Prof. Dr. Gülüm ALTACA
Prof.Dr. Gülüm ALTACA
Hastane : Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Tıbbi Birim : Genel Cerrahi, Karaciğer Nakli
 

İlgi Alanları

Karaciğer ve böbrek nakli, karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisi, meme hastalıkları ve cerrahisi, tiroid ve paratiroid cerrahisi, proktoloji (hemoroid vb. hastalıklar) ve kanser cerrahisidir. Halen Florence Nightingale Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nde Genel Cerrahi ve Organ Nakli Cerrahisi alanlarında görev yapmaktadır.

Eğitim

Lise
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, 1971-1978

Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 1978-1984

Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, 1986-1991

Üst ihtisas (Fellowship)
Amerikan Transplant Cerrahları Birliği onaylı, klinik karaciğer, böbrek, pankreas ve karın içi organ nakli  ve  karaciğer ve safra yolları cerrahi üst  ihtisası.  New York Şehir Üniversitesi, Mount Sinai Tıp Fakültesi, New York, NY, ABD, 2/1995-6/1997

Mesleki Deneyim

 • Pratisyen hekim (zorunlu hizmet), Balıkesir, 1984-1986
 • Genel Cerrahi Araştırma Görevlisi (asistanlık), Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 1986-1991
 • Genel Cerrahi uzmanı, Ankara Numune Hastanesi, Ankara, 1991-1992
 • Genel Cerrahi uzmanı, Bayındır Tıp Merkezi, Ankara, 1992-1994
 • İleri laparoskopik ameliyatlar kursu (advanced laparoscopy), United States Surgical Corporation’un seminer ve uygulamalı laboratuar kursu, Stamford, New Jersey, ABD, Nisan 1993
 • Genel Cerrahi Doçenti, 1994
 • Organ Nakli ve hepatobiliyer cerrahi üst ihtisası, Transplantasyon Bölümü, Mount Sinai Tıp Fakültesi, New York Üniversitesi, New York, A.B.D., Ocak 1995 – Haziran 1997
 • Organ Nakli Şube Müdürü, Sağlık Bakanlığı, Tedavi hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 1998-1998
 • Organ Nakli Sorumlusu, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Organ Nakli ve Hemodiyaliz Merkezi, İstanbul, 1998-1999
 • Başhekim Yardımcısı, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 1999
 • Klinik Şef Yardımcısı, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 1999
 • Avrupa Komisyonu Türkiye temsilcisi, Sağlık bakanlığı, 1998-1999
 • Misafir Öğretim Üyesi, Recanati-Miler Transplantasyon Enstitüsü, Mount Sinai Tıp Fakültesi, New York Üniversitesi, New York, A.B.D., 1999
 • Pediatrik Karaciğer Nakli Kursu, Recanati-Miler Transplantasyon Enstitüsü, Mount Sinai Tıp Fakültesi, New York Üniversitesi, New York, A.B.D., 1999
 • Klinik Şef Yardımcısı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Cerrahi ve Transplantasyon Kliniği, İstanbul, 1999-2006
 • Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi, 2002
 • Karaciğer nakli bilim kurulu üyesi, Sağlık Bakanlığı, 2000-2003
 • Böbrek nakli bilim kurulu üyesi, Sağlık Bakanlığı, 2000-2003
 • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci eğitimi,1998-2006
 • Klinik Şefi (v), Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Acil Tıp Kliniği Şef Vekili, İstanbul, 2002-2003
 • Başhekim Yardımcısı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 2002-2006
 • Misafir Öğretim Üyesi, Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Transplantasyon Ünitesi, İstanbul, 2004-2005
 • Klinik Şef Yardımcısı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, 2006-2007
 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Doçenti, Genel Cerrahi Profesörü, İstanbul, 2007-2011
 • Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi, Genel Cerrahi Profesörü, Ekim 2011-halen.

 

Katıldığı Kurs ve Seminerler
Paneller ve Davetli Konuşmacı Olarak Verilen Konferanslar

 • New Horizons in abdominal organ transplantation. Turkish American Medical Association Meeting, Mart 1997, New York, NY, ABD
 • Ulusal organ transplantasyonu organizasyonunda sağlık bakanlığının rolü. “Organ Bağışında Sorunlar” paneli, Türk Cerrahi derneği ’98 kongresi, İzmir, 6-10 Mayıs, 1998
 • Destek hastanelerinde organizasyon. “Deprem ve Türkiye” paneli, Ulusal Cerrahi Kongresi 2000, 20-24 Haziran 2000, İstanbul
 • Donör ameliyatının temel ilkeleri. Sağlık Bakanlığı transplant koordinatörleri eğitim toplantısı, 15-16 Mart, 2001, İstanbul
 • Karaciğer transplantasyonu. Sağlık Bakanlığı transplant koordinatörleri eğitim toplantısı, 15-16 Mart, 2001, İstanbul
 • Organ bağışında aileye yaklaşım. Sağlık Bakanlığı transplant koordinatörleri eğitim toplantısı, 15-16 Mart, 2001, İstanbul
 • Yoğun bakımlarda enfeksiyonlar. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Cerrahi yoğun Bakım Kursu, 19 Mayıs 2002
 • Donör aktivasyon programı: neden?, nasıl?. 1. Organ Bağışı Konferansı, 18 Mart 2002, The Marmara Oteli, İstanbul
 • Karaciğer Rezeksiyonları. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Toplantıları, 8 Mart, 2002, İstanbul
 • Pankreas kanserlerinde palyatif cerrahi. İstanbul Anadolu yakası cerrahi toplantıları, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11 Mart, 2002
 • Non-kolorektal karaciğer metastazlarında cerrahi tedavi. Karaciğer metastazlarına yaklaşım paneli, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haftalık genel Eğitim Programı, 26 Aralık, 2003, Eskişehir
 • Akraba olmayan canlı vericili böbrek nakli. “Organ bağışı ve Kullanımı Sempozyumu”, Sağlık Bakanlığı, Akdeniz ve Başkent Üniversiteleri, Türkiye Organ Nakli Derneği ortak toplantısı, 7-10 Nisan, 2004, Antalya
 • Organ bağışı ve sorunlar. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon derneği IV. Kongresi, transplantasyon 2004, Kapadokya, Koordinatör Eğitim toplantısı
 • Dünyada ve Türkiye’de organ bağışı. Organ bağışına güncel yaklaşımlar paneli, 23 Şubat 2005, İstanbul
 • Karaciğer Nakli, Organ ve Doku Nakli Koordinatör Eğitimi, Sağlık Bakanlığı ve Başkent Üniversitesi, Ankara, 2011

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Amerikan Gastrointestinal Endoskopik Cerrahlar Birliği (SAGES -Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons) (1994-1996)
 • Amerikan Yoğun Bakım Derneği (Society of Critical Care Medicine) (1993-1995)
 • Avrupa Endoskopik Cerrahlar Birliği (EAES -European Association for Endoscopic Surgery) (1993-1995)
 • Ankara Cerrahi Derneği
 • Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk HPB (Hepato-pankreato-biliyer) Cerrahi Derneği
 • Endokrin Cerrahisi Derneği
 • Mount Sinai’liler Derneği, The Mount Sinai Alumni

Ödüller

 • Milliyet ilkokullar arası bilgi yarışmasında derece
 • Üniversite giriş sınavında (ÜSS) ilk 100 öğrenci ödülü
 • Uluslararası öğrenci değişimi programı Misafir Tıp Fakültesi öğrencisi, Palermo Tıp Fakültesi, 1983, Palermo, İtalya
 • En iyi bildiri ödülü, Ankara Cerrahi Derneği (klinik araştırma dalında), Ankara, 1989
 • Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk böbrek nakli, İstanbul, 1999
 • En iyi sözlü sunum ödülü, ERA/EDTA Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Nice, Fransa, 2000
 • Türkiye’de organ nakli yapan ilk kadın cerrah
 • Marquis Who’s Who in Medicine and Healthcare” (Uluslararası tıp alanında kim kimdir) adlı periyodik kitapta dünyada Tıp Biliminin öncülerinden, 2002-2003 sayısı
 • Olimpiyat meşalesi taşıma onuru, İstanbul, Temmuz, 2004
 • Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nde ilk böbrek nakli, 2010
 • Florence Nightingale Kadıköy Hastanesinde ilk karaciğer nakli, 2011
 • Prof. Dr. Gülüm Altaca, Türkiye’de organ nakli yapan ilk kadın cerrah olması ve başarılı çalışmaları nedeniyle 2004 yılında İstanbul’da olimpiyat meşalesini taşıyan onurlu kişiler arasında ve A.B.D.’de yayınlanan “Marquis Who’s Who in Medicine and Healthcare” adlı periyodik kitabın 2002-2003 sayısında dünyada Tıp Biliminin öncülerinden olarak yer aldı.

 

Yayınlar

Uluslararası Dergilerdeki Makaleler
(Uluslararası  indekslere giren Türk Dergileri dahil)
 
 1. Altaca Gülüm, Sayek İ, Onat D, Çakmakçı M, Kamiloğlu S: Risk factors in perforated duodenal ulcers. Hepato-Gastroenterology, Vol 37, A85, 1990.
 2. Sayek İ, Abbasoğlu O, Altaca Gülüm, Gür D, Akalın E : The effect of peritoneal lavage on survival in experimental fecal peritonitis and peritoneal fluid bactericidal activity. Surg Res Comm 7 :277, 1990. 24.36.
 3. Altaca Gülüm, Sayek İ , Onat D, Çakmakçı M, Kamiloğlu S : Risk factors in perforated peptic ulcer disease : comparison of a new score system with the Mannheim Peritonitis Index. Eur J Surg 158 : 217-221, 1992.
 4. Haberal M, Altaca Gülüm, Bilgin N: Multiorgan harvesting from heartbeating donors in Turkey. Transplant Proc 24 : 2079-2080,1992.
 5. Haberal M, Altaca Gülüm, Tokyay R, Bilgin N : Ethics in organ procurement in Turkey. Transplant Proc 24: 2100 - 2101, 1992.
 6. Altaca Gülüm,Sayek İ, Onat D, Gür D, Akalın E : Restoration of bactericidal activitiy of peritoneal fluid by cimetidine but not ranitidine or famotidine in burned mice. Eur J Surg 159 : 551-554,1993.
 7. Öner Z, Altaca Gülüm : Diffuse cavernous rectal hemangioma - clinical appearance and sphincter saving approach to therapy : report of 2 and a collective review of 79 cases. Acta Chir Belg 93:173-176, 1993.
 8. Altaca Gülüm, Dereli Z, Sayek İ : Risk factors effecting the mortality in acute gastric mucosal lesions. Acta Chir Belg 94: 263 - 265, 1994.
 9. Altaca Gülüm, Tokyay R : Is pneumoperitoneum the sole cause of post - laparoscopic pneumothorax ? Surgery,116:941, 1994 (letter).
 10. Altaca Gülüm, Özdemir E, Kılıç K, Tokyay R : Laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis.  Surgical Laparoscopy and Endoscopy,6: 26-28,1996.
 11. Emre S, Schwartz ME, Altaca Gülüm, Sethi P, Fiel MI, Guy SR, Kelly DM, Sebastian A, Fisher A, Eickmeyer D, Post J, Sheiner PA, Miller CM: Safe use of hepatic allografts from donors older than 70 years. Transplantation, 62:62-65, 1996.
 12. Atillasoy E, Gürkan A, Mor E, Altaca Gulum, Sheiner P, Guy S, Schwartz M, Miller C, Berk P, Emre S: Cholesterol levels long term after liver transplant. Transplantation Proceedings, 30: 2049-2050, 1998.
 13. Altaca Gulum, Emre S, Scigliano E, Guy SR, Sheiner PA, Reich DJ, Schwartz ME, Miller CM. Persistent hypersplenism early after liver transplant: the role of splenectomy. Transplantation, 64: 1481-1483,1997.
 14. Snyder SL, Alexander L, Drooker MA, Altaca Gülüm, Miller CM, Sheiner P. Quality of life in long-term survivors of liver transplant. Psychosomatics 1997; 38 (2):193-194
 15. Sheiner PA, Magliocca JF, Bodian CA, Kim-Schluger L, Altaca Gulum, Guarrera JV, Emre S, Fishbein TM, Guy SR, Schwartz ME, Miller CM : Long-term medical complications in patients surviving > or = 5 years after liver transplant. Transplantation. 2000 Mar 15;69(5):781-9.
 16. Altaca Gulum, Berber İ, Aydin C, Yigit B, Aydin M, Titiz İ: Mycophenolate mofetil conversion or addition in patients with chronic progressive deterioration of renal allograft function. Transplantation Proceedings 2001; 33 (7-8):3248-9.
 17. Emre S, Soejima Y, Altaca Gulum, Facciuto M, Fishbein TM, Sheiner PA, Schwartz ME, Miller CM: Safety and risk of using pediatric donor livers in adult liver transplantation. Liver Transpl. 2001 Jan;7(1):41-47.
 18. Altaca Gulum, Berber I, Aydin C, Titiz I: Effect of low-dose calcineurin inhibitors on acute rejection and graft survival. Transplantation Proceedings 2002, 34 (6): 2079-2080.
 19. Kurt N, Kucuk HF, Demirhan R, Altaca Gulum: Crush injury in two earthquake disasters in a 3-month period. European J Trauma 2003, 29 (1): 42-45.
 20. Yiğit B, Aydin C, Titiz I, Berber I, Sinanoglu O, Altaca Gulum. Stone disease in kidney transplantation.  Transplantation Proceedings 2004; 36: 187-189
 21. Aydin C, Berber I, Altaca Gulum, Yigit B, Titiz I. The Outcome Of Kidney Transplants With Multiple Renal Arteries. BMC Surgery 2004, 4:4  Yayını okumak için tıklayınız...
 22. Berber İ, Altaca Gülüm , Aydın C, Dural A, Kara VM, Yiğit B, Türkmen A, Titiz MI. Kaposi’s sarcoma in renal transplant patients: predisposing factors and prognosis. Transplantation Proceedings 2005, 37:967-968.
 23. Berber İ, Aydın C, Yiğit B, Yıldar M, Düzyol C, Türkmen F, Titiz MI, Altaca Gülüm. Blood pressure and graft outcome in renal transplantation. Transplantation Proceedings, 2005, 37: 997-998.
 24. Berber İ, Aydın Ç, Yiğit B, Türkmen F, Titiz I, Altaca Gulum. The effect of HbsAg-positivity of kidney donors on long-term patient and graft outcome. Transplantation Proceedings, 2005, 37, 4173-4175.
 25. Berber İ, Tellioğlu G, Yiğit B, Türkmen B, Titiz I, Altaca Gulum. Pediatric renal transplantation: Clinical analysis of 28 cases. Transplantation Proceedings, 2006, 38, 430-431.
 26. Aydın Ç, Altaca Gülüm, Berber İ, Tekin K, Kara M, Titiz İ. Prognostic parameters for the prediction of acute gangrenous cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2006, 13:155-159.
 27. Dolay K, Alis H, Soylu A, Altaca Gülüm, Aygun E. Migrated endoclip and stone formation after cholecystectomy: a new danger of acute pancreatitis. World J Gastroenterol. 2007 Dec 21;13(47):6446-8. 
 28. Altaca Gülüm, Karakayali H, Haberal M. An extremely uncommon variation of left hepatic artery around the esophagus: a case report. Clin Transplant. 2009 Jan-Feb;23(1):121-3.
 29. Altaca Gülüm, Demiralay E, Kalayci SA, Hobek AA, Karakayali H, Haberal M. Giant malignant gastrointestinal stromal tumor presenting as an intraabdominal abscess. J Gastrointestin Liver Dis. 2009 Dec;18(4):515-6.  Yayını okumak için tıklayınız...
 30. Demircay E, Unay K, Bilgili MG, Altaca Gulum.  Glove perforation in hip and knee arthroplasty. J Orthop Sci, 2010 15:790–794
 31. Demiralay E, Altaca Gülüm, Demirhan B. Morphological evaluation of parathyroid adenomas and immunohistochemical analysis of PCNA and Ki-67 proliferation markers. Turk Patoloji Derg. 2011;27(3):215-20.Yayını okumak için tıklayınız...  
 32. Altaca Gülüm, Demiralay E. High Resolution Anoscopy in a Recurrent Perianal Giant Condyloma Acuminata After Renal Transplantation: Case Report. Colorectal Dis. 2011 Sep 12. [Epub ahead of print]
 33. Demiralay E, Demirhan B, Kocbiyik A, Sar A, Altaca Gülüm, Immunohistochemical and morphologic findings in columnar cell lesions of the breast. Indian J Pathol Microbiol. 2011 Apr-Jun;54(2):335-8. Yayını okumak için tıklayınız...
 34. Altaca Gülüm. Ruptured aneurysm of replaced left hepatic artery as a cause of hemorrhagic shock: a challenge of diagnosis and treatment. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, 2011; doi: 10.1093/icvts/ivr013.
 35. Demiralay E, Altaca Gülüm.  Comparison of proliferative activity in parathyroid glands in primary and secondary hyperparathyroidism.  Acta Endocrinologica (Buc) 2011, 7 (4): 513-522. Yayını okumak için tıklayınız...
 36. Demiralay E, Saglam Y, Altaca Gülüm,  Bilezikci B, Ozdemir H. The frequency of K-ras mutation in colorectal adenocarcinomas with absence of distant metastasis at diagnosis. Surgical Science 2012, 3, 111-115.  Yayını okumak için tıklayınız...
 37. Yaprak O, Güler N, Altaca Gülüm, Dayangaç M, Demirbas T, Akyildiz M, Ulusoy L, Tokat Y, Yuzer Y. Ratio of remnant to total liver volume or remnant tobody weight: which one is more predictive on donor outcomes? HPB (Oxford) 2012 Jul; 14 (7): 476-82.
 38. Comunoglu C, Altaca Gülüm, Demiralay E, Moray G. Multiple metastatic renal cell carcinoma isolated to pancreas. Malays J Pathol. 2012 Jun; 34 (1): 63-6
 39. Gunay Y, Bircan HY, Emek E, Cevik H, Altaca G, Moray G.  The Management of Acute Cholecystitis in Chronic Hemodialysis Patients: Percutaneous Cholecystostomy Versus Cholecystectomy. J Gastrointest Surg. 2012 Nov 7. [Epub ahead of print]
 40. Demirbas T, Bulutcu F, Dayangac M, Yaprak O, Guler N, Oklu L, Akyildiz M, Altaca G, Tokat Y, Yuzer Y. Which incision is better for living-donor right hepatectomy? Midline, J-shaped, or Mercedes. Transplant Proc. 2013 Jan-Feb;45(1):218-21. doi: 10.1016/j.transproceed.2012.06.081
 
Uluslararası Kongrelerde Sunulmuş Bildiriler ve Posterler:
 1. Sayek İ, Altaca Gülüm , Kamiloğlu S, Sanaç Y : Are the indications for duodenal ulcer surgery changing? 1st International Gastro-Surgical Club Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists, Amsterdam, August 1989. International Gastro-Surgical Club, Abstracts of free papers, p. 31, 1989.
 2. Sayek İ, Abbasoğlu O, Altaca Gülüm , Gür D, Akalın E : Effect of peritoneal lavage on experimental faecal peritonitis and peritoneal bactericidal activity. Surg. Res. Comm, Vol 5: Suppl. 26, 1989.
 3. Altaca Gülüm, Sayek İ, Onat D, Gür D, Akalın E : Restoration of suppressed peritoneal bactericidal activity in burned mice with histamine - 2 receptor blockers.  5th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Abstract Book, p. 144, September 9 - 11, 1991, Oslo, Norway.
 4. Sayek İ, Altaca Gülüm : A prospective randomized trial to compare the efficacy of sulbactam-ampicillin with clindamycin - amikacin in mixed intraabdominal infections.  5th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Abstract Book,  p.193, September 9 - 11, 1991, Oslo, Norway.
 5. Öner Z,  Altaca Gülüm: Diffuse cavernous rectal hemangioma : clinical appearance and sphincter saving approach to therapy.  Second European Congress of  Surgery, Brussels, June 1992.  British  J Surg 79 ( suppl) : S 130, 1992.
 6. Altaca Gülüm ,Dereli Z, Sayek İ : Risk factors affecting mortality rate in acute gastric mucosal lesions.  Second European Congress of Surgery, Brussels, June 1992.  British  J Surg 79 ( suppl) : S 124, 1992.
 7. Altaca Gülüm, Özdemir E, Kılıç K, Gülekon N, Tokyay R : Haemobilia : A rare cause of acute cholecystitis. Third European Congress of Surgery, London, September 1993. British J Surg 80 ( suppl) : S6, 1993.
 8. Altaca Gülüm, Özdemir E, Kılıç K, Tokyay R: Laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis.  4th World Congress of Endoscopic Surgery, Kyoto, Japan, June 16-19, 1994.  Surgical Endoscopy 8 (5) :615, 1994.
 9. Özdoğan H, Bulucu P, Özçam G, Esen H, Çetinsoy B, Pekşirin M, Alhan G,  Altaca Gülüm, Tokyay R : The hemodynamic and respiratory effects of carbon dioxide insufflation during laparoscopic cholecystectomy in patients with mitral valve disease. 4th World Congress of Endoscopic Surgery, Kyoto, Japan, June 16-19, 1994.  Surgical Endoscopy 8 (5) :483, 1994
 10. Özdemir E, Kılıç K, Altaca Gülüm, Tokyay R : Urgent and emergent diagnostic laparoscopy . Second International Congress of E.A.E.S.  Madrid, Spain, September 14-17, 1994.  Surgical Endoscopy 8 (8) : 1013, 1994.
 11. Sheiner P, Alexander L, Snyder S, Altaca Gülüm, Guarrera JV, Magliocca J, Schluger LK, Emre S, Guy SR, Schwartz ME, Miller CM: Quality of life in 58 patients surviving ³ 5 years after liver transplantation.  15th Annual Meeting of American  Society of Transplant Physicians, Abstract Book, p 95, May 26-30, 1996 .
 12. Altaca Gülüm, Sheiner P, Guarrera JV, Magliocca J, Alexander L, Schluger LK, Emre S, Guy SR, Schwartz ME, Miller CM: Medical assessment ³ 5 years after liver transplant: results in 90 patients.  15th Annual Meeting of American  Society of Transplant Physicians, Abstract Book, p 204 ,  May 26-30,  1996 .
 13. Altaca Gülüm, Gurkan A, Small M, Genyk Y, Guy S, Sheiner P, Schwartz M, Miller C: Factors affecting biliary complications after liver transplantation. American Association for the Study of Liver Diseases Postgraduate Courses and 48th Annual Meeting, November 7-11,1997, Chicago, IL. Hepatology (suppl) 4 (pt 2): 238A, 1997.
 14. Emre S, Altaca Gülüm, Gurkan A, Likolatnikov D, Guy S, Sheiner P, Schwartz M, Miller C: Use of donor/recipient liver volume estimates in small for size liver transplantation in adults. American Association for the Study of Liver Diseases Postgraduate Courses and 48th Annual Meeting, November 7-11,1997, Chicago, IL. Hepatology (suppl) 4 (pt 2): 161 A, 1997
 15. Emre S, Genyk Y, Kern J, Altaca Gülüm, Gurkan A, Chodoff L, Kim L, Guy S, Sheiner P, Schwartz M, Miller C: Conversion from tacrolimus to cyclosporine in liver recipients: indications and results. American Association for the Study of Liver Diseases Postgraduate Courses and 48th Annual Meeting, November 7-11,1997, Chicago, IL. Hepatology (suppl) 4 (pt 2): 236A, 1997.
 16. Emre S, Altaca Gülüm, Fernandez M, O'Rourke M, Guy S, Sheiner P, Schwartz M, Miller C: Sandimmmune to neoral conversion: can it be done safely? Fourth Congress of the International Liver Transplantation Society, Seattle, WA, September 15-17, 1997.  Liver Transplantation and Surgery 3: C-69, 1997.
 17. Altaca Gülüm, Kurt N, Küçük HF, Demirhan R, Çelik G, Sağıroğlu T: Organizational problems in a training hospital during major disasters. 4th European Association of Trauma and Emergency Surgery Congress, April 16-20, Pisa, Italy, 2000.
 18. Altaca Gülüm, Kurt N, Küçük HF, Demirhan R, Çelik G, Sağıroğlu T, Ektirici S: Comparison of a hospital response in two earthquakes in a period of three months. 4th European Association of Trauma and Emergency Surgery Congress, April 16-20, Pisa, Italy, 2000
 19. Kurt N, Altaca Gülüm, Küçük HF, Çelik G, Demirhan R, Ektirici S, Gül Ö: Analysis of 698 patients resulting from the 1999 Marmara earthquake. Eurosurgery 2000, 20-24 June 2000, Tenth Anniversary of Eurosurgery, İstanbul, Abstract Book, say 129.
 20. Kurt N, Küçük HF, Altaca Gülüm, Demirhan R, Ektirici S, Gülmen M: Crush injury in two earthquake disasters in a three month’s period. Eurosurgery 2000, 20-24 June 2000, Tenth Anniversary of Eurosurgery, İstanbul, Abstract Book, say 129
 21. Kurt N, Küçük HF, Demirhan R, Çelik G, Altaca Gülüm: Second major earthquake disaster in a year: lessons learned. Eurosurgery 2000, 20-24 June 2000, Tenth Anniversary of Eurosurgery, İstanbul, Abstract Book, say 129
 22. Aydin C, Altaca Gülüm, Berber I, Yaltı T, Turkmen F, Aydın M, Titiz I: Musculoskeletal complications after renal transplantation. ERA/EDTA (European dialysis and transplant association) 2000 Congress, September 17-20, 2000, Nice, France, Abstract Book, say 409
 23. Yaltı T, Krand O, Türkmen F, Aydın M, Berber İ, Aydın C, Altaca Gülüm, Titiz MI, Özel Y: Pre-and posttransplant helicobacter pylorii infection. ERA/EDTA (European dialysis and transplant association) 2000 Congress, September 17-20, 2000, Nice, France, Abstract Book, say 385.
 24. Yigit B, Yaltı T, Aydın C, Berber İ, Türkmen F, Altaca Gülüm, Aydın M, Titiz MI, Özel Y: Evaluation and treatment of erectile dysfunction in renal transplant recipients. ERA/EDTA (European dialysis and transplant association) 2000 Congress, September 17-20, 2000, Nice, France, Abstract Book, say 409.
 25. Aydin C, Berber I, Kılıcoglu G, Yaltı T, Altaca Gülüm,  Yıgıt B, Zahidullahoglu O, Titiz I: The effect of vessel diameter and volume flow on early arteriovenous (A-V) fistula failure: place of doppler ultrasound. ERA/EDTA (European dialysis and transplant association) 2000 Congress, September 17-20, 2000, Nice, France, Abstract Book, say 277
 26. Altaca Gülüm, Aydin C, Berber İ, Aydin M, Yalti T, Gul O, Emrebak E, Turkmen F, Ozel Y, Titiz I: Mycophenolate mofetil conversion or addition in patients with renal allografts. ERA/EDTA (European dialysis and transplant association) 2000 Congress, September 17-20, 2000, Nice, France, Abstract Book, say 371
 27. Yiğit B, Yaltı T, Krand O, Celik L, Türkmen F, Aydın Ç, Berber İ, Altaca Gülüm, Titiz İ: Use of spiral computerized tomography in lieu of conventional angiography for preoperative assesment of living kidney donors. ERA/EDTA 2001 Congress, June 24-27, Vienna, Austria, Abstract Book
 28. Berber İ, Aydın C, Yiğit B, Yaltı T, Titiz İ, Altaca Gülüm:  Long-term medical risks in renal transplant donors. ERA/EDTA 2001 Congress, Vienna, Austria, Abstract Book
 29. Bas Y, Berber İ, Aydın C, Altaca Gülüm, Titiz İ, Peker O: The correlation between clinical parameters and histopathological findings of borderline and acute rejection and chronic allograft nephropathy according to Banff’97 classification. ESOT (European Society of Organ Transplantation) Congress, Lisbon, October  2001, Abstract Book
 30. Altaca Gülüm, Berber İ, Aydın C, Yigit B, Aydın M, Titiz I: Mycophenolate mofetil conversion or addition in patients with chronic progressive deterioration of renal allograft function. A Transplant Odyssey, İstanbul, August 2001, Abstract Book
 31. Altaca Gülüm, Berber İ, Bas Y, Peker O, Aydın C, Titiz İ: Correlation of acute rejection and  graft survival: effects of Banff grading and response to therapy. ESOT (European Society of Organ Transplantation) Congress, Lisbon, October  2001, Abstract Book
 32. Yaltı T, Krand O, Akdoğan Z, Türkmen F, Göçer F, Berber İ, Aydın Ç, Altaca Gülüm, Titiz İ, Özel Y: Acute nephrotoxic effects of cyclosporine and tacrolimus in rats with reduced renal mass. ERA/EDTA 2001 Congress, Vienna, Austria, Abstract Book
 33. Altaca Gülüm, Berber İ, Aydin C, Titiz İ: Effect of low-dose calcineurin inhibitors on acute rejection and graft survival. Baskent University 25th Anniversary Transplantation Congress, Ankara, 2001, Abstract Book.
 34. Yiğit B, Berber İ, Aydın Ç, Altaca Gülüm, Türkmen F, Özel Y, Titiz İ: Endoscopic subureteric dextranomers in sodium hyaluronan solution in the treatment of vesico-ureteral reflux in renal transplant candidates. ERA/EDTA (European Renal Association /European Dialysis and Transplant Association) 2002 Congress, Copenhagen, Denmark. Nephrology Dialysis Transplantation Vol 17 Abstracts Suppl I, sayfa 326, 2002
 35. Berber I, Aydin C, Guven V, Yigit B, Titiz I, Ozel Y, Altaca Gülüm: Long-term psychosocial satisfaction in living-related donors.  ERA/EDTA (European Renal Association /European Dialysis and Transplant Association) XXXIX Congress, July 14-17, 2002, Copenhagen, Denmark, Nephrology Dialysis Transplantation 17 (Suppl 1): 39, 2002.
 36. Altaca Gülüm, Aydın Ç, Dulundu E, Türkmen F, Titiz İ: Early effects of rapamycin conversion or addition in patients with chronic progressive deterioration of renal allograft function: A preliminary report. The Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society and The Eurotransplant, 25-27 June, 2003, Ankara, Experimental and Clinical Transplantation Vol 1 (1) (Suppl): 23,2003.
 37. Altaca Gülüm, Dulundu E, Berber İ, Aydın Ç, Yiğit B, Şener O, Titiz İ: Effect of low-dose calcineurin inhibitors on acute rejection and long-term graft survival. The Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society and The Eurotransplant, 25-27 June, 2003, Ankara, Experimental and Clinical Transplantation Vol 1 (1) (Suppl): 15,2003.
 38. Yiğit B, Aydın Ç, Altaca Gülüm, Berber İ, Dulundu E, Titiz İ: Stone disease in transplant kidney. The Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society and The Eurotransplant, 25-27 June, 2003, Ankara, Experimental and Clinical Transplantation Vol 1 (1) (Suppl): 37,2003.
 39. Aydın Ç, Berber İ, Dulundu E, Yiğit B, Titiz İ, Altaca Gülüm: The effect of basiliximab in renal transplant patients.  The Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society and The Eurotransplant, 25-27 June, 2003, Ankara, Experimental and Clinical Transplantation Vol 1 (1) (Suppl): 28,2003.
 40. Aydın C, Berber İ, Altaca Gülüm ,Yiğit B, Dulundu E, Titiz İ: The outcome of kidney transplants with multiple renal arteries. The Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society and The Eurotransplant, 25-27 June, 2003, Ankara, Experimental and Clinical Transplantation Vol 1 (1) (Suppl): 55, 2003.
 41. Aydın Ç, Altaca Gülüm, Berber İ, Yiğit B, Dulundu E, Titiz İ: Surgical interventions after kidney transplantation.  The Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society and The Eurotransplant, 25-27 June, 2003, Ankara, Experimental and Clinical Transplantation Vol 1 (1) (Suppl): 67,2003.
 42. Berber I, Aydin C, Yigit B, Turkmen F, Titiz MI, Ozel Y, Altaca Gülüm : The effect of HBsAg-positivity of kidney donors on patient and graft outcome. ERA/EDTA (European Renal Association /European Dialysis and Transplant Association) 2004 Congress, Abstract Book. s 280
 43. Yigit B, Berber I, Aydin C, Ozel Y, Altaca Gülüm ,Titiz MI: Effect of immunosuppressive protocol on lymphocele formation and treatment modalities. ERA/EDTA (European Renal Association /European Dialysis and Transplant Association) 2004 Congress, Abstract Book. S 415
 44. Altaca Gülüm, Berber İ, Aydın Ç, Emeksiz A, Titiz MI. Serum creatinine levels in the first year and long-term graft outcome. XX International Congress of the transplantation society, 5-10 September 2004, Vienna, Austria. Transplantation, 2004, Volume 78 (Suppl) 676.
 45. Aydın C, Altaca Gülüm , Berber İ, Yiğit B, Titiz MI. The effect of donor age and immunosuppression protocol in kidney transplantation. XX International Congress of the transplantation society, 5-10 September 2004, Vienna, Austria. Transplantation, 2004, Volume 78 (Suppl) 675.
 46. Kara VM, Altaca Gülüm, Berber İ, Aydın C, Yiğit B, Türkmen F, Titiz MI. A comparison of C0 and C2 monitoring in renal transplant patients. XX International Congress of the transplantation society, 5-10 September 2004, Vienna, Austria. Transplantation, 2004, Volume 78 (Suppl) 665.
 47. Berber İ, Altaca Gülüm , Aydın C, Dural A, Kara VM, Yiğit B, Türkmen A, Titiz MI. Kaposi’s sarcoma in renal transplant patients: predisposing factors and prognosis. XX International Congress of the transplantation society, 5-10 September 2004, Vienna, Austria. Transplantation, 2004, Volume 78 (Suppl) 302.
 48. Berber İ, Aydın C, Yiğit B, Yıldar M, Düzyol C, Türkmen F, Titiz MI, Altaca Gülüm  . Blood pressure and graft outcome in renal transplantation. XX International Congress of the transplantation society, 5-10 September 2004, Vienna, Austria. Transplantation, 2004, Volume 78 (2) (Suppl) 322.
 49. Altaca Gülüm, Aydin C, Berber I, Yigit B, Ozel Y, Titiz MI: The correlation of 30th day serum creatinine level and long-term graft function: impact of immunosuppressive protocol. ERA/EDTA (European Renal Association /European Dialysis and Transplant Association) 2004 Congress, Abstract Book s 420
 50. Berber İ, Seymen P, Kılıçoğlu G, Özgezer G, Yiğit B, Türkmen F, Titiz Mİ, Altaca Gülüm. Long-term medical risks in renal transplant donors. XLII Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) June 4-7, 2005, İstanbul, Turkey. Nephrology Dialysis Transplantation 20(suppl 5)v182-v183, 2005.
 51. İbrahim A, Altaca Gülüm, Altınörs N.  Factors affecting length of stay (LOS) in the emergency department. 1st Eurasian Congress of Emergency Medicine, November 5-9, 2008, Antalya. Bildiri özet kitabı, S14, say 50.
 52. Höbek A, Altaca Gülüm, İbrahim A, Gümüş B. Factors affecting the prognosis in patients with acute cholecystitis applying to the emergency service. 1st Eurasian Congress of Emergency Medicine, November 5-9, 2008, Antalya. Bildiri özet kitabı S81
 53. Höbek A, İbrahim A, Demiralay E, Çevik H, Altaca Gülüm. Value of diagnostic procedures in acute appendicitis in relation to length of stay in the emergency room. 1st Eurasian Congress on Emergency Medicine. Abstract Book. S80, Nov 5-9, 2008, Antalya
 54. Altaca Gülüm, Sekmen U, Koçyiğit ÖI, Karakayalı H. Emergency Abdominal Surgery in Elderly Patients: Risk Factors for Prognosis. Brüksel, Belçika. 11th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 2010
 55. Sekmen U, Altaca Gülüm, Aktas Kalayci S, Moray G. Prognostic Factors in Severe Acute Pancreatitis. Brüksel, Belçika. 11th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 2010
 56. Altaca Gülüm, Sekmen U,  Gumus B, GonenH, Karakayali H. Percutaneous Cholecystostomy in Acute Cholecystitis in High-Risk Patients: Bridge to Surgery or as a Definitive Treatment? Brüksel, Belçika. 11th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 2010
 57. Yakupoglu U , Altaca G, Demiralay E, Sekmen U, Parmaksiz E, Ozdemir N, Haberal M, ²Profiles of Our HD Patients Requiring Parathyroidectomy'' 30 th Annual Conference on M. Dialysis, Seattle, WA , Peritoneal Dialysis International Vol. 30 Supplement 1, March 7-9, 2010
 58. Comunoğlu C, Sekmen U, Altaca Gülüm, et al. Primary carcinoid tumor of gallbladder . Virchows Archiv, The European Journal of Pathology, 2010, 457 (2): 225-225. Inter congress meeting of European Society of Pathology, Kracow, Polonya, Eylül 2010
 59. Demiralay E, Altaca Gülüm, Demirhan B. Comparison of proliferative activity in parathyroid glands in primary and secondary hyperparathyroidism. Virchows Archiv, The European Journal of Pathology, 459 (suppl 1): S 216-217, 2011,  23üncü Avrupa Patoloji Kongresi, Helsinki, Finlandiya, Eylül 2011
 60. Demirbas T, Altaca Gülüm , Dayangac M, Yaprak O, Guler N, Akyildiz M, Dogusoy G, Basullu N, Ulusoy L, Bulutcu F, Tokat Y, Yuzer Y. The estimation of hepatic steatosis by noninvasive parameters for living liver donors. ILTS (International Liver Transplantation Society) 18th Annual Conference, May 16-19, 2012 , San Francisco, California, U.S.A. Liver Transplantation, 2012; 18 (S1)
 
Ulusal Dergilerdeki Makaleler
 1. Altaca Gülüm, Onat D, Sayek İ, Sanaç Y : Okkült ve multisentrik tiroid karsinomaları.  Ulusal Cerrahi Dergisi 5 : 49, 1989
 2. Onat D,  Altaca Gülüm, Sayek İ , Sanaç Y : Tiroidektomilerde rekürren sinir yaralanmaları: 1036 tiroidektomi olgusu ve literatür incelemesi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 4 : 67-71, 1990.
 3. Onat D,  Altaca Gülüm, Gürer S, Sayek İ, Sanaç Y : Tiroidektomi sonrası görülen hipokalsemilerde insidans ve risk faktörleri, 1036 olgunun retrospektif incelemesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 8 : 165 - 170, 1990.
 4. Okay E, Sayek İ,  Altaca Gülüm, Ayhan A, Sungur A: Hemangiosarcoma of the breast: A case report. Kanser 20: 75 -80, 1990
 5. Altaca Gülüm, Akhan O, Onat D, Çekirge S, Sayek İ : İntraabdominal abse tedavisinde cerrahi ve perkütan drenaj yöntemlerinin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi 7 : 27-31, 1991.
 6. Sayek İ,  Altaca Gülüm, Ruacan Ş, Onat D, Ayhan A, Çakmakçı M : Tiroid ameliyatlarının yönlendirilmesinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ile frozen section'un karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi 7 : 91-95, 1991.
 7. Altaca Gülüm, Kaynaroğlu V: Asemptomatik safra taşlarına yaklaşım. Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi. 32: 54- 57, 1992.
 8. Altaca Gülüm, Coşkun T, Kaynaroğlu V: Akut taşsız kolesistit "Literatür incelemesi". Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 12: 395 -398, 1992.
 9. Altaca Gülüm, Özdemir A, Tütüncü T, Sayek İ: Tubal leiomyoma with torsion: A rare cause of acute abdomen. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik 2: 268 -  270, 1992.
 10. Altaca Gülüm, Özdemir E, Tokyay R: Akut kolesistitlerde laparoskopik kolesistektomi. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1:220-221, 1993.
 11. Kekeç Y, Paydaş S,  Altaca Gülüm:  İnterferon ve intraperitoneal uygulaması.  Arşiv (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi) 2:215- 222, 1993.
 12. Altaca Gülüm, Özdemir E, Tokyay R: Abdominal aort cerrahisi ve kolesistektomi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 14 (1) : 62 -65,1994.
 13. Tokyay R, Altaca Gülüm , Ozdemir E, Kılıç K: Akut karın ve abdominal travmanın tanı ve tedavisinde acil laparoskopi. TUlusal Travma Dergisi 1: 166-168,1995.
 14. Altaca Gülüm: Hepatoselüler Karsinom, tanı ve tedavi (Derleme Yazısı). Cerrahi Tıp Bilimleri Bülteni, Vol 1, Sayı 2, 1999.
 15. Altaca Gülüm: Mide kanserinde D2 lenf diseksiyonu kürabiliteden bağımsız bir prognostik faktör müdür? (Editöre mektup) Ulusal Cerrahi Dergisi 16 (5):267- 268, 2000.
 16. Altaca Gülüm: Organ İnfeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 5(2):116- 123, 2001.
 17. Kurt N, Çelik G, Küçük HF, Gül Ö, Kuroğlu E, Altaca Gülüm, Gülmen M: Renal hydatid cyst and situs inversus totalis (a case report). Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, Volum 7, sayı 2:129- 130, 2001
 18. Barışık NÖ, Erdoğan N, Altaca Gülüm: Asemptomatik klinik seyir gösteren sklerozan hepatik karsinom olgusu. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2001, 31 (2): 54-56
 19. Kurt N, Küçük HF, Çelik G, Demirhan R, Gül Ö, Altaca Gülüm : Depremde Yaralanan Hastalara Yaklaşım: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Deneyimimiz . Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, Volum 7, sayı 1:49-51, 2001.
 20. Aydın Ç, Berber İ, Kılıçoğlu G, Altaca Gülüm, Titiz İ: Hemodiyaliz için yapılan arteriyovenöz fistüllerde arter-ven çapı ve akım hızının erken fistül yetmezliğine etkisi: Doppler sonografisinin yeri. Fleboloji Dergisi; 4 (2): 13-17, 2002.
 21. Berber İ, Aydın Ç, Yiğit B, Titiz İ, Altaca Gülüm: Böbrek nakli yapılan hastalarda siklosporin A kullanımının meme hastalığı gelişme riskine etkisi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi; 12(2): 93-95, 2003.
 22. Altaca Gülüm: Akraba olmayan canlı vericili böbrek nakli. Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık Dergisi 15 (1): 16 -22, 2004
 23. Aydın Ç, Akdoğan Z, Yaltı T, Aker FV, Özkara S, Berber İ, Yiğit B, Altaca Gülüm, Titiz İ. Siklosporin A ve Takrolimusun nefron sayısı subtotal nefrektomi modeli ile azaltılmış böbrekteki akut nefrotoksik etkileri: Deneysel Bir Çalışma. Nefroloji Dergisi 2004; 13: 86-90.
 24. Aydın C, Kara VM, Berber İ, Bayserke O, Tiriz I, Altaca Gülüm . Ameliyatlarda viral bulaşma: Ne kadar bilgiliyiz? Ulusal Cerrahi Dergisi 2004 (20): 109-114.
 25. Yiğit B, Berber İ, Erişkon E, İşcen İ, Altaca Gülüm , Titiz İ. Uzun süreli hemodiyaliz uygulanan ve böbrek nakli yapılmış hastalarda edinilmiş böbrek kistik hastalığı. Türk Üroloji Dergisi 31(2):270-273, 2005. Yayını okumak için tıklayınız...
 26. Altaca Gülüm, Kara M, Tellioğlu G, Berber İ: Prognostic factors in hepatic trauma. Bakırköy Tıp Dergisi. 3 (1): 15-18, 2007. Yayını okumak için tıklayınız...
 27. Demiralay E, Höbek A, Altaca Gülüm .  Inter mammarian pilonidal sinüs, son derece nadir lokalizasyon: olgu sunumu.  Bakırköy Tıp Dergisi  2009; 5(2): 78-79.  Yayını okumak için tıklayınız...
 
Ulusal kongrelerde sunulmuş bildiriler ve posterler:
 1. Altaca Gülüm, Gürer S, Onat D, Sayek İ: Tiroidektomilerde komplikasyonlar. Ulusal Cerrahi Kongresi '88.  Özet Kitabı s 31, 1988.
 2. Altaca Gülüm,  Sayek İ, Onat D, Sanaç Y: Multisentrik ve okkult tiroid karsinomaları. Ulusal Cerrahi Kongresi '88.  Özet Kitabı s 37, 1988. 3.      Altaca Gülüm, Akhan O, Onat D, Sayek İ: İntraabdominal abse tedavisinde cerrahi vce perkütan drenaj yöntemlerinin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi '90.  Özet Kitabı s 131, 1990.
 3. Altaca Gülüm, Onat D, Özenç A, Sayek İ: Choledochal cysts: report of seven new cases with special reference to malignant transformation. Ulusal Cerrahi Kongresi '90.  Özet Kitabı s 207, 1990.
 4. Özenç A,  Altaca Gülüm, Öner Z, Özdemir A, Ağalar F: Total kolektomilerde J poş tekniği.  4. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı, s 3, 1990.
 5. Altaca Gülüm, Onat D, Moray G, Baltalı E: Meme kanserlerinde metastaz ve mortaliteyi etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi '92.  Özet Kitabı s 208, 1992.
 6. Altaca Gülüm, Özdemir E, Kılıç K, Tokyay R: Elective and emergent diagnostic and therapeutic laparoscopy.  Turkish Surgical Congress' 94, June 9 -13, 1994, İstanbul.  Abstract Book, p. 105, 1994.
 7. Altaca Gülüm, Özdemir E, Kılıç K, Tokyay R:  Akut kolesistitte laparoskopik kolesistektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi’94, Özet Kitabı, 1994
 8. Özyurt Y, Oruç A, Şahin Z, Boztepe A, Gümüş F, Doğu H, Tekçe M, Arıkan Z, Altaca Gülüm: Yoğun bakım hastalarında beyin ölümü ve potansiyel organ donörleri değerlendirmesi. 1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 17-20 Aralık 1998, Uludağ, Bildiri Özet Kitabı S 45, 1998.
 9. Tellioğlu G, Altaca Gülüm, Berber İ, Aydın Ç, Yiğit B, Türkmen F, Aydın M, Titiz İ: Renal transplantlı hastalarda tüberküloz. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, 25- 29 Ekim 2000, İstanbul, Bildiri Özet Kitabı
 10. Güneş F, Altaca Gülüm, Aydın Ç, Berber İ, Yiğit B, Yaltı T, Türkmen F, Titiz İ: Renal transplantta siklosporin kullanımı ile akut red ve infeksiyon arasındaki ilişki ve graft sağkalımına etkisi. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, 25- 29 Ekim 2000, İstanbul, Bildiri Özet Kitabı
 11. Yiğit B, Berber İ, Aydın Ç, Altaca Gülüm, Yaltı T, Titiz İ: Transplante böbrek taşında extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL); vaka takdimi ve literatürün gözden geçirilmesi. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, 25- 29 Ekim 2000, İstanbul, Bildiri Özet Kitabı
 12. Yiğit B, Aydın Ç, Berber İ, Altaca Gülüm, Yaltı T, Türkmen F, Aydın M, Titiz İ: Mitrofanoff prosedürü ile diversiyon yapılmış mesaneye renal transplantasyon. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, 25- 29 Ekim 2000, İstanbul, Bildiri Özet Kitabı
 13. Aydın Ç, Altaca Gülüm, Berber İ, Yaltı T, Yiğit B, Titiz İ: İleri verici yaşının canlıdan böbrek naklinde greft fonksiyonuna etkisi. 18. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 5- 9 Eylül 2001, Kapadokya
 14. Aydın Ç, Berber İ, Yiğit B, Türkmen F, Titiz İ, Altaca Gülüm:  Renal transplantasyonda takrolimus kullanımı: Akut red, graft sağkalımı ve yan etkiler. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 3. Kongresi, 17- 20 Ekim 2002, Adana
 15. Özdemir A, Aydın Ç, Berber İ, Kılıçoğlu G, Arman A, Titiz İ, Altaca Gülüm:  Pediyatrik yaş grubunda akut apandisit tanısında ultrasonografinin yeri. 4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Ekim 2002, İstanbul
 16. Şahin G, Canbakan M, Aydın Ç, Berber İ, Yiğit B, Altaca Gülüm, Titiz İ:  Renal transplantlı hastalarda HCV enfeksiyonunun graft fonksiyonlarına etkisi. 19. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Eylül 2002, Antalya
 17. Aydın Ç, Altaca Gülüm, Yiğit B, Şenbayrak S, Berber İ, Evren E, Titiz İ: Renal  transplant alıcılarında profilaktik antibiyotik kullanımı ve infeksiyöz komplikasyonlar. 18. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, 25- 29 Mayıs 2003, Antalya.
 18. Aydın Ç, Kara M, Berber İ, Bayserke O, Titiz İ, Altaca Gülüm: Ameliyatlarda viral bulaşma: ne kadar bilgiliyiz?  Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek- Antalya, 26- 30 Mayıs, 2004
 19. Tellioğlu G, Aydın Ç, Öncel L, Berber İ, Titiz İ, Altaca Gülüm: Akut mezenterik iskemide prognostik faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek- Antalya, 26- 30 Mayıs 2004
 20. Tellioğlu G, Aydın Ç, Berber İ, Fersahoğlu T, Erdoğdu E, Titiz İ, Altaca Gülüm: Karaciğer yaralanmalarında prognostik faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek- Antalya, 26-30 Mayıs 2004
 21. Berber İ, Kara VM, Aydın Ç, Yiğit B, Türkmen F, Titiz İ, Altaca Gülüm: HBV pozitif donörden negatif alıcıya böbrek nakli. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği/IV. Kongresi/transplantasyon 2004 Kongre Kitabı
 22. Berber İ, Özdemir A, Kara VM, Tellioğlu G, Aydın Ç, Titiz İ, Altaca Gülüm: Hemodiyaliz için yapılan vasküler girişimlerde trombus gelişimi ve tedavisi. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği/IV. Kongresi/transplantasyon 2004 Kongre Kitabı
 23. Aydın Ç, Altaca Gülüm, Kara M, Tekin K, Berber İ, İzzet Titiz:  Gangrenöz kolesistitte preoperatif risk faktörlerinin analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek- Antalya, 2004
 24. Altaca Gülüm, Berber İ, Aydın Ç, Tellioğlu G, Titiz İ:  Olağan dışı dev karaciğer hemanjiomları: 4 olguluk seri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek- Antalya, 2004
 25. Tellioğlu G, Aydın Ç, Berber İ, Krand O, Titiz İ, Altaca Gülüm: Geçici karın kapama  tekniği, endikasyonlar, kısa ve uzun dönem komplikasyonları.   Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek- Antalya, 26-30 Mayıs 2004
 26. Berber İ, Tellioğlu G, Yiğit B, Ünal E, Seymen P, Altaca Gülüm, Titiz İ. Böbrek nakli ile iş zamanlı cerrahi girişimler. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Türk Nefroloji Transplantasyon ve Diyaliz Dergisi 14 (Suppl 1): 115, 2005. 22., 2005
 27. Tellioğlu G, Berber İ, Yiğit B, Türkmen F, Yıldar M, Titiz İ, Altaca Gülüm. Renal transplant alıcılarında tüberküloz (Tuberculosis in renal transplant recipients). 8. Türkiye Organ Nakli Derneği Kongresi, Haziran 2005. Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 16 (2 Suppl): 80-81, 2005.
 28. Altaca Gülüm, A Höbek, E. Demiralay, F Dinç, F Alkaya, H Karakayalı, M Haberal: Kronik böbrek yetmezliğinde intraoperatif parathormon ölçümünün yeri. 6. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Erzurum, 29 Kasım-2Aralık 2007, Endokrinolojide Diyalog 2007, 4 (4):302
 29. Altaca Gülüm, A Höbek, NG Demirağ, E. Demiralay, M Erman, H Karakayalı, M Haberal: Sekonder hiperparatiroidide postoperatif hipokalsemi.  6. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Erzurum, 29 Kasım-2Aralık 2007,  Endokrinolojide Diyalog 2007, 4 (4):302
 30. Altaca Gülüm, A Höbek, NG Demirağ, H Karakayalı, M Haberal: Kronik böbrek yetmezliğinde (KBY) sekonder hiperparatiroidi ve sürrenal insidentaloma: olgu sunumu . 6. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Erzurum, 29 Kasım-2Aralık 2007,  Endokrinolojide Diyalog 2007, 4 (4):313
 31. Altaca Gülüm, A Höbek, E. Demiralay, F Dinç, F Alkaya, H Karakayalı, M Haberal.  Kronik böbrek yetmezliğinde intraoperatif parathormon ölçümünün yeri.  Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, Antalya, 28-31 Mayıs 2008. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008 Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 12
 32. Altaca Gülüm, A Höbek, İ Işıklar, H Karakayalı, M Haberal. Sekonder hiperparatiroidi (SHPT) ile birlikte maksiller brown tümör: 2 Olgu Sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, Antalya, 28-31 Mayıs 2008. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008 Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 208
 33. Demiralay E, Altaca Gülüm . Kronik böbrek yetmezliğinde paratiroid nodüler hiperplazisinin saptanmasında yardımcı parametreler. 18. Ulusal Patoloji Kongresi. 25-29 Ekim 2008, Antalya. Özet Kitabı S 146
 34. Çomunoğlu C, Demiralay E, Bilezikçi, Altaca Gülüm. Pankreasa izole çok sayıda renal hücreli karsinom metastazı: cerrahi ile tedavi edilen olgu sunumu. (19. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Ekim 2009, Girne, Kıbrıs). Türk Patoloji Dergisi, 2009, Cilt 25, Ek sayı, sayfa 229.
 35. Kalaycı SA, Altaca Gülüm, Demiralay. Rektum obstrüksiyonu ile karakterize kolonik endometriozis: olgu sunumu. (Ulusal Gastroenteroloji Haftası 14-18 Ekim 2009, Ankara). Turkish Journal of Gastroenterology,2009, Volume 20 (Suppl 1): 149
 36. Sekmen U,  Altaca Gülüm, Bircan H, Gümüş B, Gönen H, Moray G. Yüksek riskli akut kolesistitli hastalarda perkütan kolesistostomi: Tedavi mi, cerrahiye bir köprü mü? Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2010, Ankara
 37. Sekmen U, Bircan H, İbrahim A, Çevik H, Demiralay E, Altaca Gülüm, Karakayalı H. Akut apandisitte tanısal yaklaşımlar.  Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2010, Ankara
 38. Bircan H, Sekmen U, Demiralay E,  Doğruk Ünal A, Altaca Gülüm,  Moray G. Paratiroid adenomlarının odaklı cerrahi tedavisinde intraoperatif paratiroid hormon ölçümünün yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2010, Ankara
 39. Altaca Gülüm, Sekmen U, Bircan H, Koçyiğit ÖI, Karakayalı H. İleri yaştaki hastalarda acil abdominal cerrahi: prognoz için risk faktörleri. Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2010, Ankara
 40. Altaca Gülüm, Bircan H, Sekmen U, Demiralay E, Karakayalı H. Sekonder hiperparatiroidinin cerrahi tedavisinde intraoperatif paratiroid hormon düzeyi ölçümünün yeri. Uzun dönem sonuçlar.  Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2010, Ankara
 41. Sekmen U, Bircan H, Altaca Gülüm, Moray G. Total tiroidektomide erken dönem paratiroid hormonun semptomatik hipokalsemiyi ve prognozu öngörmedeki yeri.  Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2010, Ankara
 42. Demiralay E, Çomunoğlu C, Yücebircan H, Altaca Gülüm, Demirhan B. Paratiroid adenomlarında morfolojik değerlendirme ve PCNA ile Ki-67 proliferasyon belirleyicileri bakımından immünohistokimyasal inceleme. Türk Patoloji Dergisi, 2010 (26)(ek sayı): 4-5, Ulusal patoloji Kongresi, Eskişehir, 29 Eylül-3 Ekim 2010
 43. Demiralay E, Çomunoğlu C, Altaca Gülüm. Memenin pleomorfik adenomu: olgu sunumu. Türk Patoloji Dergisi, 2010 (26)(ek sayı): 159, Ulusal patoloji Kongresi, Eskişehir, 29 Eylül-3 Ekim 2010
 44. Berber İ, Aydın Ç, Yiğit B, Titiz İ, Şahin G, Canbakan M, Altaca Gülüm :  Renal transplant hastalarında meme hastalığı gelişme riski. 19. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Eylül 2002, Antalya
 45. Aydın Ç, Berber İ, Yiğit B, Titiz İ, Şahin G, Canbakan M, Altaca Gülüm:  Renal transplant hastalarında baziliksimab kullanımı.  19. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Eylül 2002, Antalya
 46. Türkmen F,  Aydın M, Ersan C, Çakan S, Sözübir N, Erişkon E, Akyıldız A, Süleymanoğlu Y, Altaca Gülüm, Özel Y: Yavaş sürekli hemodiyafiltrasyon uygulanan hastaların komorbit faktörler, mortalite ve hemodiyafiltrasyon (HDF) komplikasyonları yönünden değerlendirilmesi.  20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Eylül 2003, Antalya
 47. Berber İ, Tellioğlu G, Yiğit B, Türkmen F, Titiz İ, Altaca Gülüm.  Pediatrik hasta grubunda böbrek nakli: 28 vakanın klinik analizi (Pediatric renal transplantation: clinical analysis of 28 cases). 8. Türkiye Organ Nakli Derneği Kongresi, Haziran 2005. Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 16 (2 Suppl): 97-98, 2005.
 48. Tellioğlu G, Berber İ, Seymen P, Yiğit B, Türkmen F, Titiz İ, Altaca Gülüm. Renal transplantlı hastalarda posttransplant diabetes mellitus (Posttransplant diabetes mellitus in renal transplant recipients).  8. Türkiye Organ Nakli Derneği Kongresi, Haziran 2005. Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 16 (2 Suppl): 109-110, 2005.
 49. Sekmen U, Kalaycı SA, Altaca Gülüm Ağır akut pankreatitlerde prognozu etkileyen faktörler. (Ulusal Gastroenteroloji Haftası 14-18 Ekim 2009, Ankara). Turkish Journal of Gastroenterology,2009, Volume 20 (Suppl 1): 123
 50. Kalaycı SA, Sekmen U, Altaca Gülüm. Masif asitli olguda spontan umblikal herni ruptürü: olgu sunumu. (Ulusal Gastroenteroloji Haftası 14-18 Ekim 2009, Ankara). Turkish Journal of Gastroenterology,2009, Volume 20 (Suppl 1): 144
 
Kitaplar
 1. Altaca Gülüm,  Sayek İ: Intraabdominal İnfeksiyonlar.  Kanra G, Akalın E (ed) : İnfeksiyon hastalıkları, Güneş kitabevi yayınları, Ankara, 1. Basım, 1991, say 152 -166.
 2. Altaca Gülüm,  Sayek İ: Alt gastrointestinal kanamalar. Sayek İ (ed) : Temel Cerrahi, Güneş Kitabevi yayınları, Ankara, 1. Basım, 1992, s 616 -623.
 3. Altaca Gülüm,  Sayek İ: İnce barsak tümörleri. Sayek İ (ed) : Temel Cerrahi, Güneş Kitabevi yayınları, Ankara, 1. Basım, 1992, s 748- 755.
 4. Altaca Gülüm, Sayek İ: Appendiks tümörleri. Sayek İ (ed) : Temel Cerrahi, Güneş Kitabevi yayınları, Ankara, 1. Basım, 1992, s 773- 774.
 5. Altaca Gülüm, Onat D: Tiroidektomi tekniği ve komplikasyonlar. Sayek İ (ed) : Temel Cerrahi, Güneş Kitabevi yayınları, Ankara, 1. Basım, 1992, s 1222- 1238.
 6. Altaca Gülüm: Transplantasyon için abdominal multiorgan alımı. Titiz İ (ed): Renal Transplantasyona Pratik Yaklaşım. 2000, s 229- 233; İkinci Basım 2004, s 291-294
 7. Altaca Gülüm: Organ prezervasyonu. Titiz İ (ed): Renal Transplantasyona Pratik Yaklaşım. 2000, s 239- 244; İkinci Basım 2004, s 305- 309.

 

ico-mail0 Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ico-tel0 0216 450 03 03
444 0 436
ico-maps0 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul
ico-media0 Basın & Medya Arşivi
 Karaciğer Naklinde Merak Edillenler!
Tedavisi Cep Yakan, Aşıcı Para İstemeyen Hastalık: Hepatit B!

Ulaşım ve İletişim Bilgileri
Sorunuzu gönderin, uzmanlarımız cevaplıyor.
Online Randevu
Geçmiş Olsun dileğinizi hastanıza iletiyoruz.