prof-dr-talat-kiris
Prof.Dr. Talat KİRİŞ 
alt
Hastane : İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
alt
Tıbbi Birim : Beyin ve Sinir Cerrahisi
alt
 
alt

Eğitim

alt

1986  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
          Tıp Doktoru
1986  Konya Devlet Hastanesi
          Acil Birimi Pratisyen Hekim
1986-1992 İstanbul Tıp Fakültesi
1999  Doçent
2006  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
          Nöroşirürji Anabilim Dalı’ da Profesör

 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

alt

  • Türk Nöroşirürji Dergisi  ve Turkish Neurosurgery Bilimsel Danışma Kurulu
  • Ulusal Travma Dergisi Yayın Değerlendirme Kurulu
  • Yoğun Bakım Dergisi Yayın Kurulu
  • Nöropsikatri Arşivi Dergisi Yayın Değerlendirme Kurulu
  • Santral Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi Yayın Değerlendirme Kurulu

Deneyim

alt

1986 Konya Devlet Hastanesi
         Acil Birimi Pratisyen Hekim
1991 Royal Hallamshire Hospital
         Nöroşirürji Kliniği’nde klinik gözlemci
1991 Western General Hospital İngiltere
         Nöroşirürji Kliniği’nde klinik gözlemci
1992-1993  Sarıkamış Asker Hastanesi
         Askerlik görevi
1993 Kartal Acil Trafik ve İlkyardım Hastanesi
         Nöroşirürji Uzmanı
1994 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
        III. Nöroşirürji Kliniği
1995-1996 Barrow Nöroloji Enstitüsü
        Clinical Research Fellowship programı
1996 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
        Nöroşirürji Anabilim Dalı Uzman
1997 Paris Lariboisière Hastanesi Paris
        Vertebral Arter Cerrahisi Kursu

Yayınlar
alt

Kitap:

Cerebral Vasospasm: New Strategies in Research and Treatment. Talat Kırış, John Zhang (editors), 2008 Springer Verlag, Wien, New York.


Makaleler:

1. Kırış T, Bozboğa M, Turantan Mİ, Türker K, Canbolat A, İzgi N,  Hepgül K, Orakdöğen M, Gökay H, Kaya U: Arka çukur tümörlerinin epidemiyolojisi. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2: 19-22, 1990

2. Hepgül K, Türker K, Kırış T, Bozboğa M, İzgi N, Kaya U: Serebellar hemanjioblastomalar. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2: 29-32, 1990

3. Bozboğa M, Kırış T, Turantan Mİ, İzgi N, Hepgül K, Türker K, Kaya U: Arka çukur meningiomaları. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2: 43-47, 1990

4. İzgi N, Bozboğa M, Kırış T, Turantan Mİ, Hepgül K, Türker K, Kaya U: Arka çukur epidermoid ve dermoid tümörleri. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2: 65-69, 1990

5. Turantan Mİ, Bozboğa M, İzgi N, Kırış T, Hepgül K, Türker K, Kaya U: Arka çukur anevrizmaları. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2: 162-166, 1990

6. İzgi N, Bozboğa M, Hamamcıoğlu MK, Döşoğlu M, Kırış T, Canbolat A, Altuğ T: The effects of selenium and alpha-tocopherol on the free radicals in an experimental model of acute spinal cord injury. Turkish Neurosurgery 1: 119-123, 1990

7. Hepgül K, Ünal F, Kırış T: Başarısız disk cerrahisinde sığ lateral resesin rolü. Ağrı Dergisi 4: 15-18, 1992

8. Canbolat A, Önal Ç, Kırış T: A high-position basilar tip aneurysm approached via third ventricle: Case report. Surgical Neurology 39: 196-199, 1993

9. Barlas O, Bayındır Ç, Hepgül K, Can M, Kırış T, Sencer E, Ünal F, Aral F: Bromocriptin induced cerebrospinal fluid fistula in patients with macroprolactinomas: Report of three cases and review of the literature. Surgical Neurology 41: 486-489, 1994

10. Atabey R, Kırış T, Gündüz B, Uçar B, Toplamaoğlu H: Duyarlı antibioterapiye direnç gösteren bir beyin absesi: Olgu sunumu. Düşünen Adam 7: 61-64, 1994

11. Atabey R, Kırış T, Şişli N, Toplamaoğlu H: İdyopatik spinal epidural lipomatozis: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi 5: 82-85, 1995

12. Kiriş T, Sankhla S, Lawton M, Zabramski J, Spetzler R : Microsurgical anatomy of the cavernous sinus. BNI Quarterly 12: 4-14, 1996

13. Ünal F, Turantan İ, Kırış T, Önal Ç: Paget hastalığına bağlı sinir kökü basısında serbestleştirme, omurgada germe ve füzyon. Türk Nöroşirürji Dergisi 6: 125-129, 1996

14. Kırış T, Atabey R, Toplamaoğlu H: Rapid resolution of  acute subdural hematoma. Turkish Neurosurgery 7: 24-27, 1997

15. Direskeneli H, Kırış T: Romatoid Arthrit. Omurilik ve Omurga Cerrahisi (ed: Zileli M, Özer F), Saray Medikal Yayıncılık İzmir, Cilt:2: 769-776, 1997

16. Kırış T, Ünal F: Nöroşirürjide Ameliyat Mikroskobu. Türk Nöroşirürji Dergisi 7: 97-105, 1997

17. Lawton MT, Sankhla S, Kiris T, Daspit CP, Holliday MJ, Long DM, Spetzler RF: A classification scheme for large glomus jugulare tumors extending intracranially: experience with 22 patients. BNI Quarterly 14: 18-23, 1998

18. Kırış T, Turantan İ: Lomber Disk Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi Özel Sayı: 85-90, 1998

19. Aydınlı N, Kırış T, Özmen M, Çalışkan M, Ünal F, Minareci Ö, Tonguç E: Bir moyamoya olgusunda ensefaloduroarteriosinanjiozis yöntemi ile tedavi girişimi. Türk Pediyatri Arşivi 33: 52-56, 1998

20. Döşoğlu M, Kırış T, İzgi N, Ünal F: Omurilik travmalarında ikincil hasar mekanizmaları. Ulusal Travma Dergisi 4: 147-157, 1998

21. Ünal F, Kırış T, Önal Ç, İzgi N, Tükel T: Mukopolisakkaridozların nöroşirürjikal komplikasyonları. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 61: 96-101, 1998

22. Zabramski J, Kırış T, Cabiol J, Sankhla S, Spetzler R: Orbitozygomatic craniotomy. Technical note. Journal of Neurosurgery 89: 336-341, 1998

23. Kırış T, İş M, İmer M, Güleç İ, Ünal F, İzgi N. Nöroşirürjide travma pratiği. Prospektif epidemiyolojik çalışma. Ulusal Travma Dergisi 4: 281-284, 1998

24. İmer M, Hepgül K, Karasu A, Karalar T, Kırış T, Ünal F, İzgi N. Erişkinde gergin omurilik sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 61: 369-372, 1998

25. Ünal F, Kırış T, Erkan K, Karalar T: The effect of intraventricular albumin osmotherapy on vasogenic edema and ICP. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 31: 46-51, 1998

26. Ünal F, Kırış T, Yanık B, İzgi N, Hepgül K: Tek taraflı servikal faset çıkıklarında cerrahi tedavi. Türk Nöroşirürji Dergisi 8: 101-105, 1998

27. Döşoğlu M, Kırış T, İzgi N, Ünal F : The effects of deferoxamine on lipid peroxidation in an experimental spinal cord injury. Journal of Turkish Spinal  Surgery 9: 55-62, 1998

28. Görgülü A, Kırış T, Ünal F, Türkoğlu Ü, Küçük M, Çobanoğlu S. Protective effect of the N-Methyl-D-Aspartate receptor antagonists, MK-801 and CPP on cold-induced brain oedema. Acta Neurochirurgica 141: 93-98, 1999

29. İş M, Kırış T, Hepgül K. Transkranyal perforan yaralanma. Olgu sunumu. Ulusal Travma Dergisi 5: 52-54, 1999

30. Kırış T, Görgülü A, , Ünal F, Türkoğlu Ü, Çobanoğlu S, Ekuklu G. Superoxide dismutase activity and the effect of N-Methyl-D-aspartate antagonists on lipid peroxidation in the early phase of cold injury. Research in Experimental Medicine 198: 341-347, 1999

31. Kırış T, İş M, Ünal F, Hepgül K, Yavuz C, İmer M, İzgi N, Türker K, Canbolat A: Servikal disk hernileri. Basit diskusektomi ve diskusektomiyle birlikte füzyon yapılan olguların karşılaştırılması. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 62: 61-67, 1999

32. Hepgül K, Kırış T: Hiperaktif disfonksiyonel kranyal sinir patolojilerinin tedavisinde mikrovasküler dekompresyonun yeri. Ağrı 11: 19-26, 1999

33. Kırış T, Döşoğlu M, İzgi N: The effect of the  NMDA antagonist      Dizocilpine on lipid peroxidation in an experimental spinal cord trauma model in rat. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 32: 80-84, 1999

34. Erkan K, Kırış T: A Brief guide to ventriculoperitoneal shunt selection. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 32: 104-111, 1999

35. Erkan K, Ünal F, Kırış T : Terminal syringomyelia in association with the tethered cord syndrome. Neurosurgery 45: 1351-1360, 1999

36.  Kırış T, Karasu A, Yavuz C, Erdem T, Ünal F, Hepgül K, Baloğlu H: Reversal of cerebral vasospasm by the nitric oxide donor SNAP in an experimental model of subarachnoid haemorrhage. Acta Neurochirurgica 141: 1323-1329, 1999 

37.  Sencer S, Poyanlı A, Kırış T, Sencer A, Minareci Ö: Recent experience with moyamoya disease in Turkey. Eur Radiol: 10(4):569-72, 2000

38.  Kırış T, Sencer S, Sencer A, Minareci Ö, İzgi N, Canbolat A: Tentoriel dural arteriovenous fistula: a report of four cases. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 33: 74-80, 2000

39. Erkan K, Ünal F, Kırış T, Karalar T : Treatment of terminal syringomyelia in association with  tethered cord syndrome: clinical outcomes with and without syrinx drainage. Neurosurgical Focus 8: 1-6, 2000

40. Görgülü A, Kırış T, Ünal F, Türkoğlu Ü, Küçük M, Çobanoğlu S: Superoxide Dismutase Activity and  the effects of NBQX and CPP on Lipid Peroxidation in Experimental Spinal Cord Injury. Research in Experimental medicine. 199: 285-293, 2000

41. Görgülü A, Kırış T, Çobanoğlu S, Ünal F, İzgi N, Yanık B, Küçük M: Reduction of edema and infarction by Memantin and MK-801 after focal cerebral ischaemia and reperfusion in rat. Acta Neurochirurgica 142: 1287-1292, 2000

42. Aydınlı N, Çalışkan M, Kırış T, Minareci M, Özmen M: .Konvülsiyon-İntrakraniyal Vasküler Malformasyon Birlikteliği. Çocuk Dergisi, Cilt 1- Sayı 4: 254-258, 2001

43. Yavuz C, Aydın K, Kırış T, Sencer A: Manyetik Rezonans Görüntülemede Patent Anevrizmayı Taklit Eden İntrakranyal Kalsifikasyonlar “Olgu Sunumu”. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. Cilt 64, Sayı 4, 326-331, 2001

44.  Kırış T, Turantan İ: Lomber Disk Herniasyonunun Cerrahi Tedavisi. Bel Ağrısı, Tanı ve Tedavi (ed. Emel Özcan), Bölüm 5.5 :267-274 . Nobel Kitabevi, 2002 İstanbul

45.  Kırış T: Servikal Spondilotik Myelopatide Anterolateral Yaklaşımla Oblik Drilleme. Spinal Cerrahi (ed. Mehmet Zileli, Fahir Özer), Bölüm 44: 605-624. Saray Kitabevi, 2002,  İzmir

46. Yanık B, Görgülü A, Kırış T, Çobanoğlu S: Fokal serebral iskemi-reperfüzyon modelinde nimodipine ve memantinin etkileri. Türk Nöroşirürji Dergisi. Cilt 12, Sayı 3: 217-221, 2002

47.  Yavuz C, Sencer A, Sencer S, Kırış T:  Travmatik ekstraaksiyel hematoma bağlı dural sinüs trombozu: Olgu Sunumu. . Türk Nöroşirürji Dergisi. Cilt 12, Sayı 3: 251-254, 2002

48. Ustuner Z, Basaran M, Kiris T, Bilgiç B, Sencer S, Sakar B, Dizdar Y, Bavbek S, Onat H. Skull base plasmacytoma in a patient with light chain myeloma. Skull Base-An Interdisiplinary Approach 13: 167-171, 2003

49. Karalar T, Ünal F, Karagöz Güzey  F, Kiris T, Bozdağ E, Sünbüloğlu E: Biomechanical analysis of cervical multilevel oblique corpectomy: an in vitro study in sheep. Acta Neurochirurgica 146: 813-818, 2004

50. Kırış T: Kafa İçi Basınç Artması Sendromu. Nöroloji. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları (ed. Emre Öge),  Bölüm 19: 179-191. Nobel Tıp Kitabevleri, 2004 İstanbul

51. Kırış T, Sencer A, Şahinbaş M, Sencer S, İmer M, İzgi N: Surgical results in pediatric age Spetzler – Martin Grade I-III intracranial arteriovenous malformations. Childs Nervous System 21:69-74, 2005

52. KırışT, Erden T, Sahinbas M, Omay B, Esen F: CSF Drainage for Prevention and reversal of cerebral vasospasm after surgical treatment of intracranial aneurysms. Cerebral Vasospasm (ed L Macdonald). Chapter 62, 255-258, 2005 , Thieme Verlag, New York

53.  Is M, Uzan M, Unal F, Kiris T, Tanriverdi T, Mengi M, Kilic N: Intraventricular albumin: an optional agent in experimental post-traumatic brain edema. Neurological Research 27 (1): 67-72, 2005

54. Kırış T, Sencer A: Subaraknoid kanamanın komplikasyonları. Temel nöroşirürji (ed. Kaya Aksoy), Cilt 1, Kısım 3, Bölüm 45: 448-456. Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları, 2005, Ankara

55. Kırış T, Görgülü A: Omurilik Travmaları. Travma (ed. Ertekin C., Taviloğlu K., Güloğlu R., Kurdoğlu M.), Bölüm 14: 805-818. İstanbul Medikal Yayıncılık,  2005, İstanbul

56.  Görgülü A, Kırış T: Eksitatör Aminoasidler ve Eksitotoksisite. Bölüm 1.Türk Nöroşirürji Dergisi 15: 33-38, 2005

57.  Kırış T, Görgülü A: Eksitatör Aminoasidler ve Eksitotoksisite. Bölüm 2. Türk Nöroşirürji Dergisi 15: 39-44, 2005

58. Özsüer H, Görgülü A, Kırış T, Çobanoğlu S: The effects of Memantine on lipid peroxidation following closed head trauma in rats. Neurosurgical Review: 28 : 143-147,  2005   

59. Aydınlı N, Tatlı B, Çalışkan M, Özmen M, Cıtak A, Ünüvar A, Baykal T, Ömeroğlu RE, Aydın K, Sencer S, Sencer A, Kırış T: Stroke in childhood: experience in Istanbul, Turkey. JTrop Pediatr. 2006 Jun;52(3):158-62. Epub 2006 Apr 24.

60.  Yavuz C, Sencer A, Kabataş S, İmer M, Kırış T, Ünal F: Longitudinal klivus kırıkları: Üç olgu sunumu. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi 12(4):321-325, 2006.

61. Sencer A, Kırış T: Intracranial dural arteriovenous fistulas. A brief review on classification and general fatures. Turkish Neurosurgery 2006; 16:57-64

62. Sencer A, Kırış T: Recent advances in surgical and intensive care management of subarachnoid hemorrhage. Neurol Res. 2006 june, 28:415-23 Review.

63.  Civelek E, Kiris T, Hepgul K, Canbolat A, Ersoy G, Cansever T.: Anterolateral approach to the cervical spine: major anatomical structures and landmarks. Technical note. J Neurosurg Spine, 2007 Dec;7(6):669-78

64.  Civelek E, Cansever T, Karasu A, Sabancı A, Sencer A, Kiris T: Chronic subdural hematoma after endoscopic third ventriculostomy: case report. Turk Neurosurg. 2007 Oct, 17(4): 289-93

65. Civelek E, Karasu A, Cansever T, Hepgul K, Kiris T, Sabanci A, Canbolat A: Surgical anatomy of the sympathetic trunk during anterolateral approach to cervical spine. Eur Spine J 2008 Aug; 17(8) 991-95

66. Kiris T, Kilincer C: Cervical spondylotic myelopathy treated by oblique corpectomy: a prospective study. Neurosurgery 2008; 62(3): 674-82

67.  Aydin K, Terzibasioglu, Sencer S, Sencer A, Suoglu Y, Karasu A, Kiris T, Turantan MI: Localization of cerebrospinal fluid leaks by gadolinium-enhanced magnetic resonance  cisternography: a 5-year single center experience. Neurosurgery 2008; 62(3): 584-89

68. Karasu A, Cansever T, Sabanci PA, Kiris T, Imer M, Oran E, Sencer A, Unal F: Craniocerebral civilian gunshot wounds:one hospital's experience: Ulusal Travma Acil Cerrahi Derg 2008 Jan 14 (1): 59-64

69. Cansever T, Civelek E, Sencer A, Karasu A, Kiris T, Hepgül K, Can H, Canbolat A: Spinal cavernous malformations: a report of 5 cases. Surg Neurol Jun 69 (6): 602-607

70. Sencer A, Arica O, Kiris T, Gorgulu A, Aktan D: Effects of memantine and MK-801 on ischemia in an experimental model of  acute subdural hematoma.Neurol Res 2008 June 30 (5) 497-503

71. Cansever T, Canbolat A, Kırış T, Sencer A, Civelek E, Karasu A: Effects of arterial and venous blood and different combinations to the cerebral vasospasm in an experimental model.Surg Neurol 2009 May 71(5), 573-79

72. Karasu A, Kuşçu DY, Bakaç G, Ofluoğlu E, Akkoyun N, Yalçiner B, Dayan C, Bahar S, Kiriş T, Uye M, Toplamoğlu H.: Carotid endarterectomy with regional anesthesia: an audit of 71 cases. Turk Neurosurg. 2009 Jan;19(1):21-8.

73. Pluta RM, Hansen-Schwartz J, Dreier J, Vajkoczy P, Macdonald RL, Nishizawa S, Kasuya H, Wellman G, Keller E, Zauner A, Dorsch N, Clark J, Ono S, Kiris T, Leroux P, Zhang JH.: Cerebral vasospasm following subarachnoid hemorrhage: time for a new world of thought. Neurol Res. 2009 Mar;31(2):151-8.


Yurtdışı Hakemli Dergilerde yayınlanmış olan makalelerime uluslararası tıp dergilerinde 100 den fazla atıf yapılmıştır.
BİLDİRİ LİSTESİ


1. Kırış T, Bozboğa M, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Türker K, Turantan İ, Canbolat A: Supratentoryel nöroepitelyal tümörlerin epidemiyolojisi. Türk Nöroşirürji Derneği 4. Bilimsel Kongresi, 19-24 Mayıs 1990, Güllük-Muğla. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 3: 11, 1990

2. Bozboğa M, İzgi N, Orakdöğen M, Kırış T, Barut Ş, Canbolat A: Pineal bölge tümörleri. Türk Nöroşirürji Derneği 4. Bilimsel Kongresi, 19-24 Mayıs 1990, Güllük-Muğla. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 3: 46, 1990

3. Kırış T, Orakdöğen M, Ünal F, Hepgül K, Canbolat A, Kaya U: Etyolojisi aydınlanmamış subaraknoid kanama olguları. Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, 21-26 Mayıs 1991, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 4: 43, 1991

4. Ünal F, İzgi AN, Kırış T, Turantan Mİ, Türker K, Kaya U: Vertebro-Baziler sistem anevrizmaları. Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, 21-26 Mayıs 1991, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 4: 64, 1991

5. Canbolat A, Önal Ç, Kırış T: Yüksek baziler arter bifurkasyon anevrizmalarında değişik bir varış yolu: Subfrontal transventriküler yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, 21-26 Mayıs 1991, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 4:101, 1991

6. Barlas O, Turantan İ, Kırış T, Sencer E, Ünal F, Can M, Aral F: Bromocriptine induced CSF fistula in patients with macroprolactinomas: Report of three cases. Winter Meeting of the European Association of Neurosurgical Societies, 27-29 February 1992, Thessaloniki

7. Kırış T, İzgi  N, Hasanzade C, Döşoğlu M, Hamamcıoğlu MK : The effect of the NMDA antagonist MK-801 on lipid peroxidation in an experimental spinal cord trauma model in rat. 2nd International Neurotrauma Symposium, 4-9 July 1993, Glasgow. J Neurotrauma V: 10, Supplement 1: S154, 1993

8. Döşoğlu M, Kırış T, Hasanzade C, İzgi N, Turantan İ, Ünal F, Karamehmetoğlu ŞS: The effect of deferoxamine on lipid peroxidation in an experimental spinal cord injury. 34th Annual Scientific meeting of International Medical Society of Paraplegia, 1-4 November 1995, New Delhi

9. Kırış T, Toplamaoğlu H, Şişli N, Atabey R, Uçar B: İntrakranyal anevrizmalar. Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, 9-14 Nisan 1995, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8: 138, 1995

10. Kırış T, Demirgil B, Şişli N, Kazan N, Atabey R, Toplamaoğlu H: 13 Anevrizma olgusunda cerrahi ve anatomik özellikler. Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, 9-14 Nisan 1995, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8: 139, 1995

11. Atabey R, Toplamaoğlu H, Şişli N, Kırış T, Özge İ: Servikal cerrahi müdahale yapılan 23 olgunun retrospektif analizi. Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, 9-14 Nisan 1995, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8: 259, 1995

12. Kırış T, Sankhla SK, Lawton MT, Zabramski JM, Spetzler RF: Kavernöz sinüsün mikrocerrahi anatomisi. Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9: 143, 1996

13. Kırış T, Zabramski JM, Cabiol J, Sankhla SK,  Spetzler RF: Orbitozygomatik kranyotomi: Cerrahi teknik. Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9: 150, 1996

14. Kırış T, Cabiol J, Zabramski JM, Sankhla SK,  Spetzler RF: Orbitozygomatik kranyotomi: Barrow Nöroloji Enstitüsü'nde 1992-1995 yılları arasında ameliyat adilen 60 olgunun gözden geçirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9: 183, 1996

15. Orakdöğen M, Turantan İ, Ünal F, Bahar S, Çoban O, Kırış T: Nedeni belirlenemeyen subaraknoid kanamaların bilgisayarlı tomografi özelliklerine göre değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 10.Bilimsel Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9: 269, 1996

16. Toplamaoğlu H, Atabey R, Kırış T, Özge İ, Şişli N, Bozyiğit B: Disk herniasyonu nedeniyle ameliyat edilen ileri motor defisitli hastalarda ameliyat sonrası klinik düzelmenin değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9: 401, 1996

17. Ünal F, Kırış T, Yanık B, Turantan İ, İzgi N: Tek taraflı servikal faset dislokasyonlarında cerrahi tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği 11.Bilimsel Kongresi, 16-20 Mayıs 1997, Antalya. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 10: 35, 1997

18. Görgülü A, Kırış T, Ünal F, Çobanoğlu S, Türkoğlu Ü: Sıçanlarda Soğuk Hasar İle Oluşan Vazojenik Ödem ve Kan-Beyin Bariyeri Üzerine Eksitatör Aminoasid Antagonistleri CPP ve Dizocilpine Maleate'in Etkileri. Türk Nöroşirürji Derneği 11.Bilimsel Kongresi, 16-20 Mayıs 1997, Antalya. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 10: 120, 1997

19. Toplamaoğlu H, Şişli N, Atabey R, Bozyiğit B, Kırış T, Asiltürk M: Evaluation of the postoperative clinical improvement in patients with serious radicular paresis operated on for lumbar disc herniation. 11th World Neurosurgical Congress, 1997, Amsterdam. Clinical Neurology and Neurosurgery V: 99, Supplement 1: S 106, 1997

20. Aydınlı N, Özmen M , Kırış T, Çalışkan M, Ünal F, Minareci Ö: Akut Hemipleji ve Moya Moya Hastalığı (Bir olgu sunusu). 33. Türk Pediatri Kongresi, Pediatride Acil, 29 Eylül-3 Ekim 1997, İstanbul

21. Kırış T, Karasu A, Ünal F, Canbolat A, İzgi N, Turantan İ, Türker K: Karotis interna oftalmik parça anevrizmaları. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998, Antalya

22. Karasu A, Hepgül K, Kırış T, Karalar T, Bayındır Ç, Baloğlu H, Canbolat A: Deneysel subaraknoid kanamada oluşan vazospazma nitrik oksit donörü S-nitrozoglutatyonun etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998, Antalya

23. Sencer S, Kırış T, Sencer A, Minareci Ö, Karagöz F, Canbolat A, Tolun R, İzgi N, Hepgül K, Bahar S: Dural arteriovenöz fistüller: Seri sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998, Antalya

24. Sencer S, Kırış T, Sencer A, Poyanlı A, Minareci Ö, Ünal F: Moya moya hastalığı: Anjiografik bulgular. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998, Antalya

25. Kırış T, İş M, İmer M, Hepgül K, Güleş İ, Ünal F, İzgi N: Nöroşirürjide travma pratiği, Prospektif epidemiyolojik çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998, Antalya

26. Kırış T, Ünal F, Yavuz C, İş M, Erdem T, Demiralp T: Nörovasküler cerrahide EEG monitörizasyonu ve barbitürat koruyuculuğu (Burst-Suppression Yöntemi). Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 3. Sempozyumu, 21-25 Nisan 1999, Gaziantep. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 5 (1): 8, 1999

27. İş M, Özdemir G, Kırış T, İmer M, Turantan İ: Kranyal araknoid kistlerin cerrahi tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul

28. Kırış T, Sencer A, Sencer S, Minareci Ö, İzgi N, Canbolat A: Tentoryel dural arteriovenöz fistüller: 4 olgunun sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul

29. Kırış T, Güleş İ, İzgi N, Canbolat A, Hepgül K: Derin orta hat yerleşimli arteriovenöz malformasyonlar. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul

30. Kırış T, Yavuz C, Erdem T, Karasu A, Karalar T, Ünal  F, Hepgül K, Baloğlu H: Bir nitrik oksit donörü olan SNAP’ in tavşanda deneysel subaraknoid kanama sonucu gelişen vazospazma etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul

31. Kırış T, Ünal F, Arıca O, İzgi N, İş M, Atabey R: Servikal spondiloziste anterolateral yaklaşım (Oblik transkorporeal drilleme). Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul

32. Ünal F, Kırış T, İş M, Yavuz C: C0-C3 arası travmatik yaralanmaların cerrahi sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul

33. İş M, Uzan M, Ünal F, Kiris T, Mengi M, Kilic N, Yurdakos E: The effect of intraventricular albumin in experimental posttraumatic brain edema. AANS Annual Meeting, April 8-13, 2000, San Francisco.

34. Arıca O, Sencer A, Oran E, Kırış T, İmer M, Canbolat A: Akut epidural hematomlu hastalarda takip ve ameliyat kriterleri: 494 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya

35.  Arıca O, Sencer A, Kırış T, Çıtak A: Faktör XIII eksikliğine bağlı arka çukur subdural hematomu: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya

36. Kırış T, Ünal F, Yavuz C, İzgi N, Canbolat A: İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde Pterional Kranyotomiye eklenen Orbitozigomatik osteotomi ile ameliyat edilen 22 olgunun gözden geçirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.

37. Kırış T, Yavuz C, Sencer A, İmer M, İzgi N, Turantan İ, Ünal F, Barlas O, Türker K, Canbolat A: Sfenoid kanat meningiomaları. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.

38. Kırış T: İstanbul Tıp Fakültesinde Nöroşirürjinin Kurulması ve Prof. Dr. Bülent Tarcan. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.Yavuz C, Kırış T, Sencer A, Canbolat A, Ünal F , Türker K, İzgi N: Olfaktor oluk meningeomaları. Türk Nöroşirürji Derneği 15.Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya

39. Sencer A, Yavuz C, Kırış T, İzgi N, Ünal F, Türker K, Barlas O, Canbolat A: Parasellar Menengiomalar.Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.

40. Yavuz C, Sencer A,  Kırış T, Sencer S: Travmatik ekstraaksiyel kanamaya bağlı sigmoid sinüs trombozu: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.

41. İmer M, Yavuz C, İzgi N, Kırış T, Sencer A, Kabataş S, Ünal F, Canbolat A: Hidrosefali tedavisinde ventrikülo-peritoneal şant yöntemi. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.

42. Görgülü A, Çobanoğlu S, Yanık B, Kırış T, Ünal F, İzgi N, Küçük M: Sıçanlarda Fokal Serebral İskemi ve Reperfüzyon Sonrası Memantin ve MK-801’in etkileri. Türk Nöroşirürji Derneği 15.Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya

43. Sencer A, Arıca O, Oran E, İmer M, Kabataş S, Kırış T, Canbolat A: Çocukluk çağı travmatik arka çukur epidural hematomları: 23 olguluk serinin retrospektif değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.

44. Kırış T, Sencer A, Omay B, Yavuz C, İmer M, İzgi N, Canbolat A, Türker K: Meningiomas in the vicinity of the sphenoid bone. IV. International Congress on the Meningiomas, 03-05 Haziran 2002, Istanbul.

45. Omay B, Sencer A, Kırış T, Hepgül K, Ünal F,  Barlas O, Turantan Mİ: Posterior Fossa Menengiomas : Clinical Experience of 11 Years. IV. International Congress on the Meningiomas, 3-5 Haziran 2002, Istanbul.

46. Kırış T, Minareci Ö, Sencer S, Sencer A: Embolizasyon sonrası cerrahi rezeksiyon yapılan intrakranyal arteriovenöz malformasyonlu hastaların değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

47.  Kırış T: Michelangelo, Yaradılış ve Nöroanatomi. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

48. Arıca O, Kırış T, Sencer A, Akçora D, Kaya M: Deneysel akut subdural hematom modelinde NMDA antagonistleri Memantin ve MK-801’ in iskemiye etkilerinin araştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

49. Kabataş S, Kırış T, Aydın S, Ünal F: Çoklu anomalinin eşlik ettiği ayrık omurilik malformasyonlu bir olgunun sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

50. Kabataş S, Kırış T, Sencer A, Keleş N: Nazofarinkse uzanım gösteren çocukluk çağı ön kaide menengiomu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

51. Yavuz C, Kırış T, Sencer S, Sencer A: Deneysel subaraknoid kanamada oluşan vazospazma Magnesium Sulfatın etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

52. Oran ME, Kırış T, Sencer A, İmer M: Kranyum nafiz kurşunlanma olgularında 5 yıllık klinik deneyimimiz. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

53. Sencer A, Civelek E, Kırış T, Ünal F, Hepgül KT, İmer M: Pediatrik yaş arka çukur tümörlerinde klinik deneyim. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

54. Cansever T, Sencer A, Kırış T, Barlas O: Far lateral transkondiler yaklaşım uygulanan bulbus yerleşimli bir kavernöz anjioma olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

55. Albayrak B, Omay B, Sencer A, Kırış T: Yenidoğanın geç hemorajik hastalığında görülen tekrarlayan intraserebral hematom olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

56. Özdemir  G, Yarman S, Barlas O, Canbolat A, Kırış T, Sencer A: Akromegalik hastalarda uygulanan cerrahi tedavinin erken dönem sonuçlarının değerlendirilmesi ( 60 olgu üzerinde retrospektif klinik çalışma). Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

57. Sencer A, Oran EM, Kaya F, Sencer S, Kırış T: Servikal İntramedüller matür teratom: Bir olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

58. Sencer A, Cansever T, Turantan İ, Kırış T: Dejeneratif lomber dar kanala bağlı aralıklı pripizm: Bir olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

59.  Civelek E, Sencer A, İmer M, Kiris T, Arica O, Barlas O: Traumatic acute subdural hematomas: Retrospective analysis of 309 cases. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery 1-5 October 2002, İstanbul.

60. Tuncer Ö G, Baslo B,  Kırış T, Oran E : Tonsillit sonrasında gelişen servikal spinal epidural kolleksiyon. 38. Ulusal Nöroloji kongresi, 19-23 Ekim 2002, Antalya

61. İmer M, Aydın S, Bilgiç S, Kırış T, Erdem T, Canbolat A, Izgi N, Ünal F, Esen F, Turantan MI: Grade IV ve V subaraknoidal  anevrizmatik kanama. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs, 2003, Antalya.

62. Oran E, Kırış T, Barlas O, Imer M, Sencer A, Canbolat A, Turantan I: 65 Kranyofarengioma olgusunun  retrospektif değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs, 2003, Antalya.

63. Kırış T, Sencer A, Kabataş S, Izgi N, Hepgül K, Canbolat A, Turantan İ,   Minareci Ö. Intrakranyal arteriyovenöz malformasyonlu hastaların değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs, 2003, Antalya.

64. Sencer A, Şahinbaş M, Sencer S, Civelek E, Kırış T, Ünal F, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M: Çocukluk çağı Moya-Moya hastalığında klinik deneyimimiz. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs, 2003, Antalya.

65.  Kırış T, Şahinbaş M, Sencer A: Anevrizma cerrahisinde orbital osteotomi. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs, 2003, Antalya.

66. Kabataş S, Hepgül K, Ünal F, Kırış T, Devecioğlu Y, Özsoy S, Fırat I, Gülçubuk A, Kuşçu B: Bir alman çoban köpeğinde rastlanan beyin tümörü ve operatif sağaltımı. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs, 2003, Antalya.

67. Kiris T: CSF Drainage for prevention and reversal of cerebral vasospasm after surgical treatment of intracranial aneurysm. 8th International Congress of Cerebral Vasospasm, 10-12 July 2003, Chicago

68. Tunçer ÖG, Krespi Y, Kırış T, Çoban O, Tuncay R, Bahar S: Karotis kommunis bifurkasyonu embolik tıkayıcı hastalığı. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Antalya.

69.  Durukan A, Krespi Y, Çoban O, Tuncay R, Bahar S, Kırış T: Arteria karotis kommunis orta segmentinde trombüs saptanan 1 olgu sunumu. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Antalya.

70. Kırış T, Sencer A, Şahinbaş S, Sencer S, İzgi N, Hepgül K, Canbolat A, Turantan Mİ: Spetzler-Martin Grade I-III çocukluk çağı AVM’ lerinin cerrahi sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, 2004, Antalya.

71.  Cansever T, Uzunkol A, Kırış T, Sencer A, Can H, Hepgül K, Ünal F, İzgi N, Turantan Mİ: Spinal kavernöz hemanjiomlar. 5 olgunun sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, 2004, Antalya.

72.  Albayrak B, İmer M, Kırış T: İnsan glioblastoma multiforme primer hücre kültüründe vet sıçan C6 glioma modelinde tibolon ve medroksi progesteron asetat tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, 2004, Antalya.

73. Cansever T, Sencer A, Can H, Hepgül K, Kırış T, Ünal F, İzgi N, Canbolat A, Turantan Mİ: İntrakranyal Hemanjioblastomlar: 32 hastanın klinik değerlendirmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, 2004, Antalya.

74. Kılınçer C, Solmaz B, Sencer A, Karasu A, İmer M, Kırış T, İzgi N: Gençlerde ve Adolesanlarda Lomber Disk Hernisi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Antalya.

75. Uzunkol A, Aydoseli A, Sencer A, Can H, Karasu A, Kılınçer C, Kırış T, İmer M, İzgi N: Spinal Meningiomalar: 15 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Antalya.

76. Yaka U, Sencer S, Kırış T, Karasu A, Sencer A, Aydın K, Aguş O, Özkan M, İmer M, İzgi N, Canbolat A: Subaraknoid Kanama Sonrası Gelişen Vazospazmda Difüzyon ve Perfüzyon MR Bulguları ile Klinik Tablonun İlişkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20 Nisan-24 Nisan 2007, Antalya (Sözel Sunum).

77. Sencer A, Kırış T, Yaka U, Şahinbaş M, Aydın K, Karasu A, Sencer S, Agus O: Diffusion and perfusion MRI findings with clinical correlation in patients with subarachnoid hemorrhage related vasospasm. 9th International Conference on Cerebral Vasospasm. June 27-30th, 2006 Istanbul

78. Sencer A, Karasu A, Göker B, Tatlı B, Aydoseli A, Kırış T, Hepgül KT, İzgi N: Childhood intracranial aneurysms. 9th International Conference on Cerebral Vasospasm. June 27-30th, 2006 Istanbul

79. Erdem T, Akıncı İ, Sencer A, Göker B, Kırış T, Telci L, Turantan İ, Esen F: Does intensive insulin therapy reduce cerebral vasospasm, and improve clinical outcome after subarachnoid hemorrhage? 9th International Conference on Cerebral Vasospasm. June 27-30th, 2006 Istanbul.

80. Erdem T, Akıncı İ, Sencer A, Kırış T, Telci L, Canbolat A, Esen F: Comparison of effect of perioperative thiopental sodium and propofol administrations on outcome after aneurismal subarachnoid hemorrhage: Preliminary report. 9th International Conference on Cerabral Vasospasm. June 27-30th, 2006 Istanbul.

81. Omay B, Kırış T, Göker B, Sencer A, Karasu A, Canbolat A: Change in the vasospastic activity of the post subarachnoid hemorrhage cerebrospinal fluid after being exposed to visible light. 9th International Conference on Cerebral Vasospasm. June 27-30th, 2006 Istanbul.

82. Aydoseli A, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolat A: Spinal metastazlar: 35 hastanın retrospektif incelenmesi. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

83. Karasu A, Göker B, Sencer A, Hepgül KT, İzgi N, Kırış T, Ünal F, Canbolat A: Distal anterior serebral arter anevrizmalarında cerrahi yönetim. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

84. Ünal F, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, Aydoseli A, Hepgül KT, İmer M, Kırış T, İzgi N, Barlas O, Canbolat A, Turantan Mİ: Vertebroplasti ve kifoplasti deneyimimiz. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

85. Aydoseli A, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolat A, Turantan Mİ: Primer dorsolomber spinal tümörler: 95 hastanın retrospektif olarak incelenmesi. II. Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

86. Aydoseli A, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolat A, Turantan Mİ: Primer servikal tümörler: 29 hastanın retrospektif olarak incelenmesi. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

87. Sencer A, Solmaz B, Kılınçer C, Karasu A, Ünal F, Hepgül KT, İmer M, Kırış T, İzgi N, Barlas O, Canbolat A, Turantan Mİ: Üst lomber disk hernileri. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

88. Cansever T, Hepgül KT, Karasu A, Sabancı A, Ünal F, Kırış T, Turantan Mİ: İntrakranyal hemanjioblastomlar: 32 hastanın klinik değerlendirilmesi. II.Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

89. Yaka U, Sencer A, Göker B, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N: Çocukluk çağı travmatik arka çukur epidural hematomları: 34 olguluk serinin retrospektif değerlendirilmesi. II.Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

90. Yaka U, Sencer S, Kırış T, Karasu A, Sencer A, Aydın K, Aguş O, Özkan M, İmer M, İzgi N, Canbolat A: Subaraknoid Kanama Sonrası Gelişen Vazospazmda Difüzyon ve Perfüzyon MR Bulguları ile Klinik Tablonun İlişkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20 Nisan-24 Nisan 2007, Antalya

91. Yaka U, Sencer A, Gömleksiz C, Ünal F, Kırış T, İmer M: İntrakranyal yerleşimli anevrizmal kemik kistleri. III.Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, 6-9 Aralık 2007, Antalya.

92. Sabancı PA, İzgi N, Kırış T, Şaban M, Ünal F, Barlas O, Turantan Mİ: Beyin sapı kavernomaları cerrahi tedavisi. III.Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, 6-9 Aralık 2007, Antalya.

93. Yaka U, Gömleksiz C, Aydoseli A, Akçakaya OM, Sencer A, Karasu A, Hepgül K, İmer M, KırışT, Ünal F, İzgi N: Çocukluk çağı intramedüller omurilik tümörleri: 5 Olgunun retrospektif değerlendirilmesi. III.Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, 6-9 Aralık 2007, Antalya.

94. Kırış T, Arıca O: Initial experience with PoleStar iMRI. The First Annual Intraoperative Imaging Society Meeting, February 21-23, 2008, Hyatt Regency Lake Tahoe, Nevada

95. Göker Burcu, Sencer Altay, Diren Furkan, Karasu Aykut, Kırış Talat, Ünal Faruk, Canbolat Ali Tuncay, Turantan Mehmet İnan: Çocukluk çağı hidrosefali tedavisinde endoskopik üçüncü ventrikülostomi sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi (sözlü sunum), 18-22 Nisan 2008, Antalya

96. Can Halil, Göker Burcu, Sencer Altay, Gömleksiz Cengiz, Aydoseli Aydın, Kırış Talat, Ünal Faruk: Deneysel omurilik travmasında Memantin ve Q-VD-OPH’ın ikincil hasarın oluşumuna etkileri. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi , 18-22 Nisan 2008, Antalya

97. Karasu A, Akçakaya MO, Kırış T, Sencer A, İzgi AN, Canbolat AT, Turantan Mİ: AVM ve Epilepsi. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi (sözlü sunum), 18-22 Nisan 2008, Antalya

98. Karasu A, Sabancı  PA, Cansever T, İmer M, Kırış T, Ünal F, Hepgül K: The Surgical Management of Craniocerebral Civilian Gunshot Wounds. 13th Congress of the EANS, Eylül 2-7, 2008, Glasgow

99. Yaka, U., Akçakaya, O. Aydoseli, A. Sencer, A. Karasu A, Kırış, T. İzgi, N. İmer, M. Ünal, F. Barlas, O. Canbolat, A. Turantan, İ. “ Anjiografi Negatif Subaraknoid Kanamalarda Etyoloji, Prognoz Ve İleri İnceleme”, Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi s 36, Girne-Kıbrıs, 2009

100.  Kırış T, Yaka U, Göker B, Sencer A, Karasu A, Akçakaya O, Ünal F, İzgi N, Canbolat A, Turantan İ: “Nörovasküler Ve Nöroonkolojik Cerrahide Orbitozigomatik Ve Osteotomi Yaklaşımı:102 Olgudaki Klinik Deneyimimiz ”, Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi, s 47, Girne-Kıbrıs, 2009

101.  Yaka U, Tiryaki B, Sencer S, Aydın K, Sencer A, Kırış T, Turantan İ, Ünal F, Hepgül K, Canbolat A: “ Normal Populasyonda Konus Medullarisin Ön-arka Planda Hareketliliğinin Gösterilmesi”, Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi, s 49, Girne-Kıbrıs, 2009

102.  Yaka U, Tiryaki B, Sencer S, Aydın K, Sencer A, Kırış T, Turantan İ, Ünal F, Hepgül K, Canbolat A: “ Normal Populasyonda Konus Medullarisin Ön-arka Planda Hareketliliğinin Gösterilmesi”, Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi, s 49, Girne-Kıbrıs, 2009

103.  Kırış T, Hafız G, Diren F, Yaka U, Karasu A, Sencer A: “ Multidisipliner Yaklaşımla Ameliyat Edilmiş İntrakranyal Uzanım Gösteren Paranazal Sinüs Tümörleri:29 Olgudaki Klinik Deneyimimiz”, Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi, s 61, Girne-Kıbrıs, 2009

104.  Kırış T, Arıca O: Impact of Intraoperative MRI on the Surgical Results for High-Grade Gliomas. Second meeting of the Intra-Operative Imaging Society, June 14-17th, 2009  IstanbulKONUŞMACI VEYA PANELİST OLARAK KATILDIĞIM ULUSAL VE ULUSLARARASI  BİLİMSEL TOPLANTILAR


1. Surgical Anatomy of the Cavernous Sinus
 BNI Neurosurgical Grandrounds, Phoenix,AZ,  USA March, 1996

2. Disk lezyonlarında cerrahi endikasyon ve yöntemler - Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Bel Ağrısı Ünitesi, Kasım 1997, İstanbul

3. Hipertansiyon ve merkezi sinir sistemi - Subaraknoid kanama, Nörolojik Bilimler Vakfı 1. Sempozyumu,  Nisan 1998, İstanbul

4. Servikal  spondilartrozda Anterolateral yaklaşım-oblik drilleme - Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Grubu,  Aralık 1998, İstanbul

5. Derin yerleşimli serebral arteriovenöz malformasyonlar - Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Grubu, Ocak 2000, İstanbul

6. Nöroloji mezuniyet sonrası eğitim kursu (Nörolojide güncel tedavi yaklaşımları). Bel Ağrısı, Mayıs 2000

7. Deprem sonrası orta dönem (1-7 gün)-Nöroşirürji kliniğinin çalışmaları. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp fakültesi 15. Kurultayı, Deprem ve Tıp, Kasım 2000

8. Servikal spondilozda anterolateral yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği sonbahar sempozyumu, Kasım 2000

9. Servikal Spondilotik Miyelopatide Cerrahi Tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi Sabah Semineri; Mayıs 2001, Antalya

10. Nöroradyolojide Eğitim ve Uygulama Sorunları. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Panel; Ekim-Kasım 2001, Antalya

11. Kafa tabanı Cerrahisinde Nöroşirürjikal Yaklaşımlar. Otoloji-Nörootoloji ve Kafatabanı Cerrahisi. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; Kasım 2001, İstanbul

12. Anterior Fossa Cerrahisi – Kranioorbitozigomatik yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu (Anterior Fossa ve Orbitaya Cerrahi Yaklaşımlar); Aralık 2001, İstanbul

13. Anterolateral Yaklaşımla Oblik Drilleme. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Öğretim Üyesi Semineri; Mart 2002, İstanbul

15. ICU Organisation and Management of Aneurysmal SAH at Istanbul University.Visiting Professor Lecture,  Mayıs 2002, Capital University, Beijing, China

16. Interhemipheric AVM’s. International Forum on Cerebrovascular Surgery and Vasospasm; Invited Lecturer, Haziran 2002, Chongquing, China

17. Classification of Intracranial Dural Arteriovenous Fistulae. Lunch Seminar. IVth  International Congress on Cerebral Venous System. Haziran 2002, İstanbul

18. Kafa tabanı Cerrahisinde Nöroşirürjikal Yaklaşımlar. Otoloji-Nörootoloji ve Kafatabanı Cerrahisi. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; Kasım 2002, İstanbul

19. AVM lerin Cerrahi Tedavisi. Haydarpaşa Numune Hastanesi, asistan eğitim semineri. Nisan 2003

20. Low Grade Astrositomlar. Nöroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri (Onkolojik hastalıkların cerrahi yönü). Mayıs 2003

21. İntrakranyal arteryovenöz malformasyonlar ve epilepsi. Epilepsi grubu davetli konuşmacısı, Mayıs 2003

22. Pterional Craniotomy with orbitozygomatic and orbital osteotomy. Technique and Indications. Invited Lecturer, Yale University, School of Medicine, Department of Neurosurgery, New Haven, July  2003

23. Karotiko Kavernöz Fistül. Tanı ve Tedavisi. Nöroşirürji Eğitim Kursu .I Dönem III.Kurs. Kuşadası, Ekim 2003.

24. 1.İntrakranyal basınç monitörizasyonu nasıl yapılır? 
  2.Serebellar ve hemisferik inmede cerrahi tedavi seçenekleri nelerdir?Bu tedavilerin endikasyonları nasıl konur? 
Akut  inmede yoğun destek ve tedavi uygulamaları kursu. Kasım 2003, İstanbul

25. Skull base approaches in Neurosurgery. Posterior and posterolateral approaches. Otoloji-Nörootoloji ve Kafatabanı Cerrahisi. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; Kasım 2003, İstanbul

26.  İntrakranyal arteryovenöz malformasyonlar. İstanbul vasküler çalışma grubu. İstanbul, Şubat 2004

27. Beyin Ölümünün Değerlendirilmesi. Nöroşirürji Eğitim Kursu .I Dönem IV.Kurs. Kuşadası, Mart 2004

28. Pterional Craniotomy with orbitozygomatic and orbital osteotomy. Technique and Indications. Invited Lecturer, Department of Neurosurgery , Ludwig-Maximilians University, München, June 2004

29. Skull base approaches in Neurosurgery. Anterior and anterolateral approaches. Otoloji-Nörootoloji ve Kafatabanı Cerrahisi. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; Kasım 2004, İstanbul

30. Serebral Vasküler Malformasyonlar. Sempozyum. AVM panelinde panelist, 26-27 Kasım 2004, İstanbul


31. Treatment of Cranial Dural AF Fistula. International Forum on Cerebrovascular Surgery and Vasospasm; Invited Lecturer, Haziran 2005, Chongquing, Çin

32. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel kongresi, 28 Nisan 02 Mayıs 2006  Antalya  “Santral sinir sisteminin vasküler embriyolojisi”, “Menengiomlarda 2000 yılı sonrasındaki yeni anlayış ve tedavi değişiklikleri”, Seminer yöneticiliği (Serebral vazospazm)

33. Semptomatik intrakraniyal anevrizmalarda cerrahi yaklaşım prensipleri. III. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, 07-10 Haziran 2006 Antalya

34. Serebral vazospazm. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 2. Bilimsel Kongresi, 16-19 Kasım 2006 İstanbul

35.“Karotid endarterektomi çok merkezli çalışmaları ve EC-IC bypass cerrahisi” Türk Nöroşirürji Derneği Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu “İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda Cerrahi”,, Malatya 2007

36. “Ön kaide menengiomalarının cerrahi tedavisi” Nöroonkolojik Cerrahide Teknikler ve Anatomik Yaklaşımlar, 28-29 Eylül,Çeşme, 2007

35. Pterional Craniotomy with orbitozygomatic and orbital osteotomy. Technique and Indications. Invited Lecturer, Loma Linda University, California, Amerika Birleşik Devletleri 2007

36. Beyin Sapı Kavernomaları. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Kongresi Panel Konuşması Mayıs 2007

37. Kafa İçi Basınç Artması Sendromu. Nöroşirürji Eğitim Kursu .Çeşme, Şubat 2008

38. Serebral Vazospazmın Tedavisi. İzmir Nöroşirürji Günleri Davetli Konuşmacı, Şubat 2008

39. Servikal Spondilotik Miyelopatide Anterolateral Yaklaşım, Beyin Tümörlerinde  İntraoperatif MRI kullanımı: 19 Mayıs Üniversitesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı Davetli Konuşmacı, Mart 2008

40. Kafa Kaidesi Cerrahisinde Sorunlar, Komplikasyonlar, Çözümler, Türk Nöroşirürji Derneği 22. Kongresi Panel Konuşması Mayıs 2008

41. SAK ile başvuran hastaya yaklaşım, tanı ve takipte karşılaşılan zorluklar. 2.Çukurova günleri,, Mayıs , Gaziantep 2008

42. Akustik Nörinoma-Translabirentin Yaklaşım-Nöroşirürjiyen gözüyle, TND Kafa kaidesi grubu toplantısı, Eylül 2008

43. Serebral AVM lerin tedavisinde karar verme süreci – Prof.Dr.Bülent Tarcan Konferansı, Sinir sistemi Cerrahisi Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya Ekim 2008

44. Surgical Management of Internal Carotid Artery Aneurysms, Turkish-Korean Neurosurgical Societies Joint Meeting, Seoul  September 2008

45. Kranyal Dural Arteryovenöz Fistüller, TND Vasküler Grup Bölgesel Toplantısı, Samsun, 2008

46. Internal Karotid Arter Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi, İstanbul Nöroşirrürji Günleri, Şubat 2009

47. Rönesans Sanatı. Prof.Dr.Bülent Tarcan Konferansı, TND 23. Bilimsel Kongresi, Onur Konuşması, Nisan 2009 Girne, Kıbrıs

48. Kanamamış Anevrizmalarda Tedavi Yaklaşımları, TND 23.Bilimsel Kongresi, Nisan 2009, Girne, Kıbrıs

49. Spinal Vasküler Lezyonlar, Klasifikasyon ve Tedavi, TND Nörovasküler Cerrahi Grubu Bölgesel Toplantısı, Hatay, Ekim 2009

50. Pterional Kranyotomiye eklenen  Orbitozigomatik ya da Orbital Osteotomi, Cerrahi Teknik ve Endikasyonlar, Kafa Kaidesi Cerrahisi Kadavra Kursu, Mersin Üniversitesi, Ekim 2009

51. İntraoperatif Görüntüleme Rehberliğinde Glial Tümör Cerrahisi, Nöroonkoloji Sempozyumu, Kasım 2009

52. Spinal Vasküler Malformasyonlar  ve Diğer Spinal Vasküler Lezyonlar III. Dönem 2.Kurs. Kuşadası, Mart 2010

53. Nöroşirürjide İntraoperatif Görüntüleme , TURNOG toplantısı, Nisan 2010

54. Politravmalı Hastada Kafa Travması Fizyopatolojisi ve Tedavisi, Arif Şakar Günleri, Nisan 2010, İstanbul

55. Brain Stem Cavernous Malformations, 1st Middleeast Neurosurgery Symposia, April 2010, Istanbul

 

alt
ico-mail0   Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
alt
ico-tel0 İstanbul      :0212 375 65 65
Gayrettepe  :0212 288 34 00
Kadıköy      :0216 450 03 03
444 0 436
alt
ico-maps0

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Abide-i Hürriyet Cad. No: 166
Şisli - İstanbul

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Bağdat Cad. No: 63
Kızıltoprak Kadıköy İSTANBUL

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
Cemil Aslan Güder Sok. No: 8 
Gayrettepe - İstanbul

alt
ico-media0 Basın & Medya Arşivi
alt
 

Ulaşım ve İletişim Bilgileri
Sorunuzu gönderin, uzmanlarımız cevaplıyor.
Online Randevu
Geçmiş Olsun dileğinizi hastanıza iletiyoruz.