürdal, Alanyalı A, Aralp H
TOD XXVIII.Ulusal Kongre- Antalya. 1994 (bildiri)

E79- Steroidal ve nonsteroidal antiinflamatuvar ajanların postoperatif gözyaşı LTC4 düzeyleri üzerine etkisi
T.Şengör,M.İrkeç,G.Uludoğan,H.Yüksel
TOD XXVI.Ulusal Kongresi ,Bursa,1992(bildiri)

E80- Herpes simplex I enfeksiyonlarında gözyaşında HSIV antijenleri ile serumda HSIV spesifik antikorların tesbiti
T.Şengör ve ark.
TOD XXV.Ulusal Kongres (bildiri),İstanbul,1991

E81-Epitelial herpes simpleks keratitlerinde asiklovir ile TFT+Vidarabin tedavilerinin karşılaştırılması.
T.Şengör ve ark.
TOD XXV.Ulusal Kongresi (bildiri), İstanbul,1991

E82-Gaz geçirgen lenslerin adaptif,subjektif semptomlar ve objektif bulgular yönünden değerlendirilmesi.
T.Şengör ve ark.
III. Ulusal Türk Medikal Kontakt Lens Kongresi (bildiri) ,Side,1991

E83- Gaz geçirgen sert lenslerin uzun süreli kullanımı.
T.Şengör ve ark.
III. Ulusal Türk Medikal Kontakt Lens Kongresi,Side,1991(bildiri)

E84- Normal ve kataraktöz lenslerde ,kapsül epitelinin hücre dansitesi ve morfolojisi yönünden
incelenmesi
T.Şengör ve ark.
TOD XXIV.Kongresi ,Ankara,1990(bildiri),

E85-PMMA Lensler ile gaz geçirgenliği olan sert lenslerin adaptif semptomlar,subjektif semptomlar ve objektif bulgular yönünden karşılaştırılması
T.Şengör, S.Kart,H.Erker
I.Ulusal Türk Medikal Kontakt Lens Kongresi,İstanbul.,1987(bildiri)

E86- Lens tiplerinin ortaya çıkabilecek subjektif semptomlar yönünden karşılaştırılması
T.Şengör,M.İrkeç
TOD XX.Ulusal kongresi ,Bursa,1986(bildiri),

E87-Lens tiplerinin ortaya çıkabilecek komplikasyonlar yönünden karşılaştırması
T.Şengör,M.İrkeç
TOD XX.Ulusal kongresi ,Bursa,1986(bildiri)
ico-mail0 Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ico-tel0 0216 450 03 03
444 0 436
ico-maps0 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak
Kadıköy - İstanbul
ico-media0 Basın & Medya Arşivi
 Gözünüz Bizde Olsun!
 Yazınız Zehir Olmasın!

Ulaşım ve İletişim Bilgileri
Sorunuzu gönderin, uzmanlarımız cevaplıyor.
Online Randevu
Geçmiş Olsun dileğinizi hastanıza iletiyoruz.