Haluk Akpınar
Doç.Dr. Haluk AKPINAR
alt
Hastane : Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
alt
Tıbbi Birim : Endoüroloji ve Robotik Cerrahi
alt
 
alt

Genel Bilgi ve Tanıtım
alt

Doç. Dr. Haluk Akpınar Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olmuş , 1997’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde üroloji ihtisasını tamamlamıştır. 2005’te Paris’te ve Belçika’da robotik cerrahi eğitimi almıştır. Mart 2005’te Çağlayan Florence Nightingale Hastanesi’nde Türkiye’nin ilk robotik ürolojik cerrahi programını başlatan ekipte yer almıştır.

Haziran 2008’de Türkiye’deki ilk robotik sakrokolpopeksi operasyonunu yapmıştır. 2008’de USA NC Wake Forest Üniversitesi’nde endoüroloji ve ileri robotik cerrahi alanlarında çalışmıştır. Ocak 2011’de Üroloji Doçenti ünvanını alan Dr. Akpınar aynı yıl Dünyadaki ilk robotik kolovezikal fistül tamiri operasyonunu gerçekleştirerek Dünya Endoüroloji Kongresi’nde sunmuştur.

2005- 2015 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde başta radikal prostatektomi olmak üzere, parsiyel nefrektomi, piyeloplasti, sakrokolpopeksi gibi 380'den fazla robotik ürolojik operasyonu konsol veya hasta başı cerrahı olarak gerçekleştirmiştir. 1997’den beri Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nde çalışmakta olan Dr. Haluk Akpınar aynı zamanda 2014 yılından beri Kuveyt City'deki Şeyh Ahmed El Sabah Üroloji Merkezi’ne eğitmen robotik cerrah olarak katkıda bulunmaktadır.

2012 yılından beri Minimal İnvazif Üroloji Derneği genel sekreterliği, 2014 yılından beri de Ürolojik Cerrahi Derneği Kuzey Marmara Şubesi yönetim kurulu üyeliği görevlerini yapmaktadır.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
alt

  • Minimal İnvaziv Üroloji Derneği (yönetim kurulu üyesi ve genel sekreter)
  • Üroonkoloji Derneği
  • Türk Üroloji Derneği
  • Endoüroloji Derneği
  • Avrupa Üroloji Derneği (EAU)
  • Amerikan Üroloji Derneği (AUA)

Ödüller
alt

1. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, en iyi video sunumu ödülü:
Tümörlerinde Nefron Koruyucu Cerrahi, 5-10 Ekim 2002, Antalya.
2. 7. Uluslararası katılımlı Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu, Üro-Vizyon 2004 Video-Endoskopik Sunu ikincilik ödülü:
El yardımıyla Laparoskopik radikal nefrektomi, 22–24 Nisan 2004, Antalya.
3. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, en iyi poster ödülü:
2001 Partin Tablolarının Türkiye için Validasyon Çalışması:Çok Merkezli Çalışma, 2-7 Ekim 2004, Antalya.
4. 8. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji ve Avrupa Ürolojik Teknoloji Derneği Workshop 'Urovision 2006' 3.'lük ödülü:
Laparoscopic Ureterolysis for Bilateral Retroperitoneal Fibrosis, 12-16 Nisan 2006, Antalya.
5. Avrupa Robotik Üroloji Derneği-ERUS 2008 en iyi 3 videodan biri ödülü:
Robot assisted laparoscopic bladder diverticulectomy combined with photoselective vaporization of prostate. Video sunusu; 10-12 Eylül 2008, Prag, Çek Cumhuriyeti.
6. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, video sunumu mansiyon ödülü:
Üreteropelvik Bileşke Darlığı Tedavisinde Robot Yardımlı Piyeloplasti, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
7. 21. Dünya Videoüroloji Kongresi en iyi video ödülü
A Novel Technique for Identification of Diverticulum During Robot Assisted Bladder Diverticulectomy, 17-20 Mart 2010, Marsa Alam, Mısır.

Yayınlar
alt

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Özkara H., Akkuş E., Akpınar H., Alıcı B. ve Hattat H., "Superficial Dorsal Penile Vein Trombosis (Penile Mondor's Disease)," International Urology and Nephrology, 28, 387-391 (1996).
2. Çetinel B., Akpınar H., Tüfek İ., Uygun N., Solok V. ve Yazıcı H., "Bladder Involvement in Behcet's Syndrome," J Urol, 161, 52-56, (1999).
3. Akpınar H., Cetinel B., Demirkesen O., Tufek I., Yaycıoglu O. ve Solok V., "Long-term results of Burch colposuspension," Int J Urol, 7, 119-125, (2000).
4. Kural A.R., Tufek I., Akpinar H. ve Gurtug A., "Removal of Urolume endoprosthesis using Holmium:YAG laser," J Endourol, 15, 947-948, (2001).
5. Akpinar H., Kural A.R., Tufek I., Obek C., Demirkesen O., Solok V. ve Gurtug A., "Spontaneous ureteral rupture: Is immediate surgical intervention always necessary? Presentation of four cases and review of the literature," J Endourol, 16, 179-183, (2002).
6. Eskicorapci S.Y., Karabulut E., Turkeri L., Baltaci S., Cal C., Toktas G., Akpinar H., Ozer G., Sozen S., Tokuc R., Lekili M., Soylu A., Albayrak S., Sahin H., Alpar R. ve Ozen H., "Validation of 2001 Partin Tables in Turkey: A Multicenter Study," Eur Urol, 47, 185-189, (2005).
7. Akpinar H., Tufek I., Alıcı B. ve Kural A.R., "Ureteroscopy and Holmium Laser Lithotripsy in Pregnancy: Stents Must Be Used Postoperatively," J Endourol, 20, 107-110, (2006).
8. Tufek I., Akpınar H., Sevinc C., Alıcı B. ve Kural A.R., "Surgical Treatment of Retroperitoneal Leiomyosarcoma With Adjuvant Radiotherapy," Urol J, 4, 180-183 (2007).
9. Sevinc C, Akpinar H, Tufek I, Obek C, Kural AR. "Radical retropubic prostatectomy as a solo therapy for treatment of adult rhabdomyosarcoma", Urol J, 5, 203-205 (2008).
10. Romero V, Akpinar H, Smith JJ 3rd, Assimos DG. Changing patterns in iatrogenic
ureteral injuries. Rev Urol. 2008;13(4):e179-83.
11. Igdem S, Akpinar H, Alço G, Agacayak F, Turkan S, Okkan S. "Implantation of fiducial markers for image guidance in prostate radiotherapy: patient-reported toxicity", Br J Radiol, 82, 941-945 (2009).
12. Akpinar H., Tufek I., Atuğ F. ve Kural A.R., "Doppler ultrasonography guided pelvic plexus block before systematic needle biopsy of the prostate: a prospective randomised study" Urology, 74, 267-272 (2009).
13. Kural AR, Atug F, Akpinar H, Tufek I. Robot-Assisted Laparoscopic Bladder Diverticulectomy Combined with Photoselective Vaporization of Prostate: A Case Report and Review of Literature. J Endourol, 23,1281-5 (2009).
14. Eskicorapci SY, Türkeri L, Karabulut E, Cal C, Akpınar H, Baltacı S, Baykal K, the Turkish Validation Study Group of Kattan Preoperative Nomogram,* Kattan MW, and Ozen H. Validation of Two Preoperative Kattan Nomograms Predicting Recurrence After Radical Prostatectomy for Localized Prostate Cancer in Turkey: A Multicenter Study of the Uro-oncology Society. Urology, 74,1289-95 (2009).
15. Kural AR, Atug F, Tufek I, Akpinar H., " Robot-Assisted Partial Nephrectomy Versus Laparoscopic Partial Nephrectomy: Comparison of Outcomes" J Endourol, 23, 1491-1497 (2009).
16. Tüfek I, Akpınar H, Sevinç C, Kural AR. "Primary left upper quadrant (Palmer's point) access for laparoscopic radical prostatectomy" Urol J, 7, 152-156 (2010).
17. Romero V, Akpinar H, Assimos DG. "Kidney stones: a global picture of prevalence, incidence, and associated risk factors" Rev Urol, 12, 86-96 (2010).
A18. Kural AR, Obek C, Tuna MB, Akpinar H, Demirkesen O, Atug F, Tüfek I. "Conversion to hand assistance may prevent conversion to an open procedure in standard laparoscopic nephrectomy" J Endourol, 24, 1297-1300 (2010).
A19. Ozen H, Akyol F, Toktas G, Eskicorapci S, Unluer E, Kuyumcuoglu U, Abay E, Cureklibatur I, Sengoz M, Yalcin V, Akpinar H, Zorlu F, Sengor F, Karaman I. "Is prophylactic breast radiotherapy necessary in all patients with prostate cancer and gynecomastia and/or breast pain?" J Urol, 184, 519-524 (2010).
A20. Gorbachinsky I, Akpinar H, Assimos DG. "Metabolic syndrome and urologic diseases." Rev Urol. 12, 157-80 (2010).
A21. Tüfek I, Akpinar H, Atuğ F, Öbek C, Esen HE, Keskin MS, Kural AR. The impact of local anesthetic volume and concentration on pain during prostate biopsy: a prospective randomized trial. J Endourol. 2012 Feb;26(2):174-7.
A22. Atug F, Kural AR, Tufek I, Srivastav S, Akpinar H. Anterior and posterior reconstruction technique and its impact on early return of continence after robot-assisted radical prostatectomy. J Endourol. 2012 Apr;26(4):381-6.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Özkara H., Çulha M., Alıcı B., Akpınar H. ve Hattat H., "Pharmacological Erection Program for Treatment of Impotence," VI. Dünya Empotans Toplantısı, Singapur, 12-16 Eylül, 1994.
B2. Özkara H., Akpınar H., Alıcı B., Akkuş E. ve Hattat H., "Prazosin as an Oral Treatment for Impotence," II. Uluslararası Androloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17-20 Mayıs, 1995.
B3. Özkara H., Akkuş E., Alıcı B.,.Akpınar H. , Çetiner Ö. ve Hattat H., "Superficial Dorsal Penile Vein Trombosis (Penile Mondor's Disease)," II. Uluslararası Androloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17-20 Mayıs, 1995.
B4. Kural A.R., Demirkesen O., Yalçın V., Akpınar H., Önder A.U. ve Solok V., "Nephron Sparing Surgery for Renal Tumors," IV. Akdeniz Üroloji Kongresi, Rodos, Yunanistan, 6-10 Eylül, 1995.
B5. Demirkesen O., Çetinel B., Akpınar H., Arar O., Kural A.R. ve Solok V., "Evaluation of SUI with Conventional Methods: How to Diagnose ISD?," IV. Akdeniz Üroloji Kongresi, Rodos, Yunanistan, 6-10 Eylül, 1995.
B6. Alıcı B., Akpınar H., Özkara H., Akkuş E. ve Hattat H., "Frequency of Endocrine Causes of Erectile Dysfunction," I. Avrupa Empotans Araştırma Derneği (ESIR) Toplantısı, Porto Carras, Yunanistan, 13-16 Eylül, 1995.
B7. Kural A.R., Coşkuner E.R. ve Akpınar H., "Holmium Laser Use in Urology," 16. Dünya Endoüroloji ve SWL Kongresi, New York, USA, 3-6 Eylül, 1998.
B8. Kural A.R., Coşkuner E.R., Akpınar H. ve Gürtuğ A., "Holmium YAG Laser Resection of Prostate (HoLRP)," 14. Avrupa Üroloji Kongresi, Stockholm, İsveç, 7-11 Nisan, 1999.
B9. Kural A.R., Akpınar H., Tüfek İ. ve Gürtuğ A., "Ectopic Ureter Associated with a Duplicated Collecting System in an Adult," 11. Dünya Videoüroloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3-5 Haziran, 1999.
B10. Kural A.R., Akpınar H., Tüfek İ., Coşkuner E.R. ve Gürtuğ A., "Management of Complete Benign Ureteral Strictures with Holmium YAG (Ho:YAG) Laser Ablation," 11. Dünya Videoüroloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3-5 Haziran, 1999.
B11. Kural A.R., Akpınar H., Coşkuner E.R., Tüfek İ. ve Gürtuğ A., "Intracorporeal Lithotripsy with the Holmium Laser," 11. Dünya Videoüroloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3-5 Haziran, 1999.
B12. Akpınar H., Kural A.R., Tüfek İ. ve Gürtuğ A., "Management of Impacted Proximal Ureteral Stones Using Both Flexible and Rigid Ureteroscopes," 20. Dünya Endoüroloji ve SWL Kongresi, Cenova, İtalya, 19-22 Eylül, 2002.
B13. Kural A.R., Akpınar H., Tüfek İ. ve Gürtuğ A., "Percutaneous Nephrolithotripsy in Patients with Renal Anomaly," 20. Dünya Endoüroloji ve SWL Kongresi, Cenova, İtalya, 19-22 Eylül, 2002.
B14. Kural A.R., Akpınar H., Yavuz N., Tüfek İ. ve Özkan B., "Use of Ligasure Atlas Probe in Laparoscopic Radical Nephrectomy," 22. Dünya Endoüroloji ve SWL Kongresi, Mumbai, Hindistan, 2-5 Kasım, 2004.
B15. Kural A.R., Demirkesen O., Akpınar H., Yavuz N., Tüfek İ. ve Özkan B., "Laparoscopic Nephrectomy and Conversion to Hand Assisted : Impact on Learning Curve," 22. Dünya Endoüroloji ve SWL Kongresi, Mumbai, Hindistan, 2-5 Kasım, 2004.
B16. Akpınar H., Tüfek İ ve Kural A.R., "Percutaneous Nephrolithotripsy With Combination Of Rigid And Flexible Nephroscopes: The Metropolitan Experience", 20. Avrupa Üroloji Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16-19 Mart, 2005.
B17. Eskicorapci S.Y., Karabulut E., Turkeri L., Baltaci S., Cal C., Toktas G., Akpinar H., Ozer G., Sozen S., Tokuc R., Lekili M., Soylu A., Albayrak S., Sahin H., Alpar R.ve Ozen H., "Validation of 2001 Partin Tables in Turkey: A Multicenter Study," 20. Avrupa Üroloji Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16-19 Mart, 2005.
B18. Kural A.R., Demirkesen O., Öbek C., Yavuz N., Akpınar H., Argun B ve Öner A., "Achievement of Laparoscopic Skills: The Istanbul Experience," 23. Dünya Endoüroloji ve SWL Kongresi, Amsterdam, Hollanda, 23-26 Ağustos, 2005.
B19. Kural A.R., Akpınar H ve Tüfek İ., "Saturation Biopsy of the Prostate with Sedation and Local Anesthesia and Cancer Detection Rates," 23. Dünya Endoüroloji ve SWL Kongresi, Amsterdam, Hollanda, 23-26 Ağustos, 2005.
B20. Kural A.R., Demirkesen O., Öbek C., Akpınar H. ve Tüfek İ., "Hand Assisted Laparoscopic Radical Nephrectomy," 23. Dünya Endoüroloji ve SWL Kongresi, Amsterdam, Hollanda, 23-26 Ağustos, 2005.
B21. Kural A.R., Demirkesen O., Öbek C., Akpınar H., Özkan B ve Argun B., "Transperitoneal Dismembered Laparoscopic Pyeloplasty," 23. Dünya Endoüroloji ve SWL Kongresi, Amsterdam, Hollanda, 23-26 Ağustos, 2005.
B22. Kural A. R., Öbek C., Akpınar H., Demirkesen O ve Tüfek İ., "Laparoscopic Ureterolysis for Bilateral Retroperitoneal Fibrosis," 8. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Workshop, , Antalya, Türkiye, 12-16 Nisan, 2006.
B23. Tüfek İ., Akpınar H., Sevinç C. ve Kural A.R., "Our Animal Laboratory Experience During Laparoscopy Training," 8. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Workshop, , Antalya, Türkiye, 12-16 Nisan, 2006.
B24. Kural A. R., Akpınar H., Tüfek İ., Öbek C. ve Sevinç C., "Robot Asissted Radical Prostatectomy," Video sunusu 8. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Workshop, , Antalya Türkiye, 12-16 Nisan, 2006.
B25. Kural A. R., Tüfek İ., Akpınar H., Sevinç C. ve Öbek C., "Robot Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy: Initial Turkish Experience with First 37 Cases,", 24. Dünya Endoüroloji Kongresi, , Cleveland, Ohio, ABD, 17-20 Ağustos, 2006.
B26. Sevinç C., Tüfek İ., Akpınar H. ve Kural A.R., "A Low Cost Laparoscopy Training System," 24. Dünya Endoüroloji Kongresi, , Cleveland, Ohio, ABD, 17-20 Ağustos, 2006.
B27. Akpınar H., Tüfek İ., Sevinç C. ve Kural A.R., "Transperitoneal Laparoscopic Radical Nephrectomy of the Patient with Level 1 Renal Vein Thrombus,", 24. Dünya Endoüroloji Kongresi, Cleveland, Ohio, ABD, 17-20 Ağustos, 2006.
B28. Kural A.R., Akpınar H., Tüfek İ., Öbek C. ve Sevinç C., "Management of Various Technical Difficulties During Robotic Prostatectomy," 25. Dünya Endoüroloji Kongresi, Cancun, Meksika, 30 Ekim-3 Kasım, 2007.
B29. Akpınar H., Tüfek İ., Sevinç C., Kural A.R., "Extended Laparoscopic İliac Lymphadenectomy Before Radical Cystectomy," 25. Dünya Endoüroloji Kongresi, , Cancun, Meksika, 30 Ekim-3 Kasım, 2007.
B30. Kural A.R., Akpınar H., Tüfek İ. ve Sevinç C., "Laparoscopic Partial Nephrectomy in T1a Renal Tumors: Group Florence Nightingale Experience," 25. Dünya Endoüroloji Kongresi, Cancun, Meksika, 30 Ekim- 3 Kasım, 2007.
B31. Sevinç C., Tüfek İ., Akpınar H ve Kural A.R., "Combination of Transurethral Resection and Photoselective Vaporization for the Treatment of High Volume Prostate," 25. Dünya Endoüroloji Kongresi, Cancun, Meksika, 30 Ekim- 3 Kasım, 2007.
B32. Kural .A. R., Tüfek İ., Akpınar H., Akşit S. ve Atuğ F., "Robot assisted laparoscopic bladder diverticulectomy combined with photoselective vaporization of prostate," Avrupa Robotik Üroloji Derneği-ERUS 2008 Kongresi, Prag, Çek Cumhuriyeti, 10-12 Eylül, 2008.
B33. Kural A. R., Akpınar H., Tüfek İ., Akşit S. ve Atuğ F., "Robot assisted radical prostatectomy: Initial Turkish experience with 125 cases,". 26. Dünya Endoüroloji Kongresi, Shanghai, Çin, 30 Kasım-3 Aralık, 2008.
B34. Akpınar H., Tüfek İ., Atuğ F., Akşit S., Sevinç C. ve Kural A. R., "Flexible ureteroscopy for the treatment of lower calyx stones,". 26. Dünya Endoüroloji Kongresi, Shanghai, Çin, 30 Kasım-3 Aralık, 2008.
B35. Tüfek İ., Akpınar H., Akşit S., Atuğ F. ve Kural A. R., "Standard and robot assisted laparoscopic partial nephrectomy in T1A renal tumors: Group Florence Nightingale experience,". 26. Dünya Endoüroloji Kongresi, Shanghai, Çin, 30 Kasım-3 Aralık, 2008.
B36. Kural A. R., Akpınar H., Atuğ F., Tüfek İ., Akşit S. ve Mutlu A., "Robot assisted laparoscopic partial nephrectomy and management of the subsequent renal pseudoaneurysm,". 26. Dünya Endoüroloji Kongresi, Shanghai, Çin, 30 Kasım-3 Aralık, 2008.
B37. Akpınar H., Tüfek İ., Atuğ F., Akşit S. ve Kural A. R., "Robot assisted sacrocolpopexy for the management of vault prolapsus,". 26. Dünya Endoüroloji Kongresi, Shanghai, Çin, 30 Kasım-3 Aralık, 2008.
B38. Kural A. R., Akşit S., Akpınar H., Tüfek İ. ve Atuğ F., "Percutaneous removal of disrupted proximal tip of a double-J ureteral stent which was placed outside of the kidney parenchyma". 26. Dünya Endoüroloji Kongresi, Shanghai, Çin, 30 Kasım-3 Aralık, 2008.
B39. Kural A. R., Atuğ F., Akpınar H. ve Tüfek İ., "Identification and preservation of accessory pudental artery during robot assisted laparoscopic radical prostatectomy," Amerikan Üroloji Derneği Kongresi, Chicago, USA, 25-30 Nisan, 2009.
B40. Kural A. R., Atuğ F., Tüfek İ., Akpınar H., Patel V. ve Mottrie A., "Initiating a robotic urology program with optimal oncologic efficacy; Impact of mentorship on positive surgical margins in robotic radical prostatectomy,". 27. Dünya Endoüroloji Kongresi, Münih, Almanya, 6-10 Ekim, 2009.
B41. Kural A. R., Akpınar H., Tüfek İ., Atuğ F. ve Akşit S., "Use of holmium laser during percutaneous nephrolithotripsy,". 27. Dünya Endoüroloji Kongresi, Münih, Almanya, 6-10 Ekim, 2009.
B42. Akpınar H., Tüfek İ., Atuğ F., Akşit S. ve Kural A. R., "Robot assisted laparoscopic partial nephrectomy(RALPN) and double sliding weck-clip renorraphy technique: A case presentation,". 27. Dünya Endoüroloji Kongresi, Münih, Almanya, 6-10 Ekim, 2009.
B43. Atuğ F., Kural A. R., Akpınar H., Akşit S. ve Tüfek İ., "Robotic assisted laparoscopic resection of a pelvic mass invading the left distal ureter,". 27. Dünya Endoüroloji Kongresi, Münih, Almanya, 6-10 Ekim, 2009.
B44. Kural A. R., Akşit S., Akpınar H., Tüfek İ. ve Atuğ F., "Removal of disrupted nephrostomy tube and ureteral stent via percutaneous way is a safe and efficient method,". 27. Dünya Endoüroloji Kongresi, Münih, Almanya, 6-10 Ekim, 2009.
B45. Tüfek İ, Akpınar H., Atuğ F., Akşit S. ve Kural A. R., "Robot assisted pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction,". 27. Dünya Endoüroloji Kongresi, Münih, Almanya, 6-10 Ekim, 2009.
B46. Ali Riza Kural, Fatih Atug, Ilter Tufek, Haluk Akpinar, Sinan Aksit, "A novel technique for identification of diverticulum during robot assisted bladder diverticulectomy" 21. Dünya Videoüroloji Kongresi, 17-20 Mart 2010, Marsa Alam, Mısır.
B47. Ali Rıza Kural, Fatih Atuğ, İlter Tüfek, Haluk Akpınar, "Anterior and Posterior Reconstruction technique and its impact on early return of continence after robot assisted radical prostatectomy operations". 28. Dünya Endoüroloji Kongresi, 1-4 Eylül 2010, Chicago, USA.
B48. Fatih Atuğ, Derya Balbay*, İlter Tüfek, Ziya Akbulut*, Haluk Akpınar, Ali Rıza Kural, "Identification and preservation of accessory pudendal artery in robot assisted radical prostatectomy operation". 28. Dünya Endoüroloji Kongresi, 1-4 Eylül 2010, Chicago, USA.
B49. İlter Tüfek, Fatih Atuğ, Haluk Akpınar, Ali Rıza Kural, "The incidence of sigmoid adhesions encountered during robot assisted radical prostatectomy operations in Turkey". 28. Dünya Endoüroloji Kongresi, 1-4 Eylül 2010, Chicago, USA.
B50. Ali Rıza Kural, Fatih Atuğ, İlter Tüfek, Haluk Akpınar, "Robot assisted pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction due to double collecting system" 28. Dünya Endoüroloji Kongresi, 1-4 Eylül 2010, Chicago, USA.
B51. Ali Rıza Kural, Fatih Atuğ, İlter Tüfek, Haluk Akpınar, "A novel loop knot for fixation of running sutures during robotic surgery" Avrupa Robotik Üroloji Derneği-ERUS 2010 Kongresi, 29 Eylül-1 Ekim 2010, Bordeaux, Fransa.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
C1. A.R. Kural, O. Demirkesen, H. Akpınar, V. Solok, "Renal Hücreli Karsinomda Nefron Koruyucu Cerrahi; Endikasyon ve Sonuçlar", Renal Hücreli Karsinom-Testis Kanseri, eds. A. Akdaş, L. Türkeri, 30-49, Cem Ofset, İstanbul, 1997.
C2. A.R. Kural, O. Demirkesen, H. Akpınar, "Düşük Evreli Böbrek Tümörlerinde Nefron Koruyucu Cerrahi", Ürolojide İkilemler, eds. V. Solok, N.A. Erözenci, 98-105, Doyuran Matbaası, İstanbul, 1997.
C3. V. Yalçın, A.U. Önder, H. Akpınar, "Evre I Nonseminomatöz Germ Hücreli Testis Tümörlerinde RPLND'nin Yeri", Ürolojide İkilemler, eds V. Solok, N.A. Erözenci, 116-123, Doyuran Matbaası, İstanbul, 1997.
C4. H. Akpınar, "Renal Hücreli Karsinomun Cerrahi Tedavisi: Minimal İnvazif Tedavi Yöntemleri", Üroonkoloji Kitabı, eds. H. Özen ve L. Türkeri, Cilt 2, Bölüm 70 C, Hacettepe Üniv., Ankara, 1013-1022, 2007.
C5. H. Akpınar, "Retrograd İntrarenal Cerrahi", Üriner Sistem Taş Hastalığı Kitabı, eds. A. Tefekli, A.Y. Müslümanoğlu, T. Esen, Bölüm 33, Sayfa 311-316, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2007.
C6. İ. Tüfek, C. Sevinç, H. Akpınar, Üreteroskopinin tarihçesi", Üriner Sistem Taş Hastalığı Kitabı, eds. A. Tefekli, A.Y. Müslümanoğlu, T. Esen, Bölüm 28, 265-271, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2007.
C7. El Yardımlı Laparoskopik Nefrektomi: Haluk Akpınar, İlter Tüfek, Ali Rıza Kural. Üroonkoloji Atlası, 2009, Bölüm 6 Sayfa. 45-51.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Özkara H., Akpınar H., Alıcı B., Akkuş E. ve Hattat H, "Organik Erektil Fonksyon Bozukluğu Saptanmayan İmpotan Hastalarda Çift Kör Prazosin ve Plasebo Tedavisinin Karşılaştırılması", Türk Üroloji Dergisi, 21:267-270 (1995).
D2. Kural A.R., Demirkesen O. ve Akpınar H., "Böbrek Tümörlerinde Nefron Koruyucu Cerrahinin Yeri", Kanser Gündemi, 2:35-39, (1997).
D3. Çetinel B., Demirkesen O., Akpınar H., Tüfek İ, Yaycıoğlu Ö. ve Solok V, "Sfinkter Yetmezliğinde Pubovaginal Sling (PVS) Operasyonu Sonuçları", Türk Üroloji Dergisi, 24:186-192, (1998).
D4. Alıcı B., Akpınar H., Kantay K.K., Özkara H., Akkuş E. ve Hattat H, "Erektil Disfonksiyonda Endokrin Sebeplerin Görülme Sıklığı", Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 30:265-268, (1999).
D5. Tüfek İ., Akpınar H., Çetinel B., Boz S. ve Yılmaz H, "Spinal kord yaralanmalı hastalarda ürolojik durum", Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 3:25-30 (2000).
D6. Kural A.R., Akpınar H., Tüfek İ., Coşkuner E.R. ve Gürtuğ A., "Holmium YAG lazer ile prostat rezeksiyonu (HoLRP), Üroloji Bülteni, 11:78-84, (2000).
D7. Çekmen A., Akpınar H., Demirkesen O, Çetinel B, "Transvers Ektopik Testis", Türk Üroloji Dergisi, 27:101-103, (2003).
D8. Demirkesen O., Kural A.R., Önal B., Önder A.U., Akpınar H. ve Solok V., "Böbrek Tümörlerinde Nefron Koruyucu Cerrahi", Türk Üroloji Dergisi, 27:101-103, (2003).
D9. Akpınar H., Tüfek İ., Gürtuğ A. ve Kural A.R., "Üst Üriner Sistem Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Fleksibıl Üreteroskopi", Türk Üroloji Dergisi, 29:454-459, (2003).
D10. Kural A.R., Demirkesen O., Akpınar H., Tüfek İ., Yalçın V. ve Özkan B, "Laparoskopik Nefrektomide Başlangıç Deneyimlerimiz", Türk Üroloji Dergisi, 30:414-421, (2004).
D11. Demirkesen O., Kural A.R., Ataus S., Özkan B., Yalçın V. ve Akpınar H., "Laparoskopik Üreterolitotomi: İlk deneyimlerimiz", Türk Üroloji Dergisi, 30:457-460, (2004).
D12. Tüfek İ., Sevinç C. ve Akpınar H., "El yardımlı laparoskopik böbrek cerrahisi", Türkiye Klinikleri Dergisi, Laparoskopik Üroloji Özel Sayısı, 3:54-58, (2007).
D13. Akpınar H. ve Kural A.R., "Ürolojide robotik cerrahi", Türkiye Klinikleri Dergisi, Laparoskopik Üroloji Özel Sayısı, 3:103-108, (2007).
D14. Akpınar H. ve Tüfek İ. "Laparoskopik radikal nefrektominin endikasyonları genişledi mi?", Üroonkoloji Bülteni, 4:26-30, (2008).
D15. Akpınar H., Tüfek İ., Atuğ F., Sevinç C., Kural A.R., "Alt kalis taşlarının tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi" Türk Üroloji Dergisi, 35:108-112, (2009).
D16. İğdem Ş, Alço G, Ercan T, Akpınar H, Turkan S, Okkan S. "Görüntü rehberliğinde yoğunluk ayarlı radyoterapi uygulanan prostat kanserli olgularda dozimetri ve akut toksisite: İlk 100 olguda erken sonuçlar", Türk Onkoloji Dergisi; 24:115-121, (2009).
D17. Kural A.R., Akpınar H., Tüfek İ., "Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde Holmium lazer cerrahisi", Türkiye Klinikleri Dergisi, Ürolojide Lazer Uygulamaları Özel Sayısı, 3:34-39, (2010).
D18. Tüfek İ. ve Akpınar H. "Parsiyel nefrektomi. Kime hangi cerrahi yaklaşım?" Üroonkoloji Bülteni, Eylül 3:21-26, (2010).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. A.R. Kural, O. Demirkesen, V. Yalçın, H. Akpınar, A.U. Önder ve V.Solok, "Böbrek Tümörlerinde Nefron Koruyucu Cerrahi", 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris.
E2. B. Çetinel, O. Demirkesen, H. Akpınar, İ. Tüfek, O. Arar, Ö. Yaycıoğlu ve V.Solok, "Sfinkter yetmezliğinde Pubovaginal Sling (PVS) Sonuçları", 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris.
E3. H. Akpınar, B. Çetinel, O. Demirkesen, İ. Tüfek, O. Arar, A. Öner ve V. Solok, "Burch Kolposüspansüyon Ameliyatının Geç Dönem Sonuçları", 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris.
E4. B. Çetinel, O. Arar, Ö. Yaycıoğlu, İ. Tüfek, O. Demirkesen, H. Akpınar ve V. Solok, "Gerçek Stres İnkontinansda Modifiye Raz Anterior Vaginal Wall Sling: Ön Rapor", 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris.
E5. B. Alıcı, E. Akkuş, H. Özkara, H. Akpınar ve H. Hattat, "Duplex Ultrasonografi ile Venöz Kaçak Değerlendirilmesi: End-Diastolik Akım ile Rezistans Endeksinin Kavernozometri ile Korelasyonu", 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris.
E6. H. Özkara, H. Akpınar, E. Akkuş, B. Alıcı, İ. Tüfek, F. Altuğ ve H. Hattat, "Prostatektomi Sonrası Seksüel Fonksiyon", 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris.
E7. A.R. Kural, A.U. Önder, H. Akpınar, O. Demirkesen, V. Yalçın ve V. Solok, "Böbrek Tümörlerinde Nefron Koruyucu Cerrahi: Enükleasyon", Video Sunusu, 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris.
E8. A.R. Kural, E.R. Coşkuner ve H. Akpınar, "Üreter Taşları Tedavisinde Holmium Lazer Uygulaması", Video sunusu, 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 14-16 Mayıs 1998, Edirne.
E9. A.R. Kural, E.R. Coşkuner ve H. Akpınar, "Ürolojide Holmium Lazer Kullanımı", 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 14-16 Mayıs 1998, Edirne.
E10. A.R. Kural, H. Akpınar ve E.R. Coşkuner, "Holmium Lazer İle Prostat Rezeksiyonu (HoLRP)", Video Sunusu, 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 14-16 Mayıs 1998, Edirne.
E11. A.R. Kural, E.R. Coşkuner ve H. Akpınar, "Ürolithiasis Tedavisinde Holmium Lazer Kullanımı", 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1999, Antalya.
E12. H. Akpınar, A.R. Kural, İ. Tüfek ve A. Gürtuğ, "Farklı enerji kaynakları ile perkütan nefrolitotripsi", 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran 2000, İstanbul.
E13. A.R. Kural, H. Akpınar, İ. Tüfek, E.R. Coşkuner ve A. Gürtuğ, "Benign üreter darlıklarının Holmium lazer (Ho:YAG) ablasyonu ile tedavisi", Video sunusu. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran 2000, İstanbul.
E14. H. Akpınar, O. Demirkesen, A.R. Kural, İ. Tüfek, C. Öbek, A. Gürtuğ, M. Şirvancı ve V. Solok, "Spontan Üreter Rüptürü: Her Zaman Acil Cerrahi Tedavi Gerekli mi?", 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir.
E15. A.R. Kural, H. Akpınar, İ. Tüfek, ve A. Gürtuğ, "Sürekli İnkontinansı Olan Yetişkinde Ektopik Üreter", 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir.
E16. A.R. Kural, H. Akpınar, İ. Tüfek ve A. Gürtuğ, "Holmium Lazer İle Prostat Rezeksiyonu", Video Sunusu, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir.
E17. H. Akpınar, A.R. Kural, İ. Tüfek ve A. Gürtuğ, "Saf Kalsiyum Oksalat Monohidrat ve Ürik Asit Üreter Taşlarının Holmium Lazer İle Üreterolitotripsisi", Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu, 27-30 Mart 2002, Antalya.
E18. A.R. Kural, İ. Tüfek, H. Akpınar ve A. Gürtuğ, "Holmium YAG Lazer ile Transüretral Urolume Stent Çıkarılması", 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Kemer-Antalya.
E19. A.R. Kural, H. Akpınar, İ. Tüfek ve A. Gürtuğ, "Anomalik Böbreklerde Perkütan Nefrolitotomi", 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Kemer-Antalya.
E20. H. Akpınar, A.R. Kural, A. Gürtuğ ve İ. Tüfek, "Üreter Taşı Olan Gebelerde Üreteroskopi ve Litotripsi", 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Kemer-Antalya.
E21. A.R. Kural, H. Akpınar, M. Tekinel, A. Gürtuğ ve İ. Tüfek, "Yavru Domuzlarda Laparoskopi Eğitimi", Video Sunusu, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Kemer-Antalya, Türkiye.
E22. H. Akpınar, İ. Tüfek, A. Gürtuğ ve A.R. Kural, "Kompüterize Modellemeye Göre Alınan Çoklu Prostat Biopsilerinde Komplikasyonlar", 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Kemer-Antalya.
E23. H. Akpınar, A.R. Kural, İ. Tüfek ve A. Gürtuğ, "Üst Üriner Sistem Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Fleksibl Üreteroskopi", 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Kemer-Antalya.
E24. H. Akpınar, A.R. Kural, İ. Tüfek ve A. Gürtuğ, "İmpakte Proksimal Üreter Taşlarının Fleksibl ve Rijid Üreteroskopinin Birlikte Kullanımı ile Tedavisi", Video Sunusu, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Kemer-Antalya.
E25. A.R. Kural, O. Demirkesen, H. Akpınar ve C. Öbek, "Nefron Koruyucu Cerrahi", Video Sunusu, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Kemer-Antalya.
E26. S.Y. Eskiçorapçı, E. Karabulut, L. Türkeri, S. Baltacı, Ç. Çal, G. Toktaş, H. Akpınar, G. Özer, S. Sözen, R. Tokuç, M. Lekili, A. Soylu, S. Albayrak, H. Şahin, R. Alpar ve H. Özen, "2001 Partin Tablolarının Türkiye İçin Validasyon Çalışması: Çok Merkezli Çalışma", 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya.
E27. A.R. Kural, O. Demirkesen, N. Yavuz, H. Akpınar, İ. Tüfek, V. Yalçın ve B. Özkan, "Laparoskopik Nefrektomi Deneyimlerimiz", 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-7 Ekim, 2004.
E28. O. Demirkesen, A.R. Kural, S. Ataus, B. Özkan, V. Yalçın ve H. Akpınar, "Laparoskopik Üreterolitotomi Deneyimlerimiz", 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya.
E29. A.R. Kural, O. Demirkesen, N. Yavuz, V. Yalçın, H. Akpınar ve B. Özkan, "Transperitoneal Laparoskopik Radikal Nefrektomi: Standard İle El Yardımlı Karşılaştırılması; İhtiyaç Duyulduğunda Açığa ve El Yardımlıya Dönüş", 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya.asr
E30. A.R. Kural, H. Akpınar, İ. Tüfek ve C. Sevinç, "Grup Florence Nightingale Laparoskopi Deneyimi", 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-4 Aralık 2005, İstanbul.
E31. A.R. Kural, C. Öbek, İ. Tüfek, C. Sevinç ve H. Akpınar, "Da-Vinci Robot Yardımlı Laparoskopi: 21 Vakalık İlk Türkiye Deneyimi", 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-4 Aralık 2005, İstanbul.
E32. H. Akpınar, İ. Tüfek, C. Sevinç, A. Gürtuğ ve A.R. Kural, "Rijid ve Fleksibl Nefroskop Kombinasyonu ile Perkütan Nefrolitotripsi: Metropolitan Deneyimi", 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-4 Aralık 2005, İstanbul.
E33. A.R. Kural, H. Akpınar, İ. Tüfek ve C. Sevinç, "Klinik Evre T1-T2 Böbrek Tümörlerinde Laparoskopik Radikal Nefrektomi", 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-4 Aralık 2005, İstanbul.
E34. A.R. Kural, O. Demirkesen, H. Akpınar, N. Yavuz, İ. Tüfek, B. Özkan ve A. Öner, "Laparoskopik Radikal Nefrektomide Ligasure Atlas Probe Kullanımı", 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-4 Aralık 2005, İstanbul.
E35. A.R. Kural, H. Akpınar, İ. Tüfek ve C. Sevinç, "Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Laparoskopik Radikal Nefroüreterektomi", 19. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya.
E36. İ. Tüfek, H. Akpınar, C. Sevinç ve A.R. Kural, "Da-Vinci Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi: Erken Dönem Kontinans ve Potens Sonuçları", 19. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya.
E37. A.R. Kural, H. Akpınar, İ. Tüfek ve C. Sevinç, "T1A Böbrek Tümörlerinde Laparoskopik Parsiel Nefrektomi: Grup Florence Nightingale Deneyimi", 19. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya.
E.38. A.R. Kural, H. Akpınar, İ. Tüfek, C. Öbek ve C. Sevinç, "Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi" Video sunusu, 19. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya.
E.39 C. Sevinç, İ. Tüfek, H. Akpınar ve A.R. Kural, "Düşük Maliyetli ve Basit bir Laparoskopi Çalışma Sistemi" Video sunusu, 19. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya.
E40. İ. Tüfek, H. Akpınar, C. Sevinç ve A.R. Kural, "Laparoskopik radikal prostatektomi: 20 vakalık ilk deneyimimiz", 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül 2007, Çeşme-İzmir.
E41. C. Sevinç, İ. Tüfek, H. Akpınar ve A.R. Kural, "Büyük hacimli prostatlarda transüretral rezeksiyon ve fotoselektif vaporizasyon kombinasyon tedavisi" 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül 2007, Çeşme-İzmir.
E42. İ. Tüfek, H. Akpınar, C. Sevinç ve A.R. Kural, "Robotik radikal prostatektomi: Monopolar sıcak makas kullanımı ile tekniğin rafine edilmesi", Video sunusu, 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül 2007, Çeşme-İzmir.
E43. A.R. Kural, H. Akpınar, İ. Tüfek ve C. Sevinç, "Laparoskopik radikal sistektomi öncesi genişletilmiş iliak lenfadenektomi", Video sunusu, 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül 2007, Çeşme-İzmir.
E44. A.R. Kural, H. Akpınar, İ. Tüfek ve C. Sevinç, "Robotik prostatektomi sırasında karşılaşılan teknik güçlüklere yaklaşım", Video sunusu. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül 2007, Çeşme-İzmir.
E45. Ş. İğdem, G. Alço, T. Ercan, H. Akpınar, S. Türkkan ve S. Okkan, "Görüntü rehberliğinde yoğunluk ayarlı radyotrapi uygulanan prostat kanserli olgularda dozimetri ve akut toksisite: ilk 100 olguda erken sonuçlar", 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, 28 Kasım 2 Aralık 2007, Ankara.
E46. S.Y. Eskiçorapçı, L. Türkeri, E. Karabulut, Ç. Çal, H. Akpınar, S. Baltacı, K. Baykal, A. Yıldırım, S. Yazıcı, R.T. Divrik, H. Özkardeş, M. Koşan, F.O. Kurtuluş, R. Büyükalpelli, A. Mungan, M. Lekili, H. Şahin, B. Günlüsoy, S. Ayan, M. Bozlu ve H. Özen, "Preoperatif Kattan Nomogramları'nın Türkiye Validasyonu: Üroonkoloji Derneği çok merkezli çalışması", 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, 28 Kasım 2 Aralık 2007, Ankara.
E.47. İ. Tüfek, H. Akpınar, S. Akşit, F. Atuğ ve A. R. Kural, "T1A renal tümörlerin tedavisinde standart ve robot yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomi: Grup Florence Nightingale Deneyimi", 20. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
E.48. S. Eskiçorapçı, L. Türkeri, E. Karabulut, Ç. Çal, H. Akpınar, S. Baltacı, K. Baykal, A. Yıldırım, S. Yazıcı, R. T. Divrik, H. Özkardeş, M. Koşan, F. O. Kurtuluş, R. Büyükalpelli, A. Mungan, M. Lekili, H. Şahin, B. Günlüsoy, S. Ayan, M. Bozlu ve H. Özen, "Preoperatif Kattan Nomogramlarının Türkiye Validasyonu: Üroonkoloji Derneği Çok Merkezli Çalışması", 20. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
E.49. H. Akpınar, İ. Tüfek, F. Atuğ, S. Akşit, C. Sevinç ve A. R. Kural, "Alt kaliks taşlarının tedavisinde fleksibl üreteroskopi", 20. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
E.50. Ç. Çal, Y. Bayazıt, C. Y. Bilen, S. Sözen, H. Akpınar, S. Ataus ve C. Öbek, "Laparoskopik Adrenalektomi: Üroonkoloji Derneği Laparoskopik Üroonkoloji Çalışma Grubu Sonuçları", 20. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
E.51. A. R. Kural, H. Akpınar, İ. Tüfek, S. Akşit ve F. Atuğ, "Robot yardımlı radikal prostatektomi: 125 vakalık ilk Türkiye deneyimi", 20. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
E.52. A. R. Kural, H. Akpınar, İ. Tüfek, S. Akşit ve F. Atuğ, "Laparoskopik parsiyel nefrektomide intrakorporeal düğüm yerine eriyebilen kliplerin kullanılması ve sıcak iskemi süresine etkisi", Video sunusu. 20. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
E53. A. R. Kural, H. Akpınar, İ. Tüfek, S. Akşit ve F. Atuğ, "Üreteropelvik bileşke darlığı tedavisinde robot yardımlı pyeloplasti", Video sunusu. 20. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
E54. A. R. Kural, İ. Tüfek, H. Akpınar, S. Akşit ve F. Atuğ, "Robotik radikal prostatektomi sırasında karşılaşılan zor vakalara ve anatomik varyasyonlara yaklaşım", Video sunusu. 20. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
E55. H. Akpınar, İ. Tüfek, F. Atuğ, S. Akşit ve A. R. Kural, "Vajinal vault prolapsus tedavisinde robot yardımlı laparoskopik sakrokolpopeksi: Video sunusu", Video sunusu. 20. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
E56. A. R. Kural, İ. Tüfek, H. Akpınar, S. Akşit ve F. Atuğ, "Robot yardımlı laparoskopik mesane divertikülektomi operasyonu ile birlikte prostatın fotoselektif vaporizasyonu", Video sunusu. 20. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
E57. H. Akpınar, Y. Bayazıt, C. Bilen, Ö. Şanlı ve S. Sözen, "Böbrek tümörünün tedavisinde laparoskopik radikal nefrektomi: Çok merkezli erken dönem cerrahi sonuçlar", 20. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
E58. A. R. Kural, S. Akşit, H. Akpınar, İ. Tüfek ve F. Atuğ, "Böbrek parankimi dışında kopmuş olan double-J üreteral stent ucunun perkütan yolla çıkartılması", 20. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
E56. Ali Rıza Kural, Fatih Atuğ, Haluk Akpınar, İlter Tüfek, Sinan Akşit: Robot yardımlı radikal prostatektomi:218 vakalık sonuçlarımız. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
E57. Ali Rıza Kural, Fatih Atuğ, İlter Tüfek, Haluk Akpınar, Sinan Akşit: Robot yardımlı parsiyel nefrektomi ve laparoskopik parsiyel nefrektomi: Sonuçların karşılaştırılması. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
E58. Ali Rıza Kural, Fatih Atuğ, İlter Tüfek, Haluk Akpınar, Sinan Akşit: Robotik üroloji programının optimal onkolojik etkinlikle başlatılması: Mentorship eğitiminin robotik radikal prostatektomi operasyonundaki cerrahi sınır pozitifliği üzerine etkisi. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
E64. Ali Rıza Kural, Fatih Atuğ, İlter Tüfek, Sinan Akşit, Haluk Akpınar: Üroonkolojik sonuçlardan ödün vermeden robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi öğrenilebilir mi? 9. Üroonkoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2009, Ankara.
E65. Haluk Akpınar, İlter Tüfek, Fatih Atuğ, Sinan Akşit, Ali Rıza Kural: Çift kayan Weck klip renorafi ile robot yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomi. 9. Üroonkoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2009, Ankara.
E66. İlter Tüfek, Haluk Akpınar, Fatih Atuğ, Ali Rıza Kural: T1 renal tümörlerin tedavisinde robot yardımlı parsiyel nefrektomi. 1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 23-26 Haziran 2010, Ankara.
E67. Haluk Akpınar, İlter Tüfek, Fatih Atuğ, Ali Rıza Kural: Robot yardımlı radikal prostatektomi sırasında yapılan pelvik lenf nodu disseksiyonu: Perop ve postop değerlerin karşılaştırılması. 1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 23-26 Haziran 2010, Ankara.
E68. Ali Rıza Kural, Sinan Akşit, Haluk Akpınar, İlter Tüfek, Fatih Atuğ: Kopmuş olan nefrostomi tübü ve JJ üreteral stentin perkütan yolla çıkarılması: Güvenli ve etkili bir yöntem. 1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 23-26 Haziran 2010, Ankara.
E69. İlter Tüfek, Fatih Atuğ, Haluk Akpınar, Ali Rıza Kural: Türkiye'de robot yardımlı radikal prostatektomi operasyonları sırasında rastlanan sigmoid yapışıklık insidansı. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul.
E70. Fatih Atuğ, Ali Rıza Kural, İlter Tüfek, , Haluk Akpınar: Robot yardımlı radikal prostatektomi operasyonlarında uygulanan ön ve arka rekonstrüksiyon tekniğinin kontinansın erken sağlanması üzerine etkisi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul.
E71. Ali Rıza Kural, Fatih Atuğ, İlter Tüfek, Haluk Akpınar, Vipul Patel, Alex Mottrie: Bir robotik üroloji programının optimal etkinlikle başlatılması: Robotik radikal prostatektomide pozitif cerrahi sınırlar üzerine mentorlarla eğitimin etkisi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul.
E72. İlter Tüfek, Fatih Atuğ, Haluk Akpınar, Ali Rıza Kural: Robot yardımlı parsiyel nefrektomi deneyimimiz. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul.
E73. Ali Rıza Kural, Fatih Atuğ, İlter Tüfek, Haluk Akpınar: Çift toplayıcı sisteme bağlı üreteropelvik bileşke darlığında robot yardımlı pyeloplasty. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul.

 

alt
ico-mail0 Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
alt
ico-tel0 0212 288 34 00
444 0 436
alt
ico-maps0 Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
Cemil Aslan Güder Sok. No: 8
Gayrettepe - İstanbul
alt
ico-media0 Basın & Medya Arşivi
alt
 

Ulaşım ve İletişim Bilgileri
Sorunuzu gönderin, uzmanlarımız cevaplıyor.
Online Randevu
Geçmiş Olsun dileğinizi hastanıza iletiyoruz.

 altPart  Time Çalışma, Mesai Sonu Çalışma, Konsültan Çalışma